Main Menu
User Menu
Reklama

ESP - EXPAL M-08 Combi (60mm mínomet)

Pod názvom EXPAL M-08 Combi je v Maďarských obranných silách zavedený mínomet Španielskej firmy Expal kalibru 60 mm.


Na stránkach výrobcu sú uvedené 3 mínomety tohto kalibru bez udania bližších podrobností
- 60 mm M-86 Mortar, Asymetric Bipod
- 60 mm M-99 Mortar, Symetric Bipod
- 60 mm Comando Mortar.


Nakoľko podľa fotografií mínometu je jasné, že ide o mínomet so symetrickým podstavcom, predpokladám že pod názvom M-08 Combi je buď mínomet M-99, alebo Commando.Podľa informácií z maďarských stránok má mínomet dostrel 3800 / 4900 m (podľa použitej dĺžky hlavne 0,65 / 1 m) a teoretickú rýchlosť streľby až 35 rpm. Hmotnosť mínometu 18,63 kg v bojovej polohe a menej ako 20 kg v prepravnom stave.


Mínomet je vo výzbroji Maďarských obranných síl zavedený od začiatku roku 2013, výberové konanie bolo začaté v roku 2011.
Autor fotografií: Galovtsik Gábor


Zdroj: www.haborumuveszete.hu
www.maxam.net

ESP - EXPAL M-08 Combi (60mm mínomet) -


ESP - EXPAL M-08 Combi (60mm mínomet) -


ESP - EXPAL M-08 Combi (60mm mínomet) -


URL : https://www.valka.cz/ESP-EXPAL-M-08-Combi-60mm-minomet-t186627#543944Verze : 0
MOD
Reklama