Main Menu
User Menu

ESP - Mauser 1895

opakovací puška

Historie
V roce 1893 armáda Španělského království zavedla do výzbroje opakovací pušku Mauser 1893, ráže 7x57 mm. Od pušky byla, podle tehdejších zvyklostí, odvozena i karabina. Kvůli různým průtahům na španělské straně však byla zavedena do výzbroje až o tři léta později a proto nese označení M1895.
Karabina M1895 se od pušky M1893 odlišuje především délkou, která byla o 23 cm menší, a dolů zahnutou klikou závěru. Zbraň je zapažbena až po ústí hlavně, které je zakončeno masivním kováním, nesoucím v sobě i mušku.
Výroba karabiny M1895 probíhala především v závodě Fabrica de Armas Oviedo v severošpanělském Oviedu.


Konstrukce
Španělská karabina Mauser 1895 je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 450 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 220 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. V zadní část pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je šroubem připevněn odpružený držák závěru, který zároveň tvoří zadní doraz závěru.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry a pojistky.
V závěrnici jsou za čelem dva uzamykací ozuby a vpravo z ní vybíhá dolů ohnutá klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku. Na pravé straně závěrnice je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jehož zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice je ozub, který slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra, ve které je uložena pojistka. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.


Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného dřeva. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí hlavňové objímky. Zpětný ráz výstřelu je na pažbu přenášen pomocí čtyřhranného čepového lůžka, umístěného pod nábojovou komorou.


Technické údaje
Ráže - 7 mm
Náboj - 7x57
Délka - 950 mm (L. Olson uvádí 940 mm)
Prázdná hmotnost - 3,4 kg
Délka hlavně - 450 mm (L. Olson uvádí 446 mm)
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 220 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 3,9 mm
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 400 až 1400 m
URL : https://www.valka.cz/ESP-Mauser-1895-t29327#103996Verze : 0
MOD