Main Menu
User Menu

Gardový kyrysnický pluk [1917-1918]

Гвардейский кирасирский полк

     
Název:
Name:
Gardový kyrysnický pluk
Originální název:
Original Name:
Гвардейский кирасирский полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.06.1917
Předchůdce:
Predecessor:
2. gardový kyrysnický pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.06.1917-DD.MM.1918 2. brigáda 1.gardové jezdecké divize
Dislokace:
Deployed:
21.06.1917-DD.MM.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
21.06.1917-DD.MM.1918 Danilov, Michail Fjodorovič (plk.)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:Note: Plukovní svátek - 22.05. - Den Sv. Nikolaje Suchotvorce
Pluk byl zván též Modří (Gatčinští) kyrysníci Jejího Veličenstva
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
https://ru.wikipedia.org
https://www.liveinternet.ru/
URL : https://www.valka.cz/Gardovy-kyrysnicky-pluk-1917-1918-t116786#403835Verze : 0
MOD