Main Menu
User Menu

Fabian, František

     
Příjmení:
Surname:
Fabian
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Fabian
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.05.1895 Val /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.10.1977 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Fabian-Frantisek-t60165#347601Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Fabian-Frantisek-t60165#347601Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Fabian
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Fabian
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1906-DD.06.1910 Státní nižší gymnasium, Třeboň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1910-DD.08.1914 Kadetní škola pěchoty, Lobczów
DD.07.1914-DD.10.1914 Důstojnický kurs, Borispol
DD.11.1917-DD.04.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.10.1922-DD.10.1924 Vysoká vojenská škola, Paris
DD.01.1936-DD.06.1936 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.10.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
02.04.1918 poručík legií
02.07.1918 kapitán legií
01.08.1920 kapitán pěchoty
20.11.1920 major pěchoty
01.10.1924 major generálního štábu
29.12.1928 podplukovník generálního štábu
13.07.1933 plukovník generálního štábu
22.01.1938 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1926-DD.09.1928 Náčelník štábu : 3. jezdecká brigáda
DD.09.1928-DD.12.1928 Náčelník štábu : 4. divise
DD.12.1928-DD.09.1930 Náčelník štábu : 4. divise
DD.11.1934-DD.11.1935 Velitel : Pěší pluk 46
30.09.1936-01.01.1938 Velitel : Okrskové velitelství Praha
01.01.1938-22.01.1938 Velitel : Posádkové velitelství Velká Praha
22.01.1938-15.09.1938 Velitel : Posádkové velitelství Velká Praha
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství etapy I. armády
01.07.1939-00.12.1941 Velitel : Inspektorát I

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1910-DD.08.1914 vojenské studium, Lobczów
DD.08.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.08.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
31.08.1915-31.08.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.08.1915-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1914-DD.10.1914 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.11.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, přesun
DD.11.1917-DD.04.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.04.1918-DD.07.1918 praporní pobočník 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.07.1918-DD.06.1920 pobočník hlavního velitele československých vojsk, přesun a sibiřské válčiště
DD.06.1920-DD.08.1920 repatriační dovolená
DD.08.1920-DD.01.1921 tajemník Československé vojenské reparační komise, Wien
DD.01.1921-DD.10.1922 velitel praporu Pěšího pluku 32, Košice
DD.10.1922-DD.10.1924 vojenské studium, Paris
DD.10.1924-DD.07.1926 důstojník Zahraničního oddělení presidia ministerstva, Praha
DD.07.1926-DD.09.1928 náčelník štábu Jezdecké brigády 3, Bratislava
DD.09.1928-DD.09.1930 náčelník štábu Divise 4, Hradec Králové
DD.09.1930-DD.08.1932 důstojník Generálního inspektorátu branné moci, Praha
DD.08.1932-DD.11.1934 profesor Válečné školy, Praha
DD.11.1934-DD.01.1936 velitel Pěšího pluku 46, Chomutov
DD.01.1936-DD.06.1936 vojenské studium, Praha
DD.06.1936-DD.09.1936 velitel Pěšího pluku 46, Chomutov
DD.09.1936-DD.01.1938 zástupce velitele Okrskového velitelství Praha, Praha
DD.01.1938-DD.09.1938 zástupce velitele Posádkového velitelství Velká Praha, Praha
DD.09.1938-DD.09.1938 přidělený generál zemského vojenského velitelství v Praze, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta etapní služby I. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.06.1939 přidělený generál zemského vojenského velitelství v Praze, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1930

Řád Fénixe 4. třída
Order of Phoenix 4th Class
Τάγμα του Φοίνικος 'Χρυσούς Σταυρός'
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Fabian-Frantisek-t60165#218937Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Fabian-Frantisek-t60165#218937Version : 0
MOD
* 24.05.1895 Val u Třeboně
+ 1977
1915 poručík v RU armádě, 35. polní pluk z Plzně


30.8.1915 zajat u Tarnopolu


červen 1916 podává přihlášku do Čs. vojska


29.7.1917 presentován u čs. vojska v hodnosti čekatele na poručíka k 5. střeleckému praporu Ruských legií


léto 1917 zařazen ke skupině určené pro odjezd na evropskou protiněmeckou frontu


14.11.1917 presentován u Čs. legií v Itálii v hodnosti nadporučíka u 33. střeleckého pluku


1917 - 1918 boje na italské frontě


zima 1918 po návratu zpět do ČSR odjíždí s jednotkou do Bratislavy k posílení Čs. vojsk v boji proti maďarsku


prosinec 1918 - leden 1919 v bojích o Bratislavu


červen 1919 v hodnosti majora velitel II. praporu 33. střeleckého pluku čs. legií v bojích na jihu slovenska, v okolí Nových Zámků proti maďarské armádě


29.6.1920 vyřazen ze stavu Čs. legií v hodnosti majora 21. polního pluku Francouzského, přechází do stavu Čs. armády


červenec 1926 - září 1928 náčelník štábu 3. jezdecké brigády


září 1928 - září 1930 náčelník štábu 4. divise


listopad 1934 - září 1936 velitel Pěšího pluku 46


září 1936 - září 1938 zástupce velitele Posádkového velitelství Velká Praha


22.1.1938 brigádní generál


září 1938 - říjen 1938 přednosta etapní služby I. armády


říjen 1938 - 14.9.1939 zástupce velitele Posádkového velitelství Velká Praha


1.7.1939 generál III. třídy


červenec 1939 - červenec 1941 velitel Inspektorátu I Vládního vojska, současně velitel pražské posádky


srpen 1941 odchod do penze


1977 zemřel
Zdroj:
forum.valka.cz
https://www.valka.cz/clanek_11194.html ,
https://www.vuapraha.army.cz/
URL CZ: https://www.valka.cz/Fabian-Frantisek-t60165#313949Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Fabian-Frantisek-t60165#313949Version : 0