Main Menu
User Menu

Fregatní poručík

Frigate Lieutenant

Fregattenleutnant

Česky: Fregatní poručík
English: Frigate Lieutenant
Deutsch: Fregattenleutnant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Fregatní poručík
Link to the Dictionary Entry Frigate Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.01.1909 - Prášil, Leo
DD.MM.RRRR Singule, Rudolf

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Fregatni-porucik-t236860#654585Verze : 2
MOD