Main Menu
User Menu

Erma MP40/59

     
Název:
Name:
MP40/59
Originální název:
Original Name:
MP40/59
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
ERMA-Werke, Dachau, Německo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,41 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19)
Délka:
Length:
680 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
190 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
32
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
620 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
365 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Erma-MP40-59-t105952#401748Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/Erma-MP40-59-t105952#378594Verze : 0
MOD