Main Menu
User Menu

Forbelský, Ladislav

     
Příjmení:
Surname:
Forbelský
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Forbelský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.10.1875 Skřivany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.09.1946 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Forbelsky-Ladislav-t60798#218963Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Forbelsky-Ladislav-t60798#218963Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Forbelský
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Forbelský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1886-DD.07.1892 Státní reálné gymnasium, Nový Bydžov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1892-DD.08.1894 Kadetní škola zeměbrany, Wien
DD.01.1907-DD.04.1907 Důstojnický horolezecký kurs, Brenta
DD.11.1907-DD.06.1908 Sborová důstojnická škola, Innsbruck
DD.05.1922-DD.07.1922 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.11.1925-DD.10.1926 Vyšší informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1894 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1908 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.02.1918 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.02.1919 podplukovník domobrany
01.10.1919 podplukovník pěchoty
08.06.1922 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.01.1933 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1919-DD.10.1919 Velitel : Kombinovaný pěší pluk č. 111
15.09.1920-DD.02.1921 Velitel : Pěší pluk 19
00.01.1921-08.06.1922 Velitel : Horský pěší pluk 4
08.06.1922-00.12.1923 Velitel : Horský pěší pluk 4
DD.12.1923-DD.10.1932 Velitel : 22. pěší brigáda
25.09.1938-11.10.1938 Velitel : Velitelství VII. sborové oblasti

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1892-DD.08.1894 vojenské studium, Wien
DD.08.1894-DD.10.1895 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 19, Lwów
DD.10.1895-DD.10.1896 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 35, Zloczów
DD.10.1896-DD.09.1899 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 35, Zloczów
DD.09.1899-DD.04.1900 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 28, Písek
DD.04.1900-DD.05.1906 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 28, Písek
DD.05.1906-DD.01.1907 velitel pěší čety Tyrolského zemského střeleckého pluku č. 2, Trafoi
DD.01.1907-DD.04.1907 vojenské studium, Brenta
DD.04.1907-DD.11.1907 velitel pěší roty Tyrolského zemského střeleckého pluku č. 2, Schlanders
DD.11.1907-DD.06.1908 vojenské studium, Innsbruck
DD.06.1908-DD.02.1909 velitel pěší roty Tyrolského zemského střeleckého pluku č. 2, Schlanders
DD.02.1909-DD.09.1914 velitel pěší roty Tyrolského zemského střeleckého pluku č. 1, Grigno a východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.06.1915 nemocniční ošetřování
DD.06.1915-DD.09.1915 zástupce velitele náhradního praporu Tyrolského zemského střeleckého pluku č. 1, Innsbruck
DD.09.1915-DD.11.1918 velitel praporu Tyrolského zemského střeleckého pluku č. 1, italské válčiště
04.11.1918-04.11.1918 zajetí na italském válčišti
DD.11.1918-DD.02.1919 italské zajatecké tábory
DD.02.1919-DD.06.1919 velitel 2. československého domobraneckého praporu, Galasecca, Brno a slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.10.1919 velitel Pěšího pluku č. 111, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.09.1920 velitel Pěšího pluku č. 65, Užhorod a Mukačevo
DD.09.1920-DD.01.1921 velitel Pěšího pluku 19, Mukačevo
DD.01.1921-DD.05.1922 velitel Horského pěšího pluku 4, Prešov
DD.05.1922-DD.07.1922 vojenské studium, Praha
DD.07.1922-DD.12.1923 velitel Horského pěšího pluku 4, Prešov
DD.12.1923-DD.11.1925 velitel Pěší brigády 22, Rožňava
DD.11.1925-DD.10.1926 vojenské studium, Praha
DD.10.1926-DD.12.1932 velitel Pěší brigády 22, Rožňava
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sborové oblasti VII, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Forbelsky-Ladislav-t60798#381786Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Forbelsky-Ladislav-t60798#381786Version : 0
MOD