Main Menu
User Menu

Generální komisař státní bezpečnosti

General Commissar of the State Security

Генеральный комиссар государственной безопасности

Česky: Generální komisař státní bezpečnosti
English: General Commissar the of State Security
По-русски: Генеральный комиссар государственной безопасности
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komisař
Link to the Dictionary Entry Commissar
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalni-komisar-statni-bezpecnosti-t60100#668883Verze : 4
MOD