Enstone, Albert James

     
Příjmení:
Surname:
Enstone Enstone
Jméno:
Given Name:
Albert James Albert James
Jméno v originále:
Original Name:
Albert James "Jim" Enstone
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.08.1895 Birmingham /
29.08.1895 Birmingham /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.10.1963 Hemel Hempstead, Hertfordshire /
04.10.1963 Hemel Hempstead, Hertfordshire /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 204. perutě RAF - flight commander of No. 204 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 15 sestřely [9 zničených (8 sám, 1 sdílel), 4 sražené do neřízeného pádu (3 sám, 1 sdílel) a 2 zničené v plamenech (sám)] - english flying ace of WW1 with 15 claims [9 destroyed (8 solo, 1 shared), 4 driven out of control (3 solo, 1 shared) and 2 destroyed in flames (solo)]
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Enstone
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Enstone-Albert-James-t237162#655523 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Enstone Enstone
Jméno:
Given Name:
Albert James Albert James
Jméno v originále:
Original Name:
Albert James "Jim" Enstone
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.04.1916 poručík (dočas., na zk.)
10.04.1916 nadporučík (výkonný)
08.11.1916 poručík
01.10.1917 nadporučík (dočas.)
01.04.1918 kapitán
03.04.1916 Flight Sub-Lieutenant (temp., on prob.)
10.04.1916 Flight Lieutenant (act.)
08.11.1916 Flight Sub-Lieutenant
01.10.1917 Flight Lieutenant (temp.)
01.04.1918 Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
03.04.1916-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.04.1917-DD.12.1917 4. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.12.1917-01.04.1918 4. námořní peruť RNAS (velitel letky)
01.04.1918-17.02.1919 204. peruť RAF (velitel letky)
17.02.1919-DD.MM.RRRR seznam nezaměstnaných RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zálohy RAF
03.04.1916-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.04.1917-DD.12.1917 No. 4 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.12.1917-01.04.1918 No. 4 Naval Squadron RNAS (flight commander)
01.04.1918-17.02.1919 No. 204 Squadron RAF (flight commander)
17.02.1919-DD.MM.RRRR unemployed list RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR RAF reserves
Vyznamenání:
Awards:
Alexander Macdonald Shook, R.N.A.S.
Flt. Lieut. Arnold Jacques Chadwick, R.N.A.S. (utonutí).
Flt. Sub-Lieut. Albert James Enstone, R.N.A.S.
Flt. Sub-Lieut. Langley Frank Willard Smith, R.N.A.S. (pohřešovaný).
Za mimořádnou udatnost, úžasné dovednosti a kuráž během služby u Královské námořní letecké služby u Dunkirku během května a června 1917 v opakovaném napadání a ničení nepřátelských letadel.">
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Enstone
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Enstone-Albert-James-t237162#655545 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více