Main Menu
User Menu

Filipínské společenství [1935-1946]

Commonwealth of the Philippines / Commonwealth of the Philippines

(Založeno během linkování)en.wikipedia.orgPozn.: 1942-1946 v odboji
URL : https://www.valka.cz/Filipinske-spolecenstvi-1935-1946-t124810#424647Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


27.3.1942 Filipínský prezident Quezon a vláda odjeli do Austrálie.8.4.1942 Američtí a filipínští vojáci na poloostrově Bataanu se vzdali Japoncům. Tím bylo japonskou armádou dokončeno obsazení největšího filipínského ostrova. Jednalo se o největší porážku amerických vojsk za války.
Poté odešlo 70 000 zajatců pochodem smrti“ do zajateckých táborů. Při tom zemřelo 15 000 zajatců.
Američtí a Filipínští vojáci měli nyní pod kontrolou pouze blízký ostrov Corregidor, odkud dál kladli poslední a zoufalý odpor.1.5.1942 Na Mindanau přistála další japonská vojska a boje jsou velmi urputné. Corregidor je cílem náletů a lodních dělostřeleckých útoků.6.5.1942 Americká posádka ostrovní pevnosti Corregidor přestala po pětiměsíčním boji klást odpor japonským vojskům (11.574 vojáků zajato). Celé Filipíny v rukou Japonců.


1.1.1944 Americká 6. armáda byla stažena z ostrova Mindoro, aby se připravila k vylodění na Luzonu. Její pozice převzala 8. armáda.23.1.1945 Americké jednotky XIV. sboru, postupující na Luzonu k Manile, narazily na první japonský odpor u městečka Bambang. Jednalo se o jednotky skupiny Kembu, které pod velením generála Cukady vybudovaly svou obranu v horském masívu Zambaleského pohoří. Rozhořel se tvrdý boj a americký postup se zastavil. Generál Griswold naplánoval nový koordinovaný útok z několika směrů.16.3.1945 Američané zahájili obsazování Suluského souostroví jižně od Filipín. Nejprve obsadili ostrov Basilan. To proběhlo zcela bez odporu, protože se na něm žádní Japonci nenacházeli.18.3.1945 Americká vojska obsadila ostrov Basilan (Filipíny).18.3.1945 Američané se vylodili na dalším ostrově v jižních Filipínách a to na Panayi. Vylodění proběhlo zcela bez boje, neboť na plážích již byli filipínští partyzáni. Ti zatím obsadili podstatnou část ostrova, mosty, komunikace a letiště s 9 vzletovými drahami. Americký postup do vnitrozemí byl tedy rychlý.25.3.1945 Američané s podporou filipínských partyzánů zlikvidovali na jižním Mindanau poslední japonský organizovaný odpor.26.3.1945 Americká divize Americal se vylodila na ostrově Cebu. Tomu předcházela palba 4 lehkých křižníků a 6 torpédoborců, která ale nedokázala zničit minová pole. Spousta vozidel tak byla hned na plážích zničena a vylodění se zastavilo. V prostoru vylodění se naštěstí nenacházeli žádní Japonci a tak nedošlo k tragédii, protože rozhodný útok by pravděpodobně vrhl vyloděné jednotky zpět do vody. Američanům se tak podařilo do večera vstoupit do hlavního města ostrova Cebu City. (Jednalo se o 2 největší město na Filipínách). Japonci bylo ale tak zničeno, že po válce muselo být prakticky znovu postaveno. Při svém postupu spoléhali Američané hlavně na filipínské partyzány, kteří zde operovali v počtu 8 500 mužů pod velením amerického plukovníka Cushinga.28.3.1945 Americká vojska obsadila druhé největší filipínské město Cebu.11.4.1945 Američané se vylodili na Boholu. Na dalším jihofilipínském ostrově je na plážích přivítali partyzáni. Společně pak zaútočili na japonskou posádku.17.4.1945 Na jihozápadním pobřeží ostrova Mindanao v prostoru Malabang a Parang se vylodily další americké jednotky. Američané se zde vylodili zcela bez odporu. Tomu předcházelo 2 hodinové, zbytečné předinvazní ostřelování. Operace VICTOR V.
Vojáci začali ihned postupovat do nitra ostrova. Zde však na ně čekalo 53 000 Japonců pod velením generála Morozumi. Ti byli odhodláni bránit ostrov do posledního muže, ale měli nedostatek munice.
(Američané se již dříve na ostrově vylodili, v jižní části na poloostrově Zamboanga. Ten byl ale oddělen nepřístupnými horami a tak bylo rozhodnuto o další operaci).26.4.1945 Američané se bez odporu vylodili na ostrově Negros v jižních Filipínách.
27.4.1945 Australané a Nizozemci se pod americkým velením vylodili na ostrůvku Tarakan jako přípravu k vylodění na Borneu.27.4.1945 Po 2 denní dělostřelecké přípravě zahájily 2 americké pluky s podporou 1 000 filipínských partyzánů útok na zbytek japonské posádky v jižní části Luzonu.27.4.1945 Američané na Mindanau zahájili s mohutnou podporou letectva útok na hlavní japonské obranné pásmo.28.4.1945 Japonci na Negreosu zastavili první americký útok na hlavní obranné pásmo.30.4.1945 Na Luzonu stáhl z boje velitel americké 6. armády generál Kruger zcela vyčerpanou 6. divizi a její místo zaujala 38. divize.30.4.1945 Poslední japonští vojáci bránící se v jižní části Luzonu ustoupili na rozkaz svého velitele plukovníka Fudžisigeho do hor. Zde zůstali skryti americkým i filipínským hlídkám a po kapitulaci se jich ještě 2 000 vzdalo. (Plukovník Fudžisige byl po válce odsouzen a popraven za zločiny svých vojáků).6.5.1945 Američané a filipínští partyzáni zahájili na Negrosu nový rozhodný útok na hlavní japonské obranné pásmo.16.5.1945 Američané obsadili na jižním Luzonu poslední japonskou obrannou baštu – poloostrov Bicol.17.5.1945 Na Luzonu obsadila americká 38. divize a filipínští partyzáni první manilskou přehradu Ipo. Druhá přehrada však stále zůstávala pod kontrolou skupiny Šimbu. Mezitím již ve městě vznikla kritická situace se zásobováním vodou.
URL : https://www.valka.cz/Filipinske-spolecenstvi-1935-1946-t124810#641831Verze : 0
MOD