Main Menu
User Menu

FRA - Přímá akce

Action directe

Priama akcia (Action directe) bola francúzska teroristická organizácia. Vznikla v roku 1979 z iniciatívy Jeana M. Rouillana a N. Ménigonovej. Skupina predstavovala tzv. mestskú gerilovú organizáciu zameranú proti imperializmu a sionizmu a na obranu robotníkov.


Korene skupiny siahajú do roku 1977 k skupinám GARI (Groupes d′Action Révolutionnaire Internationalistes, revolutionary internationalist action groups) a NAPAP (Noyaux Armés pour l′Autonomie Populaire, armed core groups for popular autonomy). Skupina sa spočiatku venovala skôr propagandistickým akciám, ale stupne prešla aj na ozbrojené akcie. Členovia skupiny sa od roku 1981 čoraz častejšie regrutovali z radov tureckých a arabských prisťahovalcov.


V roku 1982 nastal v skupine vnútorný rokol a oficiálne bola rozpustená 24.08.1982. Časť jej členov ale pokračovala naďalej v ozbrojených akciách, aj keď už nie s politickými cieľmi ale ako kriminálne živly až do roku 1984, keď bola zlikvidovaná francúzskou políciou. Poslední členovia prešli v roku 1985 do nemeckej teroristickej skupiny Frakcia červenej armády.


Počas svoje existencie uskutočnili členovia skupiny okolo 50 ozbrojených útokov, ktorých cieľom boli budovy franćúzskych vládnych úradov, vojenské objekty, ale aj objekty vojensko-premyselného komplexu. Medzi najznámejšie útoky patrí útok automatickými zbraňami zo dňa 01.05.1979 na centrálu Národnej rady francúzskych zamestnávateľov (CNPF - Conseil national du patronat français, National Council of French Employers) a vražda predstaviteľa vojensko-priemysleného komplexu Reného Audrana v roku 1985.


Zdroj: aplikace.mvcr.cz
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/FRA-Prima-akce-t86273#319655Verze : 0
MOD