Main Menu
User Menu
Reklama

GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém)

Portable Airfield Lighting

     
Název:
Name:
Mobilní letištní osvětlení
Originální název:
Original Name:
Portable Airfield Lighting
Kategorie:
Category:
Světlotechnické zabezpečovací zařízení
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1) Petrolejové lampy "Husí krky"
2) Značkovací akumulátorové lampy
3) Sodíková návěstidla typ "FF"
4) Elektrická návěstidla typ "G"
5) Elektrická návěstidla typ "H"
5.a) Směrová návěstidla vysoké intenzity dráhová a prahové příčky
5.b) Všesměrová návěstidla vysoké intenzity dráhová (bílá)
5.c) Všesměrová návěstidla nízké intenzity přibližovací (červená)
Uživatelské státy:
User States:
Velká Británie
?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.airfieldinformationexchange.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Mobilni-letistni-osvetleni-letistni-svetlotechnicky-system-t126437#428683Verze : 0
Mobilní letištní osvětlení RAF
(Portable Airfield Lighting )


Mobilní/přepravitelný letištní osvětlovací systém byl určen:


1) K světlotechnickému zabezpečení letištních přistávacích ploch/drah, které nebyly vybaveny stabilním světlotechnickým systémem.


2) Tam, kde byl instalován stabilní světlotechnický systém sloužil jako záložní nebo náhrada při jeho poruše.


Zdroj: http://www.airfieldinformationexchange.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Mobilni-letistni-osvetleni-letistni-svetlotechnicky-system-t126437#428711Verze : 0
Petrolejové lampy "Husí krky"
(Gooseneck paraffin flares)


Petrolejové lampy, známé jako "Husí krky" (Gooseneck) byly vyráběny v mnoha konstrukčních provedeních a objemu.


Základem byla kovová nádoba na petrolej a hrdlo s knotem.
Při objemu 18 l (2 galony) lampa svítila cca 6 hod.
Rozmísťovaly se po obou stranách přistávací dráhy v roztečích 90 m s tím, že na začátku dráhy byly zdvojeny.


Mimo vlastní "řady" kolem přistávací dráhy byly rozmísťovány k vyznačení směru přistání a bodu dosednutí - tzv. "T".


Vyznačovaly i nouzový přistávací pás ("Emergency strip") v počtu min. 6 lamp v roztečích 90 m.


Na letištích byly "Husí krky" používány někdy spolu s akumulátorovou lampou "Glim"(viz. foto).
V pozdějším období pak tyto akumulátorové lampy nahradily "Husí krky" zcela (na př. typ LE 58).


Zdroj: http://www.airfieldinformationexchange.org
GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém) - (http://www.airfieldinformationexchange.org)

(http://www.airfieldinformationexchange.org)
GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém) - (http://www.airfieldinformationexchange.org)

(http://www.airfieldinformationexchange.org)
GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém) - Lampa byla napájena z akumulátoru 2V 

(http://www.airfieldinformationexchange.org)

Lampa byla napájena z akumulátoru 2V

(http://www.airfieldinformationexchange.org)

URL : https://www.valka.cz/GBR-Mobilni-letistni-osvetleni-letistni-svetlotechnicky-system-t126437#428712Verze : 0
Značkovací lampy
(Marker lamp)


Značkovací/Signalizační lampa byla napájena z akumulátoru 2V a používala se čirým sklem (bílá) nebo v barvě červené, oranžové, modré.
Používala se k vyznačení překážek, staní letounů, letištní techniky, nerovností pojížděcích ploch a pod.


Zdroj: http://www.airfieldinformationexchange.org
GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém) - (http://www.airfieldinformationexchange.org)

(http://www.airfieldinformationexchange.org)
URL : https://www.valka.cz/GBR-Mobilni-letistni-osvetleni-letistni-svetlotechnicky-system-t126437#428744Verze : 0
Sodíková návěstidla typ "FF"
(Sodium Flarepath type "FF")


Sodíková návěstidla vynikala vysokou "svítivostí" a byla převážně používána ke "zvýraznění" dalšího světelného zabezpečovacího zařízení - na př. návěstidel přibližovací soustavy, k vyznačení počátku/hranice přistávací plochy nebo "vložením" do samotné přistávací řady ("ob" 2 nebo 3 - v roztečích 180 nebo 270 m).
("Plný" svit nastával do 15´ po zapnutí)


K napájení byla používána letištní síť nebo elektrocentrála. Komplet byl ovládán z pultu na letové kontrole ("věže") nebo mobilního stanoviště řízení letů ("caravanu").
Zdroj: http://www.airfieldinformationexchange.org
GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém) - http://www.airfieldinformationexchange.org

http://www.airfieldinformationexchange.org
GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém) - http://www.airfieldinformationexchange.org

http://www.airfieldinformationexchange.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Mobilni-letistni-osvetleni-letistni-svetlotechnicky-system-t126437#428746Verze : 0
Elektrická návěstidla typ "G"
(Electrical Flarepath type "G")


Návěstidla byla označována jako světla "nízké/střední intezity" (low/medium intesity)a byla určena pro letiště bez stabilního osvětlení.
Zdrojem byla letištní elektrická síť nebo elektrocentrála.Zdroj: http://www.airfieldinformationexchange.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Mobilni-letistni-osvetleni-letistni-svetlotechnicky-system-t126437#428818Verze : 0
Elektrická návěstidla typ "H"
(Electrical Flarepath type "H")


a) Směrová návěstidla vysoké intenzity dráhová a prahové příčky.
Návěstidla byla používána v různých kombinacích:
- jednosměrové
- obousměrové (nejčastěji kombinace zelená/červená pro signalizaci povolení/zákaz)
- obousměrové s všesměrovým


b) Všesměrová návěstidla vysoké intenzity dráhová (bílá)


c) Všesměrová návěstidla (červená)
nízké intenzity - přibližovací soustava, ozn. překážek a pod.Zdroj: http://www.airfieldinformationexchange.org
GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém) - http://www.airfieldinformationexchange.org

http://www.airfieldinformationexchange.org
GBR - Mobilní letištní osvětlení (letištní světlotechnický systém) - http://www.airfieldinformationexchange.org

http://www.airfieldinformationexchange.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Mobilni-letistni-osvetleni-letistni-svetlotechnicky-system-t126437#428819Verze : 0
Diskuse
Podle sdělení pamětníků, kteří "prošli" pilotním výcvikem v LU Prostějov, byly "Husí krky" používány při "nočním létání" (což byly i případy v době před 22.00 hod) v našem letectvu ještě počátkem padesátých let.


Z vlastní zkušenosti ("výuky" prostředků zabezpečovací služby) byly "Husí krky" v našem letectvu nahrazeny fakticky až zasazením sovětského systému LUČ-1.
URL : https://www.valka.cz/GBR-Mobilni-letistni-osvetleni-letistni-svetlotechnicky-system-t126437#428743Verze : 0