Main Menu
User Menu

Gardový guľometný oddiel č. 002[1914-1919]

Garde-Maschinengewehr-Abteilung Nr.2

Garde-Maschinengewehr-Abteilung Nr.2
Gardový guľometný oddiel č. 2


Dátum vzniku jednotky: 1902


Garnizóna: Berlín


Nadriadené jednotky:


Garde-Armeekorps – Gardový armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Gardovy-gulometny-oddiel-c-002-1914-1919-t71140#250533Verze : 0
MOD