Main Menu
User Menu

> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily

Prolog


Začal jsem psát o poslední řadě ruských atomových ponorek projektu 955 / 955A "Borej". Všechno šlo hezky až do okamžiku, kdy jsem chtěl uvést bližší informace o energetických zdrojích těchto raketonosných ponorek s jaderným pohonem. Abych já ani další nemuseli tyto informace shánět, rozhodl jsem napsat tento článek, který je z části souhrnem mnou shromážděných informací, fotografií a zajímavostí a zčásti překladem originálního článku "Energetické bloky atomové ponorkové flotily" ("Энергетические блоки атомного подводного флота")[Pozn.FCH: protože na našem serveru hovoříme nejenom o sovětské a ruské technice, nazval jsem ten překlad podle svého], který vyšel v ruském časopisu "Atomová strategie" ("Атомная стратегия") číslo 27 v lednu 2007, uveřejněný také na stránkách webového magazínu "PROATOM".
Autorem originálního článku je V.M.Kuzněcov, kandidát technických věd, akademik Akademie průmyslové ekologie, Institut přírodní historie a techniky, Moskva.


Vzhledem k velmi specifickému okruhu možných zájemců o tuto tématiku jsem toto téma nepojal jako samostatný článek, pokud ale moderátoři rozhodnou jinak, jsem ochoten to všechno shrnout, případně ještě doplnit a plnohodnotný článek z toho udělat. Toto nechávám na zvážení jiným.Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily


První sovětská ponorka s jaderným pohonem K-3 "Leninský komsomol", která byla ponorkou projektu 627 "Kit" (Проект No.627, 627А - "Кит", česky "Velryba", kód NATO "November"), na vodu byla spuštěna 9.srpna 1957. Protože byla první, byla také vybavena energetickým blokem s jaderným reaktorem první generace.


Od té doby šel vývoj těchto zařízení přirozeně kupředu a jak postupně docházelo ke zlepšení vlastností, účinnosti, odolnosti, snižování váhy, zvyšování výkonu a zlepšování bezpečnosti, bylo vystřídáno několik generací těchto zařízení až po tu dnešní, která je považována za generaci čtvrtou.


Tak jak probíhal vývoj jaderných energetických zdrojů ponorek, tak probíhal i vývoj ponorek samotných. Ten dospěl k dnes poslední, také čtvrté generaci, jejímž představitelem je poslední typ ponorek projektu 955A Borej, když v současnosti poslední ponorka "Vladimir Monomach" byla založena ke stému výročí založení ruské ponorkové flotily 19.března 2006 a její uvedení do bojové pohotovosti se předpokládá v roce 2011.


Obecně ale musím podotknout, že generace jaderných energetických zdrojů a generace vlastních ponorek se ne vždy kryly v tom smyslu, že by číslo generace JR bylo stejné jako generace ponorky. Právě posledně jmenovaná ponorka projektu 955A Borej "Vladimir Monomach" stejně jako ostatní ponorky této řady, jež jsou čtvrtou generací ponorek, používají jaderný energetický zdroj generace třetí. Totéž platí např. i o doposud největších ponorkách projektu 941 "Akula".


To jsou ale jenom takové drobnosti, aby jsme to my, vojenští fanatici a nadšenci, neměli zas tak moc jednoduché a taky abychom měli o čem diskutovat a bádat, proč tohle je tak a tamto zase onak.


V této úvodní části předkládám tabulku se stručným přehledem některých sovětských a ruských typů ponorek s jaderným pohonem a jejich jaderných reaktorů rozdělených podle generací jaderných energetických zdrojů.Stručný přehled některých sovětských a ruských typů ponorek s jaderným pohonem a jejich jaderných reaktorů1.generace / 1-е поколение


Projekt
Проект
Počet reaktorů
Кол-во реакторов
Provedení reaktoru
Исполнение реактора
Typ reaktoru
Тип реактора
Obohacenost (%)
Обогащение (%)
Tepelný výkon (MW)
Тепловая мощность реактора (МВт)
627, 627A / 627, 627А
2
VVER / ВВЭР
VM-A / ВМ-А
21
70
658, 658M / 658, 658М
2
VVER / ВВЭР
VM-A / ВМ-А
21
70
659 / 659
2
VVER / ВВЭР
VM-A / ВМ-А
21
70
675 / 675
2
VVER / ВВЭР
VM-A / ВМ-А
21
70
2.generace / 2-е поколение


Projekt
Проект
Počet reaktorů
Кол-во реакторов
Provedení reaktoru
Исполнение реактора
Typ reaktoru
Тип реактора
Obohacenost (%)
Обогащение (%)
Tepelný výkon (MW)
Тепловая мощность реактора (МВт)
667A / 667А
2
VVER / ВВЭР
OK-700 VM-4 / ОК-700 ВМ-4
21
90
667B / 667Б
2
VVER / ВВЭР
OK-700 VM-4-2 / ОК-700 ВМ-4-2
21
?
667BDRM / 667БДРМ
2
VVER / ВВЭР
OK-700 VM-4-2 / ОК-700 ВМ-4-2
21
?
670A / 670А
1
VVER / ВВЭР
OK-350 VM-4 / ОК-350 ВМ-4
21
90
670M / 670М
1
VVER / ВВЭР
OK-350 VM-4 / ОК-350 ВМ-4
21
75
671 / 671
2
VVER / ВВЭР
OK-300 VM-4 / ОК-300 ВМ-421
21
75
3.generace / 3-е поколение


Projekt
Проект
Počet reaktorů
Кол-во реакторов
Provedení reaktoru
Исполнение реактора
Typ reaktoru
Тип реактора
Obohacenost (%)
Обогащение (%)
Tepelný výkon (MW)
Тепловая мощность реактора (МВт)
941 / 941
2
VVER / ВВЭР
OK-650VV / ОК-650ВВ
21–45
190
949 / 949
2
VVER / ВВЭР
OK-650B / ОК-650Б
21–45
190
945 / 945
1
VVER / ВВЭР
OK-650 / ОК-650
21–45
190
971 / 971
1
VVER / ВВЭР
OK-650B / ОК-650Б
21–45
190
955 / 955
1
VVER / ВВЭР
OK-650V / ОК-650В
21–45
190
685 / 685
1
VVER / ВВЭР
OK-650B3 / ОК-650Б3
21–45
190
Atomové ponorky vybavené JR s tepelným nosičem z tekutého kovu (TNTK) / АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ)


Projekt
Проект
Počet reaktorů
Кол-во реакторов
Provedení reaktoru
Исполнение реактора
Typ reaktoru
Тип реактора
Obohacenost (%)
Обогащение (%)
Tepelný výkon (MW)
Тепловая мощность реактора (МВт)
645ŽMT / 645ЖМТ
2
TNTK / ЖМТ
VT-1 / ВТ-1
90
73
705 / 705
1
TNTK / ЖМТ
OK-550, BM-40A / ОК-550, БМ-40А
90
155
Hladinové lodě / Надводные корабли


Projekt
Проект
Počet reaktorů
Кол-во реакторов
Provedení reaktoru
Исполнение реактора
Typ reaktoru
Тип реактора
Obohacenost (%)
Обогащение (%)
Tepelný výkon (MW)
Тепловая мощность реактора (МВт)
1144 / 1144
2
VVER / ВВЭР
OK-900 KN-3 / ОК-900 КН-3
Неизвестно
300
1941 / 1941
2
VVER / ВВЭР
OK-900 KN-3, BM-16 / ОК-900 КН-3, БМ-16
55–90
171Já vím, že jsou ty tabulky vzhledem k množství typů sovětských a ruských ponorek na jaderný pohon, neúplné.
Dal jsem ji sem ale proto, že jsem měl k dispozici materiály, které šly poměrně jednoduše upravit a hlavně okamžitě použít.
Příprava nové tabulky, ve které budou úplně všechny tipy a její obsah bude ještě rozšířen, (v tomto okamžiku minimálně o výkon na hřídeli) však nějaký čas zabere, ale jsem přesvědčen, že ji sem v historicky krátké době dodám.Fotografie ponorky K-3 Leniský komsomol" je převzata z Словари и энциклопедии на Академике


Fotografie ponorky "Dmitrij Donskoj" je převzata z fotosérie a krátkého povídání "V Severodvinsku začala utilizace atomových ponorek projektu 941 ("В Северодвинске началась утилизация АПЛ проекта 941") s podtitulem "Akulu rozřežou" ("АКУЛУ ПОРЕЖУТ")


Nemám sebemenší představu, v jaké sekci, podsekci a já nevím kde by to vlastně mělo být. Protože se toto téma týká sovětských a ruských ponorek na jaderný pohon, tak jsem to dal sem. No a protože to není ponorka, dal jsem na začátek názvu většítko (>). Je na moderátorech, jak s tímto materiálem naloží.
> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - Dmitrij Donskoj - ruská raketonosná ponorka s nukleárním pohonem projektu 941 Akula (kód NATO Typhoon)

"Dmitrij Donskoj" - ruská raketonosná ponorka s nukleárním pohonem projektu 941 Akula (kód NATO Typhoon)
> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - K-3 Leninskij komsomol - ruská ponorka s nukleárním pohonem první generace projektu 627 Kit (kód NATO November)

K-3 "Leninskij komsomol" - ruská ponorka s nukleárním pohonem první generace projektu 627 Kit (kód NATO November)
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317314Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317314Version : 0
První generace energetických bloků sovětských ponorek na jaderný pohon


Na pracích spojených s vývojem první generace jaderných parogenerátorů (АППУ - атомная паропроизводящая установка - atomový parogenerátor) se podílely mnohé sovětské podniky a závody. Především to obnášelo vytvoření energetického bloku atomové lodi, tzn. vlastního jaderného reaktoru, jeho systémů a mechanismů, které zabezpečují jeho práci. Vědeckým vedoucím vývojových prací byl jmenován akademik A.P.Aleksandrov, hlavním konstruktérem jaderného energetického zařízení (JER) byl jmenován akademik H.A.Dolležal. Pro atomové ponorky byl vybrán reaktor typu VVER (vodo-vodní energetický reaktor - ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор, VVER je podle ruské terminologie, jako PWR (Pressurized water reactor) se označuje v USA a jako EPR ve Francii a Německu). Práce na tomto typu rektoru pro atomové elektrárny začaly až v roce 1955. Při vývoji VVER vznikla celá řada otázek ohledně tepelného schématu jaderného reaktoru (dále JR) a jeho parametrů, o schématu regulace neutronových procesů v JR, o metodách neutronovo-fyzikálního výpočtu vodo-vodního JR, o problémech hlubokého vyhoření jaderného paliva a nahromadění zbytků štěpení U236, o vytvoření tepelného schématu atomového zařízení, o vývoji schématu automatického řízení atomového zařízení.


Výsledkem bylo malorozměrné jaderné energetické zařízení s vysokým výkonem a schopné vysoké mobility, což byly vlastnosti potřebné pro použití na ponorkách. Na základě tohoto prvního atomového energetického zdroje byly postupně vytvořeny čtyři generace jaderných energetických zařízení a řady jejich modifikací.


Vytvoření takového převážení schopného jaderného energetického zdroje bylo v té době obrovským technickým skokem vpřed. Pokud se ale podíváme na JR pro ponorky z hlediska jaderné bezpečnosti, měla tehdejší zařízení řadu nedostatků, které byly příčinou řady havárií a defektů. Za dobu používání JR první generace došlo ke čtyřem haváriím s vodo-vodními JR (K-19 v roce 1961, K-11 v roce 1965, K-431 v roce 1985 a K-192 v roce 1989).


Základním nedostatkem atomových energetických zařízení první generace z pohledu jejich jaderné a radiační bezpečnosti byly:
- velké prostorové rozmístění a velký objem elementů prvního okruhu;
- použití trubek velkého průměru pro propojení jednotlivých součástí energetického celku, tzn. JR, parogenerátory, čerpadla, tepelné výměníky, objemové kompenzátory atd., což vytvářelo vážné problémy při organizaci ochrany při haváriích prvního okruhu a také při prasknutí četných impulzních trubek, které propojovaly první okruh s kontrolně měřicí aparaturou;
- nízká spolehlivost zařízení způsobená jeho velkými vnějšími rozměry na straně jedné (zejména elektrických zařízení, která byla trvale pod napětím) a vysokými technologickými provozními hodnotami na straně druhé (teplota prvního obvodu 3000 C, tlak prvního obvodu okolo 200 atm, teplota ve druhém okruhu 2500 C, atd.);
- prakticky nepřítomnost automatizačních procesů řízení JR;
- nízká spolehlivost a důvěryhodnost kontrolně měřicí aparatury;
- nízká spolehlivost systému řízení a ochrany JR;
nedostatečná odolnost třetí bezpečnostní bariéry (část, kde jsou umístěny přístroje, parogenerátor, čerpadla a řídicí systémy ochrany JR), nedostatečně spolehlivý systém řízení jaderných procesů, které se odehrávají v reaktoru.


Kterýkoli z výše vyjmenovaný nedostatků mohl způsobit vážnou havárii.


Spouštěcí aparatura JR dovolovala řídit jaderné procesy v reaktoru po dobu spouštění z minimální hodnoty výkonu. Do tohoto okamžiku, tzn. od hodnoty výkonu "0" do minima, byl jaderný reaktor spouštěn "naslepo", tedy proces pouštění se odehrával podle speciálního programu, který vypočítal operátor, běžel sám a mohl být člověčí chybou nesprávný. Nízká poloha spouštěcích kompenzačních mřížek v souvislosti s nedokonalým manipulačním zařízením i nedbalostí obsluhy JR později vedlo k havárii na ponorce K-341 v zálivu Čažma.


K dnešnímu dni jsou všechny ponorky první generace vyřazeny z výzbroje, jsou postupně odstrojovány a tím připravovány na další utilizaci (utilizace je takové zvláštní slovo, které většinu lidí moc za srdce nevezme, neboť mu příliš nerozumí; přeloženo do běžného hovorového jazyka se ve skutečnosti jedná o sešrotování či likvidaci).


Fotografie ruské ponorky na jaderný pohon první generace projektu 627A "Kit" K-42 "Rostovský komsomolec"
je převzata z webových stránek "Russkij podplav" . Autor fotografie je neznámý, na výše uvedených webových stránkách ji umístil V.Lipjanskij.


Schéma reaktoru je převzato v webových stránek Bellona 2.3 Ядерные энергетические установки
> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - Schéma jaderného energetického zdroje první generace

Schéma jaderného energetického zdroje první generace
> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - K-42 Rostovskij komsomolec - ruská ponorka na jaderný pohon první generace, projekt 627 Kit - ponorka je vyzdvižena na palubě plovoucího doku v zálivu Čužma, duben 1982

K-42 "Rostovskij komsomolec" - ruská ponorka na jaderný pohon první generace, projekt 627 "Kit" - ponorka je vyzdvižena na palubě plovoucího doku v zálivu Čužma, duben 1982
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317332Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317332Version : 0
Druhá generace energetických bloků sovětských ponorek na jaderný pohon


Jaderný parogenerátor druhé generace byl postaven na základě zkušeností z provozu jaderných energetických zdrojů generace první s tím, že byla snaha eliminovat jejich závady a nedostatky. V první etapě se předpokládalo, že pokud bude jaderné energetické zařízení (dále pouze JEZ) z potrubí vysoké jakosti, bude možné se vážným haváriím vlastního reaktoru i ostatních komponentů JEZ vyhnout.


Na základě tohoto názoru se u JEZ první a druhé generace věnovala mimořádná pozornost kvalitě jednotlivých komponent z domnění, že to stačí pro zabezpečení dostatečné bezpečnosti celého zařízení. Také panovalo přesvědčení, že projekty jsou dostatečně dimenzovány, takže se neuvažovalo o možnostech výskytu nadkritických tlaků a teplot, tudíž nebyla věnována nijak zvláštní pozornost ani systémům kontroly a sledování provozu JEZ a ani havarijním systémům ochrany.


Do úvahy nebyla také brána možnost ochlazení reaktoru cestou jeho úplného odpojení od vlastní ponorky. Zkušenosti z provozu JEZ první generace, kde problémy přinášel především průtok vody mezi prvním a druhým okruhem (hlavně přes parogenerátor) a také průtokem vody ven (do čerpadlových, přístrojových a sekundárních parogenerátorových úseků), bylo pro druhou generaci JEZ změněno schéma celého systému. Systém sice zůstal nadále smyčkový, ale byl podstatně upraven s ohledem na požadavky prostorového provedení a zmenšení objemu prvního okruhu.


Nejdůležitější změny provedené na JEZ druhé generace:


- aplikováno schéma "potrubí v potrubí" a schéma "navázaných čerpadel" pro parogenerátor prvního okruhu;
- značně redukované množství trubek velkých průměrů, které propojují základní komponenty JEZ (filtr prvního okruhu, objemové kompenzátory atd.);
- prakticky veškeré potrubí (velkého i malého průměru) přesunuto do takových prostor, ve kterých se nenacházejí obsluhy;
- podstatná změna kontrolně-měřicích přístrojů a automatizace JEZ;
- podstatný nárůst počtu dálkově ovládaných přístrojů a aparatury;
- přechod na elektromotory napájené střídavým proudem (ty mají mnohem lepší účinnost než elektromotory stejnosměrné);
- turbogenerátory (jako základní zdroj energie pro elektrické generátory) se staly autonomními;


Přes všechna opatření a změny v projektu ale jaderná a radiační bezpečnost ještě stále nebyla úplně dořešena. Od roku 1967 došlo ke třem jaderným haváriím na ponorkách vybavených JEZ druhé generace (na ponorce K-140 v roce 1968, K-320 v roce 1970 a K-314 v roce 1983).


Základním nedostatkem jaderných parogenerátorů druhé generace byla nespolehlivost základního vybavení (aktivních zón, parogenerátorů, systémů automatizace).


Havárie JEZ, ke kterým došlo, měly souvislost s porušením hermetičnosti pláště nádoby na palivové články, s tokem vody z prvního do druhého okruhu přes parogenerátory a také kvůli závadě řídící automatiky nebo její neschopnosti spolehlivě pracovat v mezních situacích. Mezi ně se počítají i situace, které vznikly výpadkem systémů automatiky nebo s neschopností uspokojivě pracovat v takových případech, kdy došlo k nepovolenému spuštěním jaderného reaktoru (to byl případ havárie ponorky K-140).


Stále zůstávaly neřešeny problémy spojené s havarijním chlazením při úplném odpojení od ostatních systémů ponorky, se zabezpečením řízení jaderných procesů v reaktoru, pokud se nacházel v podkritickém stavu (kromě případů, kdy byla použita impulzní spouštěcí aparatura) a zabránění úplného vysušení aktivní zóny v případě vážného porušení těsnosti prvního okruhu.


Fotografie ruské ponorky na jaderný pohon druhé generace projektu 671B "Ščuka-B" K-461 "Volk"
je převzata z webových stránek "Russkij podplav" a jejím autorem je I.Kurganov.
> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - K-461 Volk - ruská ponorka na jaderný pohon druhé generace, projekt 671B Ščuka-B - ponorka se nachází v Kolském zálivu, březen 2001

K-461 "Volk" - ruská ponorka na jaderný pohon druhé generace, projekt 671B "Ščuka-B" - ponorka se nachází v Kolském zálivu, březen 2001
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317411Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317411Version : 0
Třetí generace energetických bloků sovětských ponorek na jaderný pohon


Projektování JEZ třetí generace bylo zahájeno počátkem sedmdesátých let minulého století. Toto období bylo charakteristické změněným přístupem k jaderným zařízením, která začala být chápána jako zaříření se zvýšeným nebezpečím. Byla vyvinuta koncepce pro vytvoření bezpečnostního systému včetně systému havarijního ochlazení a lokalizace havárie. Tyto systémy byly vypočítány na maximální možnou havárii, která by mohla vzniknout okamžitou totální destrukcí tepelného potrubí v oblasti jeho největšího průměru.


JEZ pro ponorky třetí generace byly stavěny podle koncepce blokového schématu. Z pohledu bezpečnosti byla pomocí této koncepce vyřešena řada velmi důležitých úloh.


JEZ vyrobené podle takového schématu pracuje v režimu přirozené cirkulace v prvním okruhu s dostatečně vysokými úrovněmi výkonu reaktoru, což je důležité pro zabezpečení tepelného systému v aktivní zóně při částečném nebo i úplném přerušení odběru energie ponorkou. V tomto provedení byly ve srovnání s JEZ první a druhé generace zaměněny trubky potrubí prvního okruhu krátkými trubkami velkého průměru (nátrubky), které propojovaly jednotlivé základní díly zařízení (reaktor, parogenerátor, čerpadla). Jaderná zařízení jsou vybavena systémem bezbateriového chlazení (система безбатарейного расхолаживания - ББР), který začne automaticky pracovat v případě výpadku elektrického napájení.


Podstatně byl změněn systém řízení a ochrany reaktoru. Impulzní spouštěcí aparatura reaktoru umožňuje plně řídit režimy reaktoru při libovolné úrovni výkonu, a to včetně podkritické oblasti. Pro kompenzační (havarijní) prvky v reaktoru (což jsou regulační tyče - pravděpodobně z kadmia, tak jak je obvyklé v "dospělých"reaktorech elektráren, které pohlcují neutrony a tím dochází k řízení nebo až zastavení štěpné reakce, je pro případ havárie použit systém samovolného zasunutí, což právě koresponduje s výše uvedeným systémem bezbateriového chlazení.Je zde vidět snaha o podstatné zvýšení bezpečnosti reaktoru v kritických situacích, aby nedošlo k jaderné katastrofě v případech, kdy selže a přestane plnit svoji funkci jiné zařízení. Bez potřeby nějakého dalšího zásahu z vnějšku tedy např. v případě výpadku elektrických zdrojů dojde k "samovolnému "utlumení činnosti jaderného reaktoru bez ohledu na jeho polohu, tedy i při převrácení ponorky (není zde využívána zemská gravitace).


Byla použita řada dalších technických novinek, které zvýšily bezpečnost při používání JEZ.


Blokové uspořádání JEZ vedlo ke zmenšení rozměrů JEZ, zvýšení výkonu a zlepšení dalších užitných parametrů.


Hlavními problémy JEZ třetí generace z pohledu bezpečnosti jsou problémy spolehlivosti zvláštních dílů, především těch, které jsou použity v aktivní zóně, bloků čištění a chlazení. Tyto prvky jsou neustále namáhány cyklickými procesy probíhajícími v jaderném reaktoru při jeho chodu. Bylo stanoveno, že při blokovém uspořádání JEZ musí být nátrubky, ale i ostatní prvky základního vybavení reaktoru, musí mít stejnou spolehlivost a musí být vyrobeny ve stejné kvalitě jako vlastní nádoba reaktoru.


*********************************************************************


Závěrem informace o jaderných energetických zařízeních pro ponorky třetí generace ještě jedna zajímavost.Na webových stránkách Česká nukleární společnost vyšel 28.května 2007 článek, jehož podklady sice neznám a prozatím jsem je nehledal a tudíž ani nezkoumal, dovedu si ale představit, že něco takového by mohlo fungovat. JEZ z vyřazených ponorek a hlavně paliva mají v Rusku dost. Zajímavý je i závěr článku.


Reaktory z ponorek pro mírovou energetiku


Bezobslužné jaderné reaktory posílí ruskou energetiku ještě v tomto desetiletí. Výsledky vojenského výzkumu a vývoje ověřené v ponorkovém loďstvu i na arktických ledoborcích se uplatní při výrobě elektřiny na běžné civilní účely už od roku 2010. Loď pro první mobilní bezúdržbový jaderný zdroj se začala stavět v Severodvinsku na břehu Bílého moře. Komerční provoz začne v roce 2010, informoval šéf Ruské agentury pro atomovou energii (Rosatom) Sergej Kirijenko.


„Chceme maximálně využít unikátní zkušenosti získané při provozu atomových ledoborců i ponorek. Díky kompaktnosti, mobilitě a modulové sestavě jejich reaktorů se výrazně zkrátí termíny jejich výroby a dodávek, což představuje mimořádnou konkurenční výhodu,“ dodal Kirijenko. „Dosavadních 6000 reaktorových roků provozu námořních reaktorů potvrdilo jejich naprostou spolehlivost,“ připomněl.


Reaktory o výkonu 200 až 800 megawattů budou fungovat v automatickém, bezobslužném režimu; jsou přitom dokonale přitom chráněny před nepovoleným vstupem třetích osob. Palivo se po pěti až šesti letech provozu vymění ve specializovaném závodě a na stanoviště se dodá „čerstvý“ zdroj. Nové reaktory odolají zemětřesení o síle osm stupňů Richterovy stupnice, pádu letounu JAK-40 a až 160kilometrové vichřici. Využívat se budou jako běžné zdroje elektřiny či energie pro odsolování mořské vody či ropné plošiny na mořském šelfu.


Šéf Kurčatovova výzkumného ústavu akademik Jevgenij Velichov tento týden ve Vídni upozornil, že se tyto zkušenosti uplatňují v civilním sektoru jen velice pomalu. Přitom právě menší reaktory mohou nejlépe a navíc nejrychleji přispět k omezování ruské závislosti na zemním plynu, byť konečné řešení energetických problémů planety může přinést pouze zvládnutí jaderné fúze, dodal.


Další informace:


Většina ruských atomových ponorek, čtyři ze šesti atomových ledoborců a tři křižníky mají po dvou reaktorech. Palivo používané v ruských lodních reaktorech prvních dvou generací bylo obohaceno na 21 procent, v části reaktorů třetí generace už na 45 procent a u atomových ledoborců dokonce na 90 procent. V aktivní zóně se v souvislosti se zvyšováním výkonu množství U235 zvětšilo z počátečních 50 nejprve na 70 a dnes dokonce na 115 kilogramů. Výměna paliva se provádí každých sedm až deset let, informovalo ruské Analytické středisko pro otázky nešíření jaderných zbraní. „Reaktory na ponorkách se od reaktorů na ledoborcích principiálně neliší, jsou pouze kompaktnější,“ říká Stanislav Golovinskij, technický ředitel závodu Atomflot Murmanské námořní plavby, kde se tyto výměny provádějí.


Ruské zásoby vysoce obohaceného uranu z jaderných arzenálů činí zhruba tisíc tun. Polovina se v rámci rusko-amerického programu "Z megatun megawatty" (viz tisková zpráva-102) se ve Spojených státech přepracuje do roku 2013 na palivo pro současné jaderné elektrárny. Zbývajících 500 tun vystačí pro lodní reaktory na řadu desetiletí, uvedlo ruské Analytické středisko pro otázky nešíření jaderných zbraní.********************************************************************Fotografie "řezu" ponorky převzata z článku V.A.Lebeděva uveřejněném na webových stránkách PROAtom.ru - https://www.proatom.ru
> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - Řez ruskou ponorkou na jaderný pohon - plášť ponorky je rozdělen v místech, kde se nachází JEZ třetí generace. Představa, že by se v těch místech měly pohybovat obsluhy, je naprosto absurdní.

"Řez" ruskou ponorkou na jaderný pohon - plášť ponorky je rozdělen v místech, kde se nachází JEZ třetí generace. Představa, že by se v těch místech měly pohybovat obsluhy, je naprosto absurdní.
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317500Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317500Version : 0
Čtvrtá generace energetických bloků sovětských ponorek na jaderný pohon


Tímto jsme se dostali ke kapitole, která je ve výčtu JEZ nejkratší. Asi vás jejím rozsahem zklamu, tato skutečnost má ale několik důvodů. Především to, že JEZ čtvrté generace jsou v současnosti teprve ve vývoji. Navíc rozhodně zdaleka ne posledním důvodem takové absence téměř jakýchkoli informací o tomto zařízení je také přísné utajení těchto technologií, a to bez ohledu na to, jsou-li vyvíjeny v Rusku, USA či kdekoli jinde na světě.


Dnes jsou v podstatě známy pouze obecné požadavky a možný způsob řešení, jak by takové JEZ mohlo vypadat a co by mělo umět.


Předpokládá se , že JEZ čtvrté generace by měl být monoblok (nebo integrální schéma uspořádání). Celé JEZ by mělo být velmi kompaktní, což přináší nemalé výhody v tom, že lokalizace tepelného systému prvního okruhu v jediném prostoru s ostatními potřebnými základními elementy JEZ umožňuje vyrobit toto zařízení bez použití nátrubků a trubek velkého průměru.


Tato JEZ jsou vyvíjena v souladu s ohledem na veškeré současné bezpečností požadavky na jaderná zařízení. Protože by se mělo jednat o skutečně kompaktní celek, který bude velmi složité opravovat (velmi špatný přístup, stísněný prostor), musí být jednotlivé komponenty vyrobeny v té nejvyšší kvalitě a zároveň musí být navrženy a vyrobeny tak, aby pracovali s mimořádně vysokou spolehlivostí.


To je, bohužel, vše, co se mně o čtvté generaci JEZ pro ponorky (ale nejenom pro ně) doposud podařilo zjistit. Takže je to spíše pohled do budoucnosti.
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317507Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317507Version : 0
Energetické bloky sovětských ponorek na jaderný pohon s tepelným nosičem z tekutého kovu


Specifickou kategorií JEZ jsou taková JEZ, které pro přenos tepla používají tekutý kov v prvním okruhu (tepelný systém z tekutého kovu - жидкометаллический теплоносител - ЖМТ). Ta odlišnost od reaktorů typu VVER je tak zásadní, že tyto JEZ ano nejsou zahrnuty do některé z výše uvedených generací. Jsou samostatnou kapitolou.


Přemístění těžkých reaktorů směrem k přední části ponorky umožnilo zlepšit sklon plavidla s použitím takového rozmístění jednotlivých elementů ponorky tak, že centrální část ponorky bylo možné přesunout do prostor se sníženým radiačním ohrožením a současně přenést radiolokační a rádiovou kabinu na dolní palubu.


JEZ s tepelným nosičem z tekutého kovu má tyto výhody:
- mnohonásobně nižší tlak v primárním okruhu (pouze okolo 20 atm) ve srovnání s rekatory typu VVER, což umožňovalo podstatně snížit mechanické napětí v konstrukci prvního okruhu;
- použít vyšší tlak ve druhém okruhu než v okruhu první, což zajišťuje vyšší bezpečnost, protože tím se přenosové médium nemůže v případě porušení hermetičnosti z prvního a okruhu do druhého;
- možnost ve větším rozsahu použít méně legované oceli.


Nedostatky JEZ s tepelným nosičem z tekutého kovu:
- vysoká cena tepelného nosiče a také jeho vysoká váha;
- nutnost periodické regenerace tepelného nosiče, aby byla dodržena vysoká čistota;
- nutnost nepřetržitě udržovat tepelný nosič v tekutém stavu (tzn.roztavený), a to i v době, kdy je ponorka na základně, což činí běžnou údržbu podstatně složitější.


Na první ponorce vybavené tímto JEZ se taky odehrála jaderná havárie. Její příčinou bylo znečištění teplonosného média, přesněji zanesení kanálků zbytky po oxidaci taveniny, čímž došlo k průpalu aktivní zóny.


První tovární testovací ponorka v době továrních zkoušek krátkého zkušebního používání vykázala tak nízkou spolehlivost z důvodu řady hrubých závad, že byla zrušena a rozřezána. Její reaktor, z jehož aktivní zóny nebylo vyňato jaderné palivo, byl zalit furfuralem (5-hydroxymetyl - C6H6O3) a bitumenen (živicí), je umístěn v závodu "Zvězdočka" v Severodvinsku. JEZ ostatních ponorky, která používala tepelný nosič z tekutého kovu, naběhaly během 10 let používání zhruba 70 "reaktoro-roků".


Jaderný reaktor na středních neutronech s tepelným nosičem ze slitiny olovo - vizmut byl vyvinut v OKB (ОКБ - Особое конструкторское бюро - zvláštní konstrukční kancelář) "Gidroprogress" ("Гидропресс") v Podolsku a v OKB Strojírenství v Nižném Novgorodu. Hlavní předností tohoto JEZ byla jeho dynamika. Základní elektrická silová síť byla postavena na frekvenci 400 Hz, což umožnilo použít komponenty polovičního rozměru a váhy, současně se ale ukázalo, že jejich používání je ale složitější.


Naučit se používat ponorky s JEZ s kapalným kovem bylo poměrně dost složité. Zvláštnost spočívala v tom, že existovalo nebezpečí zatuhnutí taveniny, což by vedlo k poškození jaderného reaktoru. V Zapadnoj Lice, kde byla námořní základna pro ponorky této řady, byl pro postaven speciální pobřežní komplex. Byla postavena kotelna na výrobu páry pro ponorky, k molům byly připoutány plovoucí kasárna a torpédoborec, které určeny k zásobování párou od svých kotlů. V souvislosti s nízkou spolehlivostí pobřežních prostředků vyjmenovaných výše, které měly zabezpečit ohřev, byla tato JEZ zahřívána prakticky pořád i od svého jaderného reaktoru, který pracoval na minimální výkon.


Další složitosti do používání zanášela také vysoká automatizace těchto ponorek. Všechny úseky s výjimkou dvou byly bez přístupu obsluh. Ovládání všech zařízení a přístrojů zde umístěných bylo realizováno dálkově z ovládacích pultů umístěných na centrálním stanovišti.


Pokud nebudeme brát zřetel na skutečnost, že JEZ s kapalným kovem měla dvě jaderné havárie, byly tyto reaktory mnohem bezpečnější než reaktory VVER používající vysokotlakou vodu.


Podstatně vyšší bezpečnost byla výsledkem těchto skutečností:
- vysoká teplota bodu varu tepelného nosiče ( 1679°C) při nízkém tlaku v prvním okruhu, což vylučuje jeho přetlakování a výbuch s výronem aktivního paliva do prostoru mimo reaktor;
- rychlým zatuhnutím tepelného nosiče při dehermetizaci (tuhne při teplotě okolo 125 C), díky čemuž je vyloučena těžká havárie se ztrátou tepelného nosiče;
- poměrně krátkou dobou vyzařování alfa částic z tepelného nosiče;
- absence úniku aerosolů s Poloniem 210 (poločas rozpadu 138 dnů);
- schopnost tekutého kovu udržet v sobě velké množství radioaktivního jódu v případě poškození obalu prvního okruhu, jehož rozptýlení do prostoru je největším nebezpečím pro obsluhy ponorky;
- nevelkou reakční rezervou reaktoru, která vylučuje energetický režim neřízeného spuštění jaderné reakce působením okamžitých neutronů (jsou to neutrony, které jsou emitovány přímo v době reakce štěpení těžkých jader) a také jeho schopností samovolně snižovat výkon v případě havárie;
- tlakový gradient (průběh) mezi jednotlivými energetickými okruhy je směrem k prvnímu okruhu sestupný, což zabraňuje výronu tepelného nosiče z prvního okruhu do druhého.


Tyto i mnohé další argumenty hovoří o perspektivě tohoto typy JEZ. V současnosti konstruktéři řeší problémy spojené se "zmražením" a "rozmrazením" kovové slitiny v zařízení, nicméně v současnosti žádné lodě ani ponorky s tímto typem JEZ nejsou vyráběny.Ponorka projektu 705 Lira (fotografie je z elektronické encyklopedie “Военная Россия″)
> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - Ponorka projektu 705 Lira

Ponorka projektu 705 Lira
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317762Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317762Version : 0
Energetických bloky sovětských hladinových lodí na jaderný pohon


JEZ "KN-3" ("КН-3") pro hladinové lodě (aktivní zóna typu "VM-16" - "ВМ-16" vyla vyvinuta na základě používání JEZ pro atomové ledoborce. Svým konstrukčním provedením jsou prakticky totožné s jaderným reaktorem OK-900 pro atomové ledoborce třídy "Rossija".
Konstrukční nedostatky z hlediska bezpečnosti jsou prakticky stejné, jako u JEZ třetí generace pro ponorky.


V současnosti mají lodě na jadený pohon stejné problémy jako ponorky. Je to zapřičiněno především tím, že při vývoji lodí na atomový pohon nebyly řešeny otázky stavby speciálních základen na jejich údržbu. Proto byly JEZ lodí projektu 1144 (těžký raketový křižník na jaderný pohon) "Admirál Ušakov" a "Admirál Lazarev" používány velmi dlouho bez provedení potřebných generálních oprav a modernizací, takže postupně ztrácely schopnost dodávat potřebné množství elektrické energie, páry atd.


Pozn.: další dvě lodě projektu 1144 jsou "Admirál Nachimov" a "Petr Veliký"


Životnost zařízení byla vyčerpána příliš rychle, prostředky na jejich opravu a obnovu vyčleněny nebyly, tudíž byly tyto lodě vyřazeny z používání, zakonzervovány a nyní jsou "uskladněny" v přístavu v Severomorsku.


Potřeby odvážení nerostných a uhlovodíkových surovin z těžce dostupných oblastí severu i jiných míst světových oceánů k zabezpečení energií i surovin pro Rusko i ostatní státy nastolují další otázky ohledně vývoje nových JEZ pro hladinová plavidla, a to především v oblasti nákladních lodí.
Tyto potřeby diktují nutnost pokračovat ve vývoji nových JEZ, která musí být spolehlivější, hospodárnější a hlavně bezpečnější než ta, která se doposud používala.


Zdroje fotografií:
Těžký raketový křižník na jaderný pohon projektu 1144 "Petr Veliký" - fotografie je z https://u-96.livejournal.com/1093089.html
Loď spojení a velení projektu 1941 "Ural" - fotografie je ze stránek "Morskaja Kollekcija" www.warships.ru

> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - Těžký raketový křižník na jaderný pohon projektu 1144 Petr Veliký

Těžký raketový křižník na jaderný pohon projektu 1144 "Petr Veliký"
> Energetické bloky sovětské a ruské jaderné ponorkové flotily - Loď spojení a velení projektu 1941 Ural

Loď spojení a velení projektu 1941 "Ural"
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317987Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#317987Version : 0
Tabulka pro první generaci energetických bloků sovětských ponorek na jaderný pohonGenerace
Typ reaktoru
Provedení reaktoru
Obohacenost (%)
Tepelný výkon reaktoru (MW)
Řada
Projekt
Jméno
Kód NATO
Vyrobeno ponorek
Počet reaktorů
Tepelný výkon (MW)
Výkon na hřídeli (ks)
Poznámka
Поколение
Тип реактора
Исполнение реактора
Обогащение (%)
Тепловая мощность реактора (МВт)
Семейство
Проект
Наименование
Код НАТО
Выпущено АПЛ
Кол-во реакторов
Тепловая мощность (МВт)
Мощность на валу (л.с.)
Примечание
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
627 / 627
627 / 627
"Kit" / "Кит"
November
1
2
140 (2x70)
2 x 17500
-
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
627 / 627
627A / 627А
"Kit" / "Кит"
November
12
2
140 (2x70)
2 x 17500
-
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
658 / 658
658 / 658
-
Hotel
1
2
140 (2x70)
2 x 17500
-
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
658 / 658
658M / 658М
-
Hotel
7
2
140 (2x70)
2 x 17500
-
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
2170
658 / 658
701 / 701
-
Hotel
1
2
140 (2x70)
2 x 17500
*01)
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
2170
658 / 658
658S / 658С
-
Hotel
1
2
140 (2x70)
2 x 17500
*02)
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
2170
658 / 658
658U / 658У
-
Hotel-II
2
2
140 (2x70)
2 x 17500
*03)
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
659 / 659
659 / 659
-
Echo I
5
2
140 (2x70)
30000
*04)
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
659 / 659
659T / 659Т
-
Echo I
5
2
140 (2x70)
30000
*05)
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
675 / 675
675 / 675
-
Echo II
29
2
140 (2x70)
2 x 17500
-
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
675 / 675
675M / 675М
-
Echo II
29
2
140 (2x70)
2 x 17500
*06)
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
675 / 675
675MK / 675МК
-
Echo II
?
2
140 (2x70)
2 x 17500
*07)
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
675 / 675
675MU / 675МУ
-
Echo II
?
2
140 (2x70)
2 x 17500
*08)
1
VM-A / ВМ-А
VVER / ВВЭР
21
70
675 / 675
675MKV / 675МКВ
-
Echo II
5
2
140 (2x70)
2 x 17500
*09)Poznámky:
*01) přebudovaná ponorka projektu 658M K-145 pro zkoušky raketového komplexu D-9 se 6 raketami R-29
*02) po sejmutí raketového komplexu byla ponorka K-19 "přezbrojena" ke zkoušení nových vývojových a základních spojovacích prostředků pro ponorky
*02) po sejmutí raketového komplexu byly ponorky K-55 a K-178 přepracovány na spojovací ponorky
*04) ještě 1 ponorka založena,ale nebyla dostavěna
*05) všechny ponorky, které byly vyrobeny jako Projekt 659" byly modernizovány na ponorky "Projekt 659T"
*06) všechny ponorky, které byly vyrobeny jako Projekt 675" byly modernizovány na ponorky "Projekt 675M"
*07) ponorky "Projekt 675M" modernizovány na "Projekt 675MK"
*08) ponorky "Projekt 675M" modernizovány na "Projekt 675MU"
*09) ponorky "Projekt 675MK" modernizovány na "Projekt 675MKV"
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#318001Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#318001Version : 0
Tabulka pro druhou generaci energetických bloků sovětských ponorek na jaderný pohonGenerace
Typ reaktoru
Provedení reaktoru
Obohacenost (%)
Tepelný výkon reaktoru (MW)
Řada
Projekt
Jméno
Kód NATO
Vyrobeno ponorek
Počet reaktorů
Tepelný výkon (MW)
Výkon na hřídeli (ks)
Poznámka
Поколение
Тип реактора
Исполнение реактора
Обогащение (%)
Тепловая мощность реактора (МВт)
Семейство
Проект
Наименование
Код НАТО
Выпущено АПЛ
Кол-во реакторов
Тепловая мощность (МВт)
Мощность на валу (л.с.)
Примечание
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
667A / 667А
667A / 667А
Navaga / Навага
Yankee
34
2
180 (2x90)
2 x 20000
-
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
667A / 667А
667AU / 667АУ
Nalim / Налим
Yankee
9
2
180 (2x90)
2 x 20000
*10)
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
667A / 667А
667AM / 667АМ
Navaga-M / Навага-М
Yankee
1
2
180 (2x90)
2 x 20000
*11)
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
667A / 667А
667M / 667М
Andromeda / Андромеда
Yankee
1
2
180 (2x90)
2 x 20000
*12)
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
667A / 667А
667AT / 667АТ
Gruša / Груша
Yankee
3
2
180 (2x90)
2 x 20000
*13)
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
667A / 667А
667AN / 667АН
-
Yankee
1
2
180 (2x90)
2 x 20000
*14)
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
667A / 667А
667AK / 667АК
Akson-1 / Аксон-1
Yankee
1
2
180 (2x90)
2 x 20000
*15)
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
667A / 667А
09780 / 09780
Akson-2 / Аксон-2
Yankee
1
2
180 (2x90)
2 x 20000
*16)
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4-2
VVER / ВВЭР
21
90
667B / 667Б
667B / 667Б
Murena / Мурена
Delta-I
18
2
180 (2x90)
2 x 20000
-
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4-2
VVER / ВВЭР
21
90
667B / 667Б
667BD / 667БД
Murena-M / Мурена-М
Delta-II
4
2
180 (2x90)
2 x 20000
-
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4-2
VVER / ВВЭР
21
90
667B / 667Б
667BDR / 667БДР
Kalmar / Кальмар
Delta-III
14
2
180 (2x90)
2 x 20000
-
2
OK-700 BM-4 / ОК-700 ВМ-4-2
VVER / ВВЭР
21
90
667B / 667Б
667BDRM / 667БДРМ
Delfin / Дельфин
Delta-IV
7
2
180 (2x90)
2 x 20000
-
2
OK-350 VM-4 / ОК-350 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
670 / 670
670A / 670А
Skat / Скат
Charlie-I
11
1
90
18000
-
2
OK-350 VM-4 / ОК-350 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
90
670 / 670
670M / 670М
Skat-M / Скат М
Charlie-II
8
1
90
18000
-
2
OK-300 VM-4 / ОК-300 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
75
671 / 671
671 / 671
-
Victor-I
26
2
150 (2x75)
31000
*17)
2
OK-300 VM-4 / ОК-300 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
75
671 / 671
671A / 671А
-
Victor-I
26
2
150 (2x75)
31000
*17)
2
OK-300 VM-4 / ОК-300 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
75
671 / 671
671K / 671К
Jerš / Ерш
Victor-I
26
2
150 (2x75)
31000
*17)
2
OK-300 VM-4 / ОК-300 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
75
671 / 671
671RT / 671РТ
-
Victor-II
7
2
150 (2x75)
31000
-
2
OK-300 VM-4 / ОК-300 ВМ-4
VVER / ВВЭР
21
75
671 / 671
671RTM / 671РТМ
Ščuka / Щука
Victor-III
15
2
150 (2x75)
31000
-*10) zabudován zdokonalený raketový komplex D-5U
*11) na 667AM modernizována ponorka K-140 pro zkoušky rakety TPH typu R-31
*12) na 667M modernizována ponorka K-420 pro zkoušky nadzvukových KR "Meteorit-M (2,5 - 3 M, 5000 km)
*13) na 667AT modernizovány ponorky K-253, K-395 a K-423 pro zkoušky podzvukových strategických KR "RK-55 Granat" vypouštěných z torpédometů
*14) na 667AN, také označovanou jako "Projekt 09774", přebudována K-411 na nosič miniponorek a "přezbrojena" vědeckou a výzkumnou apareaturou
*14) na 667AK přebudována K-403 na plovouvoucí laboratoř pro výzkum a vývoj perspektivních hydroakustických komplexů Akson-1
*16) na 667AK přebudována K-415 na plovouvoucí laboratoř pro výzkum a vývoj perspektivních hydroakustických komplexů Akson-2, nebyla ale dokončena
*17) Prozatím neumím rozlišit kolik které třídy bylo vyrobeno ponorek, pro třídy 671, 671A a 671K je udáván souhrn
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#318643Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#318643Version : 0
Tabulka pro třetí generaci energetických bloků sovětských ponorek na jaderný pohonGeneraceTyp reaktoruProvedení reaktoruObohacenost (%)Tepelný výkon reaktoru (MW)ŘadaProjektJménoKód NATOVyrobeno ponorekPočet reaktorůTepelný výkon (MW)Výkon na hřídeli (ks)Poznámka
ПоколениеТип реактораИсполнение реактораОбогащение (%)
Тепловая мощность реактора (МВт)СемействоПроект
НаименованиеКод НАТОВыпущено АПЛКол-во реакторовТепловая мощность (МВт)Мощность на валу (л.с.)Примечание
3OK-650 / ОК-650VVER / ВВЭР21 - 45190945 / 945945 / 945Barakuda / БарракудаSierra-12119047000*18)
3OK-650 / ОК-650VVER / ВВЭР21 - 45190945 / 945945A / 945АKondor / КондорSierra-22119047000-
3OK-650 / ОК-650VVER / ВВЭР21 - 45190945 / 945945B / 945БMars / Марс-1119047000*19)
3OK-650B / ОК-650БVVER / ВВЭР21 - 45190971 / 971971 / 971Ščuka-B / Щука-Б-14 (20)119043000*20)
3OK-650B / ОК-650БVVER / ВВЭР21 - 45190949 / 949949 / 949Granit / ГранитOscar-I1 (2)2380 (2x190)2 x 50000*21)
3OK-650B / ОК-650БVVER / ВВЭР21 - 45190949 / 949949A / 949АAntej / АнтейOscar-II12 (14)2380 (2x190)2 x 50000*22)
3OK-650V / ОК-650ВVVER / ВВЭР21 - 45190955 / 955955 / 955Borej / БорейBorey11190?-
3OK-650V / ОК-650ВVVER / ВВЭР21 - 45190955 / 955955A / 955АBorej / БорейBorey21190?*23)
3OK-650VV / ОК-650ВВVVER / ВВЭР21 - 45190941 / 941941 / 941Akula / АкулаTyphoon6 (7)2380 (2x190)2x50000*24)
3OK-650VV / ОК-650ВВVVER / ВВЭР21 - 45190941 / 941941U / 941УAkula / АкулаTyphoon12380 (2x190)2x50000*25)
3OK-650VV / ОК-650ВВVVER / ВВЭР21 - 45190941 / 941941UM / 941УМAkula / АкулаTyphoon12380 (2x190)2x50000*26)*18) V některých pramenech je reaktor OK-650 označován jako OK-650A s udávaným výkonem 180 MW
*19) Nedokončena, rozřezána před spuštěním na vodu
*20) Založeno 20, dokončeno 14
*21) Založeny 2, dokončena 1
*22) Založeno 14, dokončeno 12
*23) Obě doposud založené ponorky se vyrábí, podle financí by měl být do roku 2014 celkový počet 8 ponorek
*24) Ponorka TK-210 neměani ani založen kýl, vyráběly se pouze části trupu
*25) TK-208 Dmitrij Donskoj přepracována z projektu 941 na zkoušky SRK Bulava
*26) TK-208 Dmitrij Donskoj znovu přepracována z projektu 941U na zkoušky SRK Bulava
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#319171Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#319171Version : 0
Tabulka pro energetické bloky s tepelným nosičem z tekutého kovu sovětských ponorek na jaderný pohon


GeneraceTyp reaktoruProvedení reaktoruObohacenost (%)Tepelný výkon reaktoru (MW)ŘadaProjektJménoKód NATOVyrobeno ponorekPočet reaktorůTepelný výkon (MW)Výkon na hřídeli (ks)Poznámka
ПоколениеТип реактораИсполнение реактораОбогащение (%)
Тепловая мощность реактора (МВт)СемействоПроект
НаименованиеКод НАТОВыпущено АПЛКол-во реакторовТепловая мощность (МВт)Мощность на валу (л.с.)Примечание
TNTKVT-1 / ВТ-1TNTK / ЖМТ9074645 / 645645ŽMT / 645ЖМТKit / КитNovember12148 (2x74)35000-
TNTKMB-40A (OK-550) / МБ-40А (ОК-550)TNTK / ЖМТ90155705 / 705705 / 705Lira / ЛираAlfa71155?*27)
TNTKMB-40A (OK-550) / МБ-40А (ОК-550)TNTK / ЖМТ90155705 / 705705K /705КLira / ЛираAlfa31155?*28)*27) Označení reaktoru MB-40A i OK-550 je ekvivalentní
*28) 3 ponorky Projektu 705 modernizovány na Projekt 705KToto je jedenáctá část, následovat ještě bude:
- podrobnější tabulka pro JEZ hladinových lodí
- havárie JR na ponorkách


Všechno je to pouze o sovětských a ruských ponorkách.Ještě malá (nebo spíše velká) prosba: pokud někdo máte doplňující nebo upřesňující údaje, tak je mně, prosím, sdělte.


Děkuji


F.
URL CZ: https://www.valka.cz/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#319182Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Energeticke-bloky-sovetske-a-ruske-jaderne-ponorkove-flotily-t85807#319182Version : 0