Main Menu
User Menu

Erma MP60

     
Název:
Name:
MP 60
Originální název:
Original Name:
MP 60
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
ERMA-Werke, Dachau, Německo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,54 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19)
Délka:
Length:
790 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
240 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
36
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
500 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
420 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Zbraň byla zkonstruována pro použití zásobníku ze švédského Carl Gustava. Délka se sklopenou opěrkou je 520 mm.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Erma-MP60-t105953#401749Verze : 0
MOD
Foto Radek Havelka

URL : https://www.valka.cz/Erma-MP60-t105953#378595Verze : 0
MOD