Fort Civezzano (hlavní)

Fort Civezzano (main) / Hauptwerk Civezzano
     
Název:
Name:
Fort Civezzano (hlavní) Fort Civezzano (main)
Originální název:
Original Name:
Hauptwerk Civezzano
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Civezzano Civezzano
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°05'05.13"N 11°10'42.34"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
uzávěrový fort Barrier Fort
Typ objektu:
Type of Object:
silniční uzávěr Road Barrier
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnost Trient - sekce IV Fortress Trient - 4th section
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1869
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1872
Výzbroj:
Armament:
2x 9cm kanon M-75/96
5x 12cm kanon M-3
3x 15cm kanon M-61
2x 9cm Cannon M-75/96
5x 12cm Cannon M-3
3x 15cm Cannon M-61
Posádka:
Crew:
4+138
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
nepatrné zbytky small relics
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno open free
Poznámka:
Note:
1915 jako zastaralý odstřelen
1915 demolished as obsolete
Zdroje:
Sources:
"Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
www.trentinograndeguerra.it"
URL : https://www.valka.cz/Fort-Civezzano-hlavni-t124812#424649 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více