Main Menu
User Menu

FRA - HL-60

zameriavač strelca Leclerc

Strelec využíva ako hlavný zameriavací ďalekohľad HL-60 so stabilizačným systémom SAVAN-20 firmy SAGAM. HL-60 zahŕňa tri hlavné konštrukčné skupiny.
K jednej patrí stabilizované pozorovanie zameriavacieho ďalekohľadu v dvoch rovinách. Zároveň nasleduje stabilizovanie zbrane a veže dokonalou stabilizáciou zrkadlovej hlavy zameriavacieho ďalekohľadu.
Druhá zahŕňa HL-60 s prístrojom zaznamenávania cieľových údajov, denný pozorovací kanál, termokameru, laserového diaľkomeru, televíznej kamery a televízneho monitora.
Tretia konštrukčná skupina zahŕňa rozhranie prenosu údajov k prepojeniu všetkých prístrojov na počítačový systém.
Pomocný zameriavací ďalekohľad v priestore strelca pre využitie pri výpadku hlavného zameriavacieho ďalekohľadu nie je plánovaný. Ak bude treba môže veliteľ prevziať streľbu so svojím panoramatickým zameriavacím ďalekohľadom HL-70.
Veľký počet uhlových zrkadiel v pracovných priestoroch dopĺňa vybavenie a umožňujú dobrú viditeľnosť do všetkých pozorovacích stranách.
Zameriavací ďalekohľad HL-60, obsahuje mono okulár. Má denný kanál s 3,3 a 10 násobným zväčšením, jeden denný videokanál s 10 násobným zväčšením ako aj termokameru.
Je vybavená štvorstupňovou voľbou zväčšenia (3x, 6x, 10x a 20x), čo umožňuje rozoznať ciele až do 5000 m. Naľavo od okuláru je 15cm Mikro – televízny - monitor. Využíva sa spravidla k pozorovaniu v noci, menej ku streľbe. Cez deň zobrazuje obraz kamera v integrovanom dennom video kanále. Napravo od zameriavacieho ďalekohľadu sa nachádza riadiaci panel k nastaveniu rôznych parametrov zameriavacieho ďalekohľadu, ako jas, kontrast obrazu atď.
Priamo napravo pod ním, je čierny riadiaci panel, manipulačný pult k nastaveniu spôsobu prevádzky SRP a na výber typu munície. Pod okulárom HL-60 sa nachádza klávesnica k obsluhe počítača. Klávesnica sa po použití posunie naspäť na držiak a tým nezaberá miesto strelcovi.
Na rukovätiach je niekoľko tlačidiel pre obsluha SRP. Tak pre odpálenie, voľba zbrane, prepnutie zväčšenia zorného poľa a pre prepojenie k termokamere.
Automatické sledovanie cieľa patrí k zvláštnostiam SRP. K tomu musí strelec podržať tlačidlo najmenej tri sekundy na laserovom diaľkomere. V tomto časovom rozpätí vypočíta počítač z dát orientačnú rýchlosť vodorovne a kolmo, ako aj vzdialenosť, pravdepodobný kurz cieľa a nechá sprevádzať zameriavací ďalekohľad tento kurz. Prirodzene nemôže systém samostatne rozpoznať zmeny kurzu alebo rýchlosti cieľa. V tomto prípade musím sprevádzanie prevziať strelec opäť manuálne. Po spustení sprevádzania zbrane pri streľbe za pohybu na stojace ciele nemôže byť už cieľ zameraný manuálne. V opačnom prípade dostanete počítač údaje, z ktorých si on vysvetlí, že sa bude viesť streľba na pohyblivý cieľ a začne adekvátne pripravovať zbrane. Keďže tu cieľ v tomto prípade, ale stojí môže dôjsť k nepozornosti strelca a k neodpáleniu nálože.
URL : https://www.valka.cz/FRA-HL-60-t40375#154641Verze : 0
MOD