Friedrich, Gerhard

     
Příjmení:
Surname:
Friedrich Friedrich
Jméno:
Given Name:
Gerhard Gerhard
Jméno v originále:
Original Name:
Gerhard Friedrich
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.10.1909 Wroclaw /
17.10.1909 Wroclaw /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.05.1945 Trautenau /
08.05.1945 Trautenau /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 13. pluku pancierových granátnikov Commander of 13th Armoured Grenadier Regiment.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža s Dubovými ratolesťami. Recipient of the Knight's Cross with Oak Leaves.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.ritterkreuztraeger.info
URL : https://www.valka.cz/Friedrich-Gerhard-t126929#429703 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Friedrich Friedrich
Jméno:
Given Name:
Gerhard Gerhard
Jméno v originále:
Original Name:
Gerhard Friedrich
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR Leutnant
DD.MM.RRRR Oberleutnant
DD.MM.RRRR Hauptmann
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Oberstleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.ritterkreuztraeger.info
URL : https://www.valka.cz/Friedrich-Gerhard-t126929#433821 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více