Ernst, Richard Christian

     
Příjmení:
Surname:
Ernst Ernst
Jméno:
Given Name:
Richard Christian Richard Christian
Jméno v originále:
Original Name:
Richard Christian Ernst
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.07.1906 Ingolstadt /
25.07.1906 Ingolstadt /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.06.1986 Hirschau /
07.06.1986 Hirschau /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Pluk horských myslivců 100 (Wehrmacht)
velitel: Brigáda horských myslivců 22 (Bundeswehr)
commander of the 100th Mountain Jaeger Regiment (Wehrmacht)
commander of the 22nd Mountain Jaeger Brigade (Bundeswehr)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
nositel Rytířského kříže recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Ernst-Richard-Christian-t188331#547172 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ernst Ernst
Jméno:
Given Name:
Richard Christian Richard Christian
Jméno v originále:
Original Name:
Richard Christian Ernst
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1945 plukocník (Wehrmacht)
09.07.1956 plukovník (Bundeswehr)
01.04.1945 Oberst (Wehrmacht)
09.07.1956 Oberst (Bundeswehr)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Ernst-Richard-Christian-t188331#547174 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více