Main Menu
User Menu

EU - Evropská unie

European union

     
Název:
Name:
Evropská unie
Francouzský název:
French Name:
L'Union européenne
Mezinárodní zkratka:
International Abbreviation:
EU
Datum a místo vzniku:
Established (Date and Place):
01.11.1993
Sídlo:
Seat of the Organization:
Brusel, Lucemburk, Štrasburk
Počet členů:
Number of Members:
27
Typ organizace:
Type of Organization:
ekomonická a politická
Instituce:
Institutions:
Rada Evropské unie
Evropská komise
Evropský parlament
Evropská rada
Evropský soudní dvůr
Účetní dvůr
Evropská centrální banka
Evropská investiční banka
Hospodářský a sociální výbor
Evropský ombudsman
Výbor regionů
Členské státy:
Member Countries:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Spolková republika Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://europa.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
URL : https://www.valka.cz/EU-Evropska-unie-t95657#356549Verze : 0
MOD