Main Menu
User Menu

Enzo Ciaraffa a Jozef Špánik: Čechoslováci na řece Olona - Etnická čistka paměti, která se nezdařila a Historie českosloveské domobrany v Itálii

     
Název knihy:
Name of the book:
Čechoslováci na řece Olona - Etnická čistka paměti, která se nezdařila
Historie československé domobrany v Itálii
Autor:
Author:
Enzo Ciaraffa, Jozef Špánik
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Československá obec legionářská
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
98
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-87919-77-4
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Čechoslováci na řece Olona
Dobývaní svobody ... 7
Generál humanista a markýza ... 11
Sbohem staré Evropě ... 14
Španělská chřipka ... 17
Rodí se hřbitov a přátelství ... 21
Ve stínu lip ... 23
Konzulové Lípa, Laška, Hodek ... 34
Nevědomá zásluha ... 40
Závěry ... 42
Poznámky editora ... 52
Historie československé domobrany v Itálii
Československá legie v Itálii ... 59
Vznik a formování es. domobrany v Itálii ... 62
"Staří" a "noví" zajatci v čs. domobraně ... 68
Velitelé, důstojníci a poddůstojníci čs. domobrany v Itálii ... 70
Návštěva generála M. R. Štefánika u domobraneckých praporů ... 73
Návrat domobraneckých jednotek domů a jejich další využití ... 75
Poděkování prezidenta Masaryka Itálii po návratu čs. domobranců do vlasti ... 82
Odhalení pomníku čs. legionářům a domobrancům v Solbiate Olona ... 84
Další památná místa čs. domobrany - Itálie, Česká republika a Slovensko ... 90
Závěr ... 98
Anotace:
Anotation:
Tato dvoukniha popisuje v prví části boj Čechů a Slováků za samostatnost na italské frontě, nástup španělské chřipky a roli Milana Rastislava Štefánika v tomto procesu. Hlavní části textu se věnuje historii čsl. hřbitova v městě Solbiate Olona, kde byli pohřbení Čechoslováci, kteří na konci války zemřeli v Lombardii. Autor popisuje vznik hřbitova, postoj místních obyvatel a úřadů, ale i jeho fungovaní během fašistické diktatury v Itálii i poválečný nezájem čsl. strany. Autor popisuje zánik hřbitova v roce 1964. Text doprovází řada fotografií a italských archivních dokumentů, včetně seznamu všech pohřbených.
Na přípravě českého vydání se podílel také Jozef Špánik, který je zároveň autorem druhé části knihy. Ta se zabývá stručnou historií čsl. domobrany v Itálii, jejím formováním, velitelským kádrem, návratem domů i jejímu nasazení na Slovensku. Pozornost je věnována pietním místům, která jsou s historií domobrany spojena.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Enzo-Ciaraffa-a-Jozef-Spanik-Cechoslovaci-na-rece-Olona-Etnicka-cistka-pameti-ktera-se-nezdarila-a-Historie-ceskosloveske-domobrany-v-Italii-t251097#691381Verze : 1
MOD