Main Menu
User Menu

Gardový guľometný oddiel č. 001[1914-1919]

Garde-Maschinengewehr-Abteilung Nr.1

Garde-Maschinengewehr-Abteilung Nr.1
Gardový guľometný oddiel č. 1


Dátum vzniku jednotky: 1901


Garnizóna: Postupim


Nadriadené jednotky:


Garde-Armeekorps – Gardový armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Gardovy-gulometny-oddiel-c-001-1914-1919-t71139#250531Verze : 0
MOD