GBR - JCB 4CX (rýpadlo-nakladač)

     
Název:
Name:
JCB 4CX JCB 4CX
Originální název:
Original Name:
JCB 4CX
Kategorie:
Category:
rýpadlo-nakladač backhoe loader
Výrobce:
Producer:
J. C. Bamford Excavators Ltd., Rocester, Staffordshire
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Obsluha:
Crew:
1
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnosti:
Weights:
hmotnost (Extradig a lopata 6-v-1): 8 660 kg weight (Extradig and 6-in-1 shovel): 19 050 lb
Rozměry:
Dimensions:
přepravní délka stroje [A]: 5 620 mm
vzdálenost středů náprav [B]: 2 220 mm
vzdálenost zadní nápravy a otoče [C]: 1 360 mm
vzdálenost stabilizátorů od země [D]: 340 mm
vzdálenost hl. hřídele od země [E]: 500 mm
vzdálenost volantu od země [F]: 1 880 mm
výška střechy [G]: 2 840 mm
maximální výška stroje [H]: 3 540 mm
šířka zadního rámu [J]: 2 360 mm
šířka nakládací lopaty [K]: 2 330 mm
total travel length [A]: 19ft 5in
axle centreline distance [B]: 7ft 3in
slew centre to rear axle centre distance [C]: 4ft 6in
stabiliser feet clearance [D]: 1ft 1in
kingpost clearance [E]: 1ft 8in
steering wheel centre height [F]: 6ft 2in
cab roof height [G]: 9ft 4in
total travel clearance [H]: 11ft 7in
rear frame width [J]: 7ft 9in
shovel width [K]: 7ft 8in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
JCB
- čtyřválcový, s přímým vstřikováním paliva, přeplňovaný, naftový
- zdvihový objem: 4,4 l
- maximální výkon: 74,2 kW
- maximální točivý moment: 425 Nm
JCB
- four cylinder, direction injection, turbocharged, diesel
- displacement: 0.97 Imp gal / 1.16 US gal
- maximum power: 100 bhp
- maximum torque: 313.5 lb.ft
Výkony:
Performance:
rychlost: 38,1 km/h

objem nakládací lopaty: 1,3 m3
maximální hloubka těžby: 0,18 m

nosnost paletizačních vidlí do plné výše zdvihu: 2000 kg
maximální výška zdvihu vidlic: 2,90 m

podkopová lžíce - šířka přes zuby: 800 mm
maximální hloubkový dosah (Extradig): 5,88 m
horizontální dosah: 6,54 m
maximální výsypná výška: 4,73 m
speed: 23.7 mph

maximum loader capacity: 46 cu ft
dig depth: 7in

forklift payload at full height: 4 410 lb
full forklift height: 9ft 6in

backhoe bucket: 32 in
maximum backhoe dig depth (Extradig): 19ft 4in
reach - ground level to slew centre: 21ft 5in
maximum loadover height: 15ft 6in
Další údaje:
Other Data:
nájezdový úhel: 74°
vrcholový úhel nerovnosti: 118°
odjezdový úhel: 19°
approach angle: 74°
interference angle/ramp to ground plane: 118°
departure angle: 19°
Uživatelské státy:
User States:
1)
2)
3)


1)
3)
4)
1)
2)
3)


1)
3)
4)
Poznámka:
Note:
1) JCB 4CXM (M = Military, militarizovaná verze)
2) JCB 4CX a JCB 4CX ECO
3) JCB 4CXMA (militarizovaná verze)
4) JCB 4CX ECO
1) JCB 4CXM (M = Military, militarized version)
2) JCB 4CX and JCB 4CX ECO
3) JCB 4CXMA (militarized version)
4) JCB 4CX ECO
Zdroje:
Sources:
firemní materiály JCB
MO ČR - www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/GBR-JCB-4CX-rypadlo-nakladac-t185290#540846 Verze : 0
JCB 4CX


Univerzální rýpadlo-nakladač JCB 4CX je určen k provádění základních zemních prací při plnění úkolů ženijního zabezpečení, zejména při těžbě zeminy, hloubení výkopů, při úpravě terénu, budování nevýbušných protitankových zátarasů, pozemních staveb, okopů a krytů pro techniku, zvedání břemen, manipulaci s paletami, odstraňování závalů, sněhu a jiných překážek při údržbě cest, při likvidaci následků živelných pohrom, průmyslových havárií a provádění demoličních prací ženijními jednotkami AČR na území České republiky i v zahraničních misích.


Vozidla v provedení JCB 4CXSM APC TL PS byla do výzbroje Armády České republiky zavedena v roce 2006. Kontrakt na jejich dodávku v ceně 17 930 920 Kč byl podepsán 10. srpna 2006. Jejich hlavním uživatelem se staly útvary 15. ženijní záchranné brigády. Od prosince 2013 je většina z nich provozována u 15. ženijního pluku tvořeného 151. a 153. ženijním praporem. Dne 2. října 2015 byla uzavřena smlouva na dodávku dalších 5 strojů ve verzi JCB 4CX 14HFWA za částku 16 002 250 Kč včetně DPH určených pro vyzbrojení jednotek 15. ženijního pluku. Stroje byly dodány do konce téhož roku. Na začátku března 2017 došlo k podpisu smlouvy na nákup jednoho exempláře JCB 4CX 14HFWA za 2 986 280 Kč včetně DPH určeného pro zabezpečení výcviku u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově. Další 4 kusy JCB 4CX 14HFWA za 15 089 184 Kč včetně DPH byly objednány 11. července 2019. Tyto vozy byly určeny pro zabezpečení údržby vojenských výcvikových prostorů Hradiště, Boletice, Libavá a Březina silami jednotek údržby výcvikových zařízení.


Vozidla byla pravidelně nasazována při odstraňování následků ničivých povodní. Po záplavách na přelomu května a června 2013 byly JCB 4CX spolu se stroji UDS-214 a KN-251 použity při odstraňování naplavenin z cest a pozemků nebo pomáhaly s odklízením uhynulé zvěře.


Příslušenství ke strojům JCB 4CX zavedené v AČR (nakládací část):
- paletizační vidle


Příslušenství ke strojům JCB 4CX zavedené v AČR (rýpadlová část):
- hydraulické bourací kladivo JCB 385 GHM
- hydraulické bourací kladivo odhlučněné HM 386 Q
- zemní vrták JCB Earth Drill
- šnekové zemní vrtáky s pohonnou jednotkou ED 6000
- fréza na asfalt JCB Patch Planer
- srovnávací lopata NEKR


Provozovaná vozidla z 1. dodávky (JCB 4CXSM APC TL PS, k 10/2015):Provozovaná vozidla z 2. dodávky (JCB 4CX 14HFWA, k 07/2017):Provozovaná vozidla z 3. dodávky (JCB 4CX 14HFWA, k 01/2019):

VPZ
Útvar
024 09-47Prapor zabezpečení, Velitelství výcviku - Vojenská akademie (Vojenský újezd Březina)
024 09-61Vojenský újezd Hradiště
?Vojenský újezd Boletice
?Vojenský újezd Libavá
URL : https://www.valka.cz/GBR-JCB-4CX-rypadlo-nakladac-t185290#540808 Verze : 14
Rozměrové schéma JCB 4CX, význam jednotlivých rozměrů uveden v tabulce výše.
GBR - JCB 4CX (rýpadlo-nakladač) - (JCB)

(JCB)
URL : https://www.valka.cz/GBR-JCB-4CX-rypadlo-nakladac-t185290#540872 Verze : 0
JCB 4CX (VPZ 225 38-77) od 151. ženijního praporu zachycený v Hejnicích při odklízení následků povodní, srpen 2010.


Fotografie: 15. ženijní brigáda

GBR - JCB 4CX (rýpadlo-nakladač) -


URL : https://www.valka.cz/GBR-JCB-4CX-rypadlo-nakladac-t185290#540916 Verze : 0
JCB 4CX, Rota logisitky, 151. ženijní prapor; návštěva pozorovatelů podle Víděňského protokolu, Bechyně, říjen 2014. V rámci několikadenní návštěvy ČR zavítali pozorovatelé z dvaceti šesti členských zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Korejské republiky v úterý 14. října k 15. ženijnímu pluku do Bechyně. Obdobné inspekce se v členských státech OBSE konají jednou za pět let a vždy zahrnují návštěvu vojenského zařízení a letecké základny. Velitel pozemních sil generálmajor Ján Gurník a velitel pluku plukovník Robert Bielený seznámili čtyřicet osm inspektorů s činností ženijního pluku a jeho úkoly v rámci Pozemních sil AČR. V průběhu celodenního programu navštívili některá zařízení a výcvikové prostory jednotek pluku a seznamovali se s chodem útvaru. Zajímala je nejen běžná činnost vojáků či zajištění ostrahy objektů, ale i spolupráce s civilním sektorem v případě nasazení při likvidacích živelních pohrom.
GBR - JCB 4CX (rýpadlo-nakladač) -


URL : https://www.valka.cz/GBR-JCB-4CX-rypadlo-nakladac-t185290#540811 Verze : 0
JCB 4CX (VPZ 225 38-77) zachycený při vagonování na nádraží v Olomouci, odjezd na cvičení Balaton 2015, 14. října 2015. V rámci cvičení Balaton 2015 došlo k vyslání českého ženijního odřadu do Maďarska jako pomoci při posílení ochrany vnější schengenské hranice během uprchlické krize. Nabídka pomoci vzešla ze strany Ministerstva obrany ČR a byla předem konzultována s maďarskými partnery, kteří ji akceptovali a ocenili. Jednotku tvořilo 21 příslušníků Armády České republiky. Většina osob pocházela ze 153. ženijního praporu z Olomouce, doplněná byla vojáky 151. ženijního praporu z Bechyně a dvěma příslušníky Agentury logistiky. Jednalo se o řidiče a obsluhu této techniky:
5x valníkový automobil T-815 VVN 8x8
1x zemní stroj JCB 4CX se soupravou zemního vrtáku a sbíječky
1x pojízdná dílna ASkD-Ž
10x polní kuchyně PK-60, každá pro 60 osob (bez obsluhy)
1x přepravník kontejnerů T-815-2 Multilift Mk.IV

Čeští vojáci pomáhali svým maďarským protějškům dva měsíce, jejich nasazení ze základny v Kaposváru začalo 15. října. V případě JCB 4CX a ASkD-Ž se jednalo o jejich první nasazení v zahraničí. Cvičení Balaton 2015 bylo ukončeno ve čtvrtek 17. prosince 2015.

Fotografie: 15. ženijní pluk

GBR - JCB 4CX (rýpadlo-nakladač) -


URL : https://www.valka.cz/GBR-JCB-4CX-rypadlo-nakladac-t185290#540875 Verze : 8
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více