Main Menu
User Menu
Reklama

Gardová jezdecká divize [1914-1919]

Garde-Kavallerie-Division

Garde-Kavallerie-Division
Gardová jazdecká divízia

Sídlo jednotky:1914 – BerlínPodriadené jednotky:1.Garde–Kavallerie–Brigade / Berlin
1. gardová jazdecká brigáda / sídlo: Berlín


2.Garde–Kavallerie–Brigade / Potsdam
2. gardová jazdecká brigáda /sídlo: Postupim


3.Garde–Kavallerie–Brigade / Berlin
3. gardová jazdecká brigáda /sídlo: Berlín


4.Garde-Kavallerie–Brigade / Potsdam
4. gardová jazdecká brigáda / sídlo: Postupim


Súčasťou divízie boli aj jednotky, ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Garde-Ulanen-Regiment
Gardový hulánsky pluk


Garde Division-Brückentrain-Abteilung Nr. 2
Gardový divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 2


Nadradené stupne:


2. Armee -2. armáda
Gardekorps –Gardový zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/Gardova-jezdecka-divize-1914-1919-t69008#242571Verze : 0
MOD
Reklama