Farkaš, Juraj

     
Příjmení:
Surname:
Farkaš Farkas
Jméno:
Given Name:
Juraj Juraj
Jméno v originále:
Original Name:
Juraj Farkaš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.03.1971 Stará Ľubovňa /
06.03.1971 Stará Ľubovňa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ slovenského kontingentu OSN v misii UNDOF / zástupca veliteľa AUSBATT - Commander of the Slovak UN Contingent in the UNDOF Mission / Deputy Commander AUSBATT
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
undof.unmissions.org
URL : https://www.valka.cz/Farkas-Juraj-t237893#657858 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Farkaš Farkas
Jméno:
Given Name:
Juraj Juraj
Jméno v originále:
Original Name:
Juraj Farkaš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1989 Vysoká vojenská letecká škola, Košice /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1989 Military Air Force High School, Košice /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1989 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.1989 Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR veliteľ čaty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ roty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník oddelenia
DD.MM.1997-01.04.2000 2. armádny zbor
01.04.2000-01.10.2003 1. mechanizovaná brigáda
01.10.2003-DD.MM.RRRR Mechanizovaná brigáda
DD.MM.RRRR-DD.07.2006 Náčelník oddelenia pre operačné plánovanie, Mechanizovaná brigáda
DD.07.2006-DD.07.2007 veliteľ SLOVCON / zástupca veliteľa AUSBATT, UNDOF
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR Platoon Commander
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Company Commander
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chief of Department
DD.MM.1997-01.04.2000 2nd Army Corps
01.04.2000-01.10.2003 1st Mechanized Brigade
01.10.2003-DD.MM.RRRR Mechanized Brigade
DD.MM.RRRR-DD.07.2006 Chief of Department for Planning Operations, Mechanized Brigade
DD.07.2006-DD.07.2007 Commander SLOVCON / Deputy Commander AUSBATT, UNDOF
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
undof.unmissions.org
URL : https://www.valka.cz/Farkas-Juraj-t237893#657859 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více