Main Menu
User Menu
Reklama

Generál

General

General

Česky: Generál
English: General
Deutsch: General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generál
Link to the Dictionary Entry General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Steinhoff, Johannes

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/General-t236730#654213Verze : 1
MOD
Reklama