Main Menu
User Menu
FRESOVÁNÍ - zasazení zahrocených dřevěných kůlů do stěny příkopu ( nejčastěji se vybudovala v eskarpě) tak, aby z ní vyčnívaly vodorovně nebo s mírným nakloněním směrem k zemi. Tím mělo být znesnadněno překonání příkopu nepřítelem.
URL : https://www.valka.cz/Fresovani-t33866#123319Verze : 0