Fröhlich, Stefan

     
Příjmení:
Surname:
Fröhlich Froehlich
Jméno:
Given Name:
Stefan Stefan
Jméno v originále:
Original Name:
Stefan Fröhlich
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.10.1889 Orșova /
7.10.1889 Orșova /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.10.1978 Graz
02.10.1978 Graz
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 10. leteckej armády Commander of 10th Air Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža Recipient of Knight's Cross.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Fr%C3%B6hlich
URL : https://www.valka.cz/Froehlich-Stefan-t123883#421696 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Fröhlich Froehlich
Jméno:
Given Name:
Stefan Stefan
Jméno v originále:
Original Name:
Stefan Fröhlich
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1908 kadet-důstojnický zástupce (c. a k. armáda)
01.05.1911 poručík
01.08.1914 nadporučík
01.08.1917 kapitán
19.01.1928 major
28.12.1935 podplukovník
15.03.1938 podplukovník (Luftwaffe)
01.04.1939 Oberst
01.07.1940 generálmajor
01.01.1942 generálporučík
01.07.1943 generál letectva
18.08.1908 Kadett-Offiziersstellvertreter (k. u k. Army)
01.05.1911 Leutnant
01.08.1914 Oberleutnant
01.08.1917 Hauptmann
19.01.1928 Major
28.12.1935 Oberstleutnant
15.03.1938 Oberstleutnant (Luftwaffe)
01.04.1939 Oberst
01.07.1940 Generalmajor
01.01.1942 Generalleutnant
01.07.1943 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Fr%C3%B6hlich
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Froehlich-Stefan-t123883#424429 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více