Filip III.

Král Filip III.


doba vlády: 1598-1621
URL : https://www.valka.cz/Filip-III-t22965#87009Verze : 0
MOD
Filip III. se narodil 14. dubna 1578 jako syn španělského krále Filipa II. Byl to nevrlý člověk a posedle závislý na náboženské útěše a podpoře své manželky Markéty z Lermy. Po svém otci mnoho státnického nadání a vládu fakticky svěřil vévodovi z Lermy. Předtím ale v roce 1604 uzavřel mír s Anglií a v roce 1609 dvanáctileté příměří s Nizozemím. K tomu ho vedla finanční krize, vyvolaná dlouhým a krvavým obléháním Ostende v letech 1602-4.
Vláda se snažila krizi řešit vysokými daněmi a znehodnocováním měny, což mělo za následek, spolu s poklesem dovozu stříbra z Ameriky pouze další prohloubení krize, která vyvrcholila roku 1607 státním bankrotem. Král se obával spojení Jindřicha IV. s Holanďany a Turky, za jejichž pátou kolonou ve Španělsku byli považováni tzv. moriskové - Maurové, kteří konvertovali ke katolicismu. V roce 1609 král dekretem morisky ze země vypověděl a do roku 1614 jich deportoval ze země do severní Afriky přes 300 tisíc.


Do roku 1618 měl král k vévodovi z Lermy absolutní důvěru, poté ale nespokojenost s nizozemským příměřím a růst opozice přimělo krále vévodu odvolat z funkce prvního ministra a nahradit ho členy tzv. reformní klikou u dvora.


Přestože vyhnání morisků způsobilo upadající španělské ekonomice ránu, je dnes hodnoceno většinou Španělů kladně, protože natrvalo vyřešilo náboženské a rasové problémy země. Za panování Filipa III. došlo rovněž k vrcholu rozvoje španělské manýristické a raně barokní kultury - architektury, malířství, sochařství a hlavně literatury a divadla.


Král Filip III. zemřel 31. března 1621 v Ecsorialu u Madridu.
URL : https://www.valka.cz/Filip-III-t22965#88304Verze : 0
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!