Main Menu
User Menu

ESP - ETA

Euskadi Ta Askatasuna

ETA - Euskadi Ta Askatasuna


Obsah:


1) Charakteristika organizace a stanoviska mezinárodních organizací
2) Vznik, historie
3) Struktura organizace
4) Zajímavosti = fakta
5) Zajímavé odkazy
6) Zdroje


1) Charakteristika organizace a stanoviska mezinárodních organizací


Organizace ETA (v baskickém jazyce: „Euskadi Ta Askatasuna“) je separatistické uskupení na území Baskicka (jehož centrem je severošpanělské město Bilbao) ve Španělsku, které usiluje o vyhlášení nezávislého socialistického státu. ETA se snaží vyhlásit samostatný stát, tedy bez „španělské nadvlády“ pouze násilným způsobem. Z tohoto vyplývá, že se jedná o uskupení ozbrojené. Ideologie ETy vychází z marxismu-leninismu. ETA má také své motto a logo. Logo zní v originále „Bietan jarrai“ a v překladu znamená „Držet se obou“ na základě znaku organizace, který obsahuje sekeru symbolizující sílu kolem níž se omotává had, který je symbolem tajnosti a vychytralosti.


Španělsko spolu s Francií vnímá tuto organizaci jako silně teroristickou. Stejné stanovisko má i Evropská unie a USA.


ETu finančně podporují nejen příspěvky samotných členů ale také určité částky jdou prostřednictvím finančních darů z mnoha států (např. Belgie, Německa, Dominikánské republika, Argentiny, Itálie, Nizozemí atd.)


2) Vznik, historie


ETA vznikla jako křídlo organizace PNV (Partito Nacionalista Vasco) v roce 1958 ještě režimu generála Francisca Franca. Tehdy se jednalo ještě o organizaci s názvem EKIN a přejmenování na ETA se uskutečnilo až v roce 1959 a hlavními členy byli mladí aktivisté a to většinou studenti.


Členové ETA byli za vlády generála Franca pronásledováni a nacionalismus tvrdě potírán. Několikrát se její členové uchýlili do Francie do exilu.


Za nejvýznamnější úspěch se považuje pumový atentát z prosince roku 1973 na tehdejšího premiéra admirála Luise Carrera Blanca, který tvrdě proti baskické organizaci ETA bojoval. Admirál Blanco byl odstraněn poté, co se spekulovalo o tom, že má být Blanco nástupcem generála Franca ve funkci španělského vůdce. Byl zavražděn již po šesti měsících od nástupu do funkce premiéra Španělska.


V roce 1961 ETA provedla masivní útok na vlak převážející veterány z občanské války na 25. výročí. Generál Francisco Franco po tomto útoku, který stál život mnoha lidí, nařídil španělským ozbrojeným složkám – armádě a policii – doslova prohledat každý dům v Baskicku. Při tomto zátahu bylo zadrženo mnoho osob. Do vězení se dostali i ti, kteří s útokem neměli nic společného a byli naprosto nevinní. Někteří zadržení byli i popraveni.


Evropské státy a organizace na mezinárodní úrovni baskickou organizaci ETA podporovali, protože bojovala proti Francovu fašistickému režimu. Po nástupu monarchie v roce 1975 po Francově smrti se Španělsko vrátilo k tradičním hodnotám spolu s právě nastupujícím králem Juanem Carlosem I. [chuan karlos], který všechny zadržené osoby propustil. Propuštěni byly jak nevinní lidé, tak docházelo k propuštění i členů ETA. Nová levicová vláda premiéra Felipeho Gonzalese dokonce vytvořila speciální jednotku s názvem GAL podléhající vládě, která přímo z rozkazů státních orgánů zavraždila 28 členů tzv. „tvrdého jádra“. Tyto činy byly ale usilovně utajovány a odhaleny byly až v roce 1992. Nástup krále Juana Carlose I. a demokratického zřízení přinesl Baskicku autonomii, která zaručuje Baskicku svůj vlastní parlament, policii a další orgány. Dokonce přímo umožnila i své vybírání daní. I přes tato privilegia i nadále ETA bojuje za úplnou nezávislost.


Španělská vláda dokonce v devadesátých letech začala s ETA vyjednávat. Výsledkem jednání byla dohoda o postupném odevzdání zbraní. K demilitarizaci ETA však nedošlo, ale došlo ke zhoršení vztahů s vládou a ETA opět začala s teroristickými útoky.


3) Struktura organizace

Organizace ETA se skládá ze dvou základních „orgánů“. A to z tzv. „tvrdého jádra“ o přibližně 30 až 40 členech (velitelé, vůdci), kteří uskutečňují útoky a z ostatních členů o počtu kolem 700 osob, které zajišťují informace, zajišťují materiál a další záležitosti.


ETA má v současné době 2 hlavní velitelství. Jedno sídlí přímo v Baskicku a druhé ve Francii.


Přestože je ETA teroristickým uskupením, její působnost je výhradně soustředěna dovnitř státu (mám tím na mysli Španělsko) a nikoli mimo hranici, jelikož ETA nemá žádné požadavky na sousední či ostatní státy – usiluje jen o osamostatnění Baskicka.


4) Zajímavosti = fakta


ETA rozlišuje celkem čtyři taktiky boje:
a) atentáty, vraždy
b) anonymní hrozby (např. nápisy)
c) vyhrožování bombovými útoky
d) únosy (často jako trest na základě neschopnosti platby vydíráním v bodě 3)


Podle uveřejněného policejního spisu z roku 1996 potřebuje ETA na realizaci svých operací další činnosti denně v přepočtu 90 000 eur.


Hlavními oběťmi ETA se stávají novináři, právníci a soudci, obchodníci a podnikatelé, univerzitní profesoři, příslušníci vojenských a policejních ozbrojených složek státu včetně autonomních bezpečnostních sil, politici a sympatizanti jiným politických stran, ale i nevinní lidé včetně dětí.


ETA je španělskou vládou prohlášena za teroristickou organizaci 8. října 1999


Ze statistik vyplývá, že mezi léty 1976 a 2002 bylo oficiálně zavražděno přes 782 policistů a příslušníků armády.


ETA například požaduje:
1) Vytvoření nezávislého baskického státu
2) Amnestii všem zadrženým členům hnutí


ETA se setkala s odporem přibližně 6 000 000 lidí v červenci roku 1997 poté, kdy ETA zavraždila mladého pravicového politika.


5) Zajímavé odkazy


Tento link konkrétně odkazuje na článek o atentátu na admirála Blanca ve španělském jazyce.


Takto vidí organizaci ETA vyhledávač Google.


6) Zdroje


www.wikipedie.cz
www.wikipedie.com
www.specialista.info
www.eta.navajo.cz
URL : https://www.valka.cz/ESP-ETA-t83102#304933Verze : 0