Main Menu
User Menu

Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora)

Jedny z prvých zmienok o použití vzduchom chladeného vznetového motora firmy Tatra (Tatra Typ 111) v nemeckom polopásovom ťahači Sd.Kfz.9 hmotnostnej kategórie 18-ton možno nájsť v správe Ringhoffer-Tatra-Werke A.G. z Nesselsdorfu (Kopřivnice) o skúšobných jazdách datovanej k 20.3.1944. Jeden ťahač bol dodaný priamo z firmy Famo v Breslau (Vratislav) niekedy v 2/1944, kde následne prešiel úpravou, kedy bol pôvodný motor nahradený vznetovým motorom firmy Tatra. V hlásení je uvedené označenie motora Tatra 111, no všeobecne sa v rôznych zdrojoch uvádza typ 103. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi je mi neznámy, pravdepodobne ide o identický motor s dvoma rozdielnymi označeniami. Účelom tejto úpravy bola pravdepodobne snaha o úsporu paliva. Pôvodný nemecký zážihový motor Maybach HL 108 TUKRM mal normovanú spotrebu benzínu 120 l/100 km, vznetový motor Tatra mal normovanú spotrebu nafty 63,5 l/100 km. Ťahač so vznetovým motorom dosahoval maximálnu rýchlosť až 60 km/hod. Vozidlo bolo 5.3.1944 odoslané po vlastnej osi do testovacieho strediska v Kummersdorfe. Viac informácií mi chýba.

Pokusy s montážou vznetových pohonných jednotiek do tohoto ťahača však pokračovali i po skončení vojny v Československu. Fotografie pripojené k téme sú v historickej literatúre prisúdené skúšobnej prestavbe V 926. V prípade V 926 išlo o motor Tatra T 111 s chladičom oleja. Prestavieb bolo viac. Povojnová správa firmy Tatra pre Ministerstvo všeobecného strojárenstva z 5.3. 1953 uvádza tieto skúšobné prestavby: V 913, V 918, V 926, V 948, V 949, V 951, V 952. Išlo o montáže 8- resp. 12-valcových motorov do pancierového polopásu "E 3 BMW". Takto je to uvedené v správe. Konzultant k tejto téme Jirka Tintěra mi posunul názor Radka Zavadila, ktorý je presvedčený, že písmeno "E" je preklep namiesto "F" (F 3 bolo označenie hlavnej sériovej verzie tohoto 18-tonového ťahača Sd.Kfz.9).

Vozidlo na fotografii má vojenské evidenčné číslo "65 384" (prelepené páskou) a na pravom prednom blatníku má civilnú skúšobnú (obchodnú) značku "M-NJ 038" (M - Morava-Sliezko, NJ - Nový Jičín).
Zaujímavosťou je, že sa v evidencii fotografií v opavskom zemskom archíve označuje toto vozidlo ako V 809. Toto číselné označenie sa použilo u viacerých diametrálne odlišných typoch vozidiel.
V starších zdrojoch som našiel zmienku, že pokusný polopásový ťahač firmy Tatra s 12-valcovým motorom sa označoval ako T 810. Či to má nejaký súvis s týmto vozidlom je v chaose označovania typov a prestavieb dosť nejasný.
Fotografie vozidla sú datované k 4/1948.

korešpondencia s pánmi Jirkom Tintěrom (Radek Zavadil), Daliborom Feuereislom
Hilary Louis Doyle - www.network54.com
Karel Rosenkranz s dodatkom Milana Olšanského - Nákladní automobily Tatra, vydala Tatra, a.s., Kopřivnice 2007, ISBN 978-80-239-9877-1
Digitálny archív Zemského archívu v Opavě
Jirka Tintěra a Radek Zavadil

Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


URL : https://www.valka.cz/Famo-Sd-Kfz-9-s-motorom-Tatra-studie-zabudovania-vznetoveho-motora-t194885#561264Verze : 23
MOD