Main Menu
User Menu
Fort


Samostatný obranný objekt, přispůsobený kruhové obraně. Používal se v bastionovém a klešťovém pevnostním systému, byl charakteristickým prvkem polygonálního systému a dal jméno systému fortovému.


1) fort jako součást bastionové (klešťové) pevnosti
-předsunutý obranný prvek. Sloužil k zesílení obrany, vykrytí mrtvého prostoru, nebo uzavření důležité komunikace.


2) polygonální fort
- souvislá linie fortů vytváří předsunutou obrannou linii polygonálního jádra pevnosti a zároveň prostor pro soustředění polní armády.


*maxmiliánská věž
*reduitový fort


3) fort jako součást fortové pevnosti
- souvislá linie fortů vytváří hlavní obrannou linii, nebo obranné linie.


*fort dělostřelecký
-fort dvouvalový
-fort jednovalový
*fort pěchotní


*fort pancéřový


*fort horský
*fort uzávěrový
URL : https://www.valka.cz/Fort-t24093#89723Verze : 0