Main Menu
User Menu

Generálmajor v záloze [1993-RRRR]

Generálmajor v zálohe

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
generálmajor v zálohe
Generálská skupina:
Generals Group:
do 31.08.2002 - 1. generálska hodnosť - najnižšia
od 01.09.2002 - 2. generálska hodnosť
Datum vzniku:
Established:
01.01.1993
Předchůdce:
Preceding Rank:
generálmajor v záloze
Datum zániku:
Abolished:
Nástupce:
Succeeding Rank:
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
generálporučík v zálohe
Hodnost nižší:
Lower Rank:
do 31.08.2002 - plukovník v zálohe
od 01.09.2002 - brigádny generál v zálohe
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
generálmajor
generálmajor vo výslužbe
generálmajor in memoriam
Počet udělení:
Number of Appointments:
2 (do 31.08.2002 / before 01.09.2002)
0 (od 01.09.2002 / since 01.09.2002)
URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-v-zaloze-1993-RRRR-t161693#491591Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
30.05.1997 Repaský, Ján
20.08.1998 Vaľo, Michal
05.12.2002 Horský, Marián
URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-v-zaloze-1993-RRRR-t161693#491592Verze : 0
MOD