Král Filip V., vévoda z Anjou


doba vlády: 1700-1724, 1724-1746
URL : https://www.valka.cz/Filip-V-t22969#87015Verze : 0
MOD
Narodil se 19. prosince 1683 jako vnuk francouzského krále Ludvíka XIV. V roce 1700 se stal prvním bourbonským králem Španělska poté, co s Karlem II. vymřela španělská větev Habsburků. Proti jeho volbě se postavil císař Leopold I. a Anglie, tak začala dvanáct let trvající válka o dědictví španělské. Mír v Utrechtu roku 1713 potvrdil Filipovy nároky na trůn, ale musel za to Britům postoupit Gibraltar a Minorku a rakouským Habsburkům španělské nizozemí a Neapolsko, Sicílie připadla Savojskému království.


Král se navíc musel potýkat s domácími problémy – od roku 1705 probíhala v Katalánsku vzpoura, kterou Filip potlačil až roku 1714, když dobyl Barcelonu. Poté roku 1716 zavedl francouzský systém intendantů – dohlížitelů nad místními úředníky v celém Španělsku a provedl důslednou centralizaci země. Pouze Baskicko a Navarra si udržely i po roce 1720 určité prvky autonomie v ekonomické oblasti.

Po smrti první ženy Marie Luisy se roku 1714 znovu oženil s Isabelou z Parmy, která postupně začala řídit španělskou politiku místo nemocného Filipa. Ten ve věku čtyřiceti let roku 1724 abdikoval ve prospěch svého nejstaršího syna Louise, který ale po osmi měsících zemřel na neštovice a Filip V. se musel znovu ujmout vlády. Isabela Parmská poté prosadila za prvního ministra svého oblíbence – kardinála Julia Alberoniho, který měl rozhodující vliv na výběr ministrů.


V zahraniční poltice se Alberoni soustředil na revizi výsledků utrechtského míru, zejména v jižní Itálii, kterou chtěl získat zpět pro Španělsko. V roce 1717 vyslal námořní flotilu na Sardinii a Sicílii, o rok později však tato flotila byla u mysu Passara zničena Angličany, kteří nyní z Gibraltaru a Minorky ovládali západní Středomoří. Filip V. se musel svých výbojných plánů vzdát a propustit Alberoniho.


Následkem války o polské dědictví po tzv. vídeňském míru v roce 1738, které se Filip V. zúčastnil, bylo španělským Bourbonům umožněno nástupnictví v Neapolsku a na Sicílii. V říjnu 1740 vypověděla Velká Británie Španělsku válku, Filip V. se spojil s Francouzi roku 1741 porazil Angličany v námořní bitvě bitvě u Katageny. Konflikt nakonec přerostl ve válku o rakouské dědictví mezi rakousko-britskou a španělsko-francouzsko-pruskou koalicí. V průběhu této války král Filip V. 9. července 1746 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Filip-V-t22969#89249Verze : 0
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!