Generál spojovacího vojska

General of the Signal Troops
General der Nachrichtentruppe
Česky:Generál spojovacího vojska
English:General of the Signal Troops
Deutsch:General der Nachrichtentruppe
Další info:
More info:
Generál spojovacího vojska (slovníkové heslo)
General of the Signal Troops (Dictionary Entry)
Automaticky generovaný seznam držitelů:
Automatically generated
List of Holders:
Statistiky:
Statistics:
Poznámka:
Note:
URL : https://www.valka.cz/General-spojovaciho-vojska-t124827#745105 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více