Gamon, John

     
Příjmení:
Surname:
Gamon Gamon
Jméno:
Given Name:
John John
Jméno v originále:
Original Name:
John Gamon
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
kapitán Flight Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.07.1898 Chester /
25.07.1898 Chester /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.12.1976 /
05.12.1976 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso na dvoumístném stroji 1. sv. v. se 7 sestřely [3 zničené v plamenech (2 sám, 1 sdílel), 2 zničené (sám) a 2 sražené do neřízeného pádu (1 sám, 1 sdílel)]
- oba jeho bratři zahynuli při leteckých nehodách; starší Sydney Percival, kapitán RFC, 23. března 1918 a mladší Geoffrey v roce 1934
- v Chesterské katedrále je okno, které je věnované rodině Gamonových
- english two-seater ace of WW1 with 7 claims [3 destroyed in flames (2 solo, 1 shared), 2 destroyed (solo) and 2 driven out of control (1 solo, 1 shared)]
- both his brothers died in flying accident; older Sydney Percival, captain RFC, on 23rd March 1918 and younger Geoffrey in 1934
- in Chester catedral is window dedicated to Gamon family
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Gamon-John-t237182#655572 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Gamon Gamon
Jméno:
Given Name:
John John
Jméno v originále:
Original Name:
John Gamon
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1916 poručík (na zk.)
30.07.1916 poručík
31.12.1917 nadporučík
04.04.1918 kapitán
27.09.1940 poručík (po dobu války)
27.09.1941 nadporučík (po dobu války)
01.01.1944 kapitán
DD.MM.1916 Flight Sub-Lieutenant (prob.)
30.07.1916 Flight Sub-Lieutenant
31.12.1917 Flight Lieutenant
04.04.1918 Captain
27.09.1940 Pilot Officer (war substantive)
27.09.1941 Flying Officer (war substantive)
01.01.1944 Flight Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1917-01.04.1918 5. námořní peruť RNAS (pilot)
01.04.1918-11.06.1919 205. peruť RAF (pilot)
11.06.1919-27.09.1940 seznam nezaměstnaných RAF
27.09.1940-DD.MM.RRRR dobrovolné zálohy RAF
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1917-01.04.1918 No. 5 Naval Squadron RNAS (pilot)
01.04.1918-11.06.1919 No. 205 Squadron RAF (pilot)
11.06.1919-27.09.1940 unemployed list RAF
27.09.1940-DD.MM.RRRR RAF Volunteer Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Gamon-John-t237182#655573 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více