Main Menu
User Menu
Reklama

Fort Wayne, Stanice letecké národní gardy Fort Wayne [RRRR- ]

Fort Wayne Air National Guard Station

     
Název:
Name:
Stanice letecké národní gardy Fort Wayne
Originální název:
Original Name:
Fort Wayne Air National Guard Station
Další názvy:
Other Names:
DD.07.1941-DD.MM.RRRR Baer Army Air Base (Baer Field)
Obec:
Municipality:
Fort Wayne, Indiana
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°58'42.00"N 85°11'42.00"W
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
Pôvodný názov na počesť miestneho rodáka - leteckého esa z 1. svetovej vojny Paula Baera. V roku 1946 väčšina pôvodnej základne predaná mestu (dnes Medzinárodné letisko Fort Wayne) a zvyšné vojenské objekty dané do prebytočnosti, na základni len minimáln yudržiavací personál. V rokoch 1948-1949 bolo na základni otvorené Centrum výcviku záloh vzdušných síl. Od roku 1951 objekt využívaný najmä Leteckou národnou gardou.
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Fort-Wayne-Stanice-letecke-narodni-gardy-Fort-Wayne-RRRR-t125763#426839Verze : 0
MOD
Reklama