Main Menu
User Menu

Francouzské ozbrojené síly

Francouzská branná moc, dějic slavných vojenských tradic sahajících do revolučních dob Napoleonových jsou v hodnostních skupinách na foru války.cz zastoupeni:
Armée de l'Air
Armée de Terre
Gendarmerie Nationale
Légion Étrangère
jejichž členové nosí odpovídající hodnostní výložky dle příslušnosti k dané skupině


Příslušníky francouzských složek na foru války.cz spojuje zájem o nejen vojenskou historii Francouzské republiky ale i tradic francouského království na než navazuje. Své úsilí věnují především psaní článků pro www.valka.cz a k plnění faktografických sekcí fora valky.cz mající přímou souvislost s francouzskou historií, a ve všech jejích podobách, nejen válečných.


Francouzská hodnostní skupina na serveru propůjčuje svá vyznamenání za tvůrčí skutky ve faktografické části fora a ve článcích redakce spojené s Francií.
URL : https://www.valka.cz/Francouzske-ozbrojene-sily-t57196#206699Verze : 0