Main Menu
User Menu

Fregatní kapitán

Frigate Captain

Fregattenkapitän

Česky: Fregatní kapitán
English: Frigate Captain
Deutsch: Fregattenkapitän
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Fregatní kapitán
Link to the Dictionary Entry Frigate Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1907 - Kailer von Kaltenfels, Karl

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Fregatni-kapitan-t236861#654587Verze : 1
MOD