Furušó, Motó

Moto Furusho / 古荘幹郎
     
Příjmení:
Surname:
Furušó Furushō
Jméno:
Given Name:
Motó Motō
Jméno v originále:
Original Name:
古荘幹郎 / ふるしょう・もとお
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1884 ?, prefektura Kumamoto /
28.09.1884 ?, Kumamoto Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.07.1940 Tokio /
21.07.1940 Tokyo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Vice Minister vojny
velitel: 21. armáda
velitel: 5. armáda
Vice Minister of War
Commander: 21st Army
Commander: 5th Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/古荘幹郎
https://en.wikipedia.org/wiki/Motoo_Furush%C5%8D
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Furuso-Moto-t185072#540168 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Furušó Furushō
Jméno:
Given Name:
Motó Motō
Jméno v originále:
Original Name:
古荘幹郎 / ふるしょう・もとお
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-22.11.1902 Vojenská akadémia
22.11.1906-03.12.1909 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-22.11.1902 Military Academy
22.11.1906-03.12.1909 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.06.1903 podporučík
01.02.1905 poručík
21.12.1908 kapitán
02.05.1916 major
10.08.1920 podplukovník
06.08.1923 plukovník
10.08.1928 generálmajor
18.03.1933 generálporučík
19.05.1939 generál
26.06.1903 Second Lieutenant
01.02.1905 Lieutenant
21.12.1908 Captain
02.05.1916 Major
10.08.1920 Lieutenant Colonel
06.08.1923 Colonel
10.08.1928 Major General
18.03.1933 Lieutenant General
19.05.1939 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.06.1903-DD.MM.RRRR 4. gardový peší pluk
10.12.1909-31.03.1911 pridelený k Generálnemu štábu
31.03.1911-31.03.1914 Representant v Nemecku (vojenský výskum)
31.03.1914-23.08.1914 vojenský atašé v Nemecku
23.08.1914-21.01.1916 pridelený k Generálnemu štábu (Europská sekcia)
21.01.1916-01.04.1918 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
22.03.1916-01.04.1918 pridelený k Generálnemu štábu
15.12.1916-01.04.1918 výskumný team, Armádna škola pechoty
01.04.1918-17.03.1923 náčelník Vojenskej histórie Generálneho štábu
01.04.1918-23.03.1922 Adjutant Gen. Yamagata Aritomo
20.08.1918-17.03.1923 Sekcie Armádneho technického dohladu
30.09.1918-17.03.1923 výskumný team Armádna škola pechoty
08.02.1921-01.05.1925 Inštrukor vojenských vied,
17.03.1923-01.05.1925 náčelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.05.1925-06.05.1927 velitel 2. gardového pešieho pluku
06.05.1927-26.07.1927 Sekcia vojenskej administrácie, Kancelária vojenskej služby Ministertsva vojny
26.07.1927-10.08.1928 náčelník Kancelárie vojenskej služby Ministertsva vojny
14.10.1927-10.08.1928 výskumný team, Armádna spojovacia škola
10.08.1928-01.08.1929 velitel 2. pešej brigády
01.08.1929-22.12.1930 náčelník Personálnej kancelárie Ministertsva armády
22.12.1930-01.08.1931 náčelník Kanceláře všeobecních záležitostí Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1931-04.02.1932 pridelený k Generálnemu štábu
04.02.1932-01.08.1934 náčelník 1. kanceláře (operace) kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1934-21.09.1935 velitel 11. divízie
21.09.1935-23.03.1936 Vice Minister armády
23.03.1936-01.08.1936 pridelený k armádnemu leteckému veleniu
01.08.1936-02.08.1937 náčelník Armádneho leteckého velenia
02.08.1937-08.09.1938 velitel Taiwanského armádneho okresu
08.12.1937-26.02.1938 velitel 5. armády
08.09.1938-09.11.1938 velitel 21. armády
09.11.1938-19.05.1939 pridelený k Generálnemu štábu
19.05.1939-21.07.1940 člen najvyššej vojnovej rady
26.06.1903-DD.MM.RRRR 4th Guards Infantry Regiment
10.12.1909-31.03.1911 Attached to General Staff
31.03.1911-31.03.1914 Representative to Germany (Military Research)
31.03.1914-23.08.1914 Military Attache to Germany
23.08.1914-21.01.1916 Attached to General Staff (European Section)
21.01.1916-01.04.1918 Military Science Instructor, Army War College
22.03.1916-01.04.1918 Attached to General Staff
15.12.1916-01.04.1918 Research Staff, Army Infantry School
01.04.1918-17.03.1923 Chief of Military Histrory General Staff
01.04.1918-23.03.1922 Adjutant Gen. Yamagata Aritomo
20.08.1918-17.03.1923 Army Technical Review Section
30.09.1918-17.03.1923 Research Staff, Army Infantry School
08.02.1921-01.05.1925 Military Science Instructor, Army War College
17.03.1923-01.05.1925 Chief of 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
01.05.1925-06.05.1927 2nd Guards Infantry Regiment Commander
06.05.1927-26.07.1927 Military Administration Section, Military Service Bureau Army Ministry
26.07.1927-10.08.1928 Head of Military Service Bureau Army Ministry
14.10.1927-10.08.1928 Reaseach Staff, Army Signal School
10.08.1928-01.08.1929 2nd Infantry Brigade Commander
01.08.1929-22.12.1930 Hread of Personnel Bureau Army Ministry
22.12.1930-01.08.1931 Head of General Affairs Bureau of the Imperial Army General Staff Office
01.08.1931-04.02.1932 Attached to General Staff
04.02.1932-01.08.1934 Head of 1st Bureau (Operations) of the Imperial Army General Staff Office
01.08.1934-21.09.1935 11th Division Commander
21.09.1935-23.03.1936 Vice Minister of Army
23.03.1936-01.08.1936 Attached to Army Air Headquarters
01.08.1936-02.08.1937 Head of Army Air Headquarters
02.08.1937-08.09.1938 Taiwan Army District Commander
08.12.1937-26.02.1938 5th Army Commander
08.09.1938-09.11.1938 21st Army Commander
09.11.1938-19.05.1939 Attached to General Staff
19.05.1939-21.07.1940 Member of Supreme War Council
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/古荘幹郎
https://en.wikipedia.org/wiki/Motoo_Furush%C5%8D
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Furuso-Moto-t185072#540458 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více