Main Menu
User Menu
Reklama

Generální zpravodajská a bezpečnostní služba [?- ]

General Intelligence and Security Service / Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS)

     
Název:
Name:
Generální zpravodajská a bezpečnostní služba
Originální název:
Original Name:
Service Général du Renseignement et de la Sécurité
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
30.03.2012-DD.MM.RRRR Testelmans, Eddy ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Němec, Jan - Štěrba Václav: Struktura tajných služeb a jejich parlamentní kontrola ve vybraných zemích, Parlamentní institut, 2006
www.mil.be
fr.wikipedia.org
www.rtbf.be
URL : https://www.valka.cz/Generalni-zpravodajska-a-bezpecnostni-sluzba-t185997#542666Verze : 0
MOD
SGRS je belgickou vojenskou zpravodajskou službou s vnitřní i vnější působností. Člení se na čtyři divize: rozvědnou, kontrarozvědnou, bezpečnostní a podpůrnou.
URL : https://www.valka.cz/Generalni-zpravodajska-a-bezpecnostni-sluzba-t185997#542667Verze : 1
MOD