Fort San Rocco

Werk San Rocco
     
Název:
Name:
Fort San Rocco Fort San Rocco
Originální název:
Original Name:
Werk San Rocco
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Trento Trento
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°02'01.35"N 11°08'24.82"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
uzávěrový fort Barrier Fort
Typ objektu:
Type of Object:
pancéřový fort Armored Fort
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnost Trient - sekce VIII Fortress Trient - 8th section
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1881
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1883
Výzbroj:
Armament:
2x 12cm věžová houfnice M-82
4x 15cm kanon M-61
2x 12cm Tower Howitzer M-82
4x 15cm Cannon M-61
Posádka:
Crew:
4+134
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý well maintained
Přístupnost:
Accessibility:
nepřístupno closed for public
Poznámka:
Note:
1915 odzbrojen
1915 disarmed
Zdroje:
Sources:
Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
www.trentinograndeguerra.it
URL : https://www.valka.cz/Fort-San-Rocco-t124848#424720 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více