Main Menu
User Menu

Faglic, Andrej

     
Příjmení:
Surname:
Faglic
Jméno:
Given Name:
Andrej
Jméno v originále:
Original Name:
Andrej Faglic
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.09.1920 Párnica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.11.2003 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
vedúci československej vojenskej misie v Lybii v rokoch 1979-1981
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL CZ: https://www.valka.cz/Faglic-Andrej-t195708#563360Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Faglic-Andrej-t195708#563360Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Faglic
Jméno:
Given Name:
Andrej
Jméno v originále:
Original Name:
Andrej Faglic
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1949-DD.MM.1949 Vysoká škola politických a socialních věd, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1950-DD.MM.1951 Vojenský pedagogický institut, Leningrad
DD.MM.1957-DD.MM.1958 Vojenská politická akademie V.I. Lenina, Moskva - vyšší akademický kurz
DD.MM.1963-DD.MM.1966 Vojenská akademie - vyšší zdokonalovací kurz
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:

07.03.1945 podporučík pech.
01.08.1945 poručík pech.
01.12.1946 nadporučík pech.
01.10.1948 kapitán pech.
01.10.1949 štábní kapitán
01.05.1953 major
28.09.1954 podplukovník
05.10.1961 plukovník
02.05.1972 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1958-05.10.1961 Velitel : Krajská vojenská správa Banská Bystrica
05.10.1961-DD.12.1970 Velitel : Krajská vojenská správa Banská Bystrica

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

MM.DD.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1946

Medaile za odvahu
Medal for Bravery
Медаль За отвагу
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clasp SSSR

DD.MM.1949

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", zlatá medaile
The Military Order of the White Lion For Victory, Gold Medal
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1959

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

DD.MM.1959

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

30.04.1971

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
číslo matriky 18083

DD.MM.1972

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1972

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
-

DD.MM.1974

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1975

Jubilejní medaile 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
-

DD.MM.1979

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

01.10.1984

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 7408

Poznámka:
Note:
Obdržal rumunské vyznamenanie Ordinul Steaua României cu spade in gradul de Cavaler.
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. vydanie, ISBN 978-80-89169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Faglic-Andrej-t195708#563361Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Faglic-Andrej-t195708#563361Version : 0
MOD