Main Menu
User Menu
Flankování


Jedná se o boční prostřelování úpatí hradby, které umožňují před hradbu vystupují fortifikační prvky, jakými jsou věže, bašty, bastiony anebo rondely. Střelba je vedena ze střílen, ochozů, dělostřeleckých komor či dělostřeleckých plošin.


Zdroje:
Plaček, M. 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.
URL : https://www.valka.cz/Flankovani-t182399#533554Verze : 0