Main Menu
User Menu

GBR - Wickhamova obrněná drezína

Armoured Wickham Trolley, AWT

Armoured Wickham Trolley, úzkorozchodné kolejové vozidlo resp. obrněná motorová drezína britského původu, byla vyráběna firmou D.Wickham & Co. Limited ve Ware, Hertfordshire, Velká Británie.

Tyto drezíny byly dodávány místní správě v Malajzii (a nejen tam) v období Malayan Emergency a část se jich dostala i do dalších zemí v regionu včetně Vietnamu...
Vzhledem k velmi špatnému stavu pozemních (silničních, je - li to vůbec možno říct) komunikací byla úzkorozchodná železnice o celkové délce 1699 km životně důležitá pro přepravu zboží, osob (pamětníci popisují, že koupě jízdenky na vlak se významem dala přirovnat nákupu letenky pro cestu do zámoří) a měla tedy pro Malajzii strategický význam. Proto byla železnice, jako dopravní cesta a samotná přeprava po ní probíhající, logickým cílem komunistických povstalců.
Do Malajzie bylo v roce 1952 dodáno celkem 42 jednotek, výrobní čísla dochovaných vozidel však svědčí o vyšším počtu vyrobených AWT. Drezíny byly předány Malayan Railways Ltd. (Keretapi Tanah Melayu Berhad, KTM či KTMB) a provozovány pod názvem Tren Berperisai (obrněný vlak).
Drezíny byly používány jako pátrací/doprovodné jednotky osobních a nákladních vlaků, působily samostatně ke střežení železnic před výpady komunistických geril a k boji s nimi, po potlačení jejich činnosti pak zůstaly dlouho ve výzbroji policejních a armádních složek.
"Vozidlo" je vybaveno věžičkou (s upraveným vstupním otvorem v zadní stěně jejího tělesa), která byla montována na obrněné automobily Ferret a Saracen.


Dosud jsou jako muzejní exponáty udržovány:
- AWT s výr. číslem 63 v Královském malajském policejním muzeu Muzium Polis Diraja Malaysia v Lake Garden, Kuala Lumpur
- AWT s výr. číslem 60 v Královském vojenském muzeu Muzium Tentera Darat v Port Dickson
- AWT s výr. číslem 56 v Tunku Abdul Rahman Memorial, Kuala Lumpur


Zjištěná TTD:
Výzbroj: kulomety ve věžičce (1 - 2x) a ve střílnách (počet nezjištěn), světlomet na věžičce a světlomety směrové
Rozchod železnice: 1000 mm (3 ft 3.375")
Osádka: 2 - 4 muži
Hmotnost: přibližně 2000 kg


Zdroje:
braderdm.blogspot.com
zureuel.blogspot.com
https://www.keretapi.com/armouredcar.html
www.flickr.com
https://www.11thcavnam.com/main/armytalk.htm
https://www.nicdoncaster.com/sectioncars/wickham/


Tento příspěvek bych nezpracoval bez pomoci Jiřího Tintěry, který neváhal obětovat čas, dohledal další zdroje, vytěžil je na informace technického charakteru a nezištně mi je poskytl.
GBR - Wickhamova obrněná drezína -


URL : https://www.valka.cz/GBR-Wickhamova-obrnena-drezina-t21088#315744Verze : 0
Diskuse
AWT kdesi ve Vietnamu, snímek pochází z období Vietnamské války, nelze však upřesnit, zda je používána francouzskými či americkými vojáky nebo příslušníky Jihovietnamské armády.
GBR - Wickhamova obrněná drezína -


URL : https://www.valka.cz/GBR-Wickhamova-obrnena-drezina-t21088#79986Verze : 0
Vážený pane kolego,
obdobná pancéřová drezína je údajně exponátem Royal Malaysian Police Musea.


Zdroj
tunteddy.blogspot.com
GBR - Wickhamova obrněná drezína - Obrněná drezína v Tapah Road.

Obrněná drezína v Tapah Road.
URL : https://www.valka.cz/GBR-Wickhamova-obrnena-drezina-t21088#263165Verze : 0
MOD