Main Menu
User Menu

EN(UK) --> CZ - 02. Základní názvy pro jednotky

Householddomácí
Royalkrálovský
His MajestyJeho Veličenstva

King'skrálův
Queen'skrálovnin
King's Ownkrálův vlastní
Queen's Ownkrálovnin vlastní

Queen Consort'skrálovny manželky
Queen Consort's Ownkrálovny manželky vlastníScot, Scots, Scottishskotský


Yorkshireyorkshirský
Warwickshirewarwickshirský

Essexessexský
Middlesexmiddlesexský
Sussexsussexský
Wessexwessexský

URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#599687Verze : 6
MOD
Úvodem lze konstatovat, že struktura a terminologie britských jednotek je celkem komplikovaná a v řadě věcí odlišná od kontinentálního pojetí. Má plukovní systém odlišný od kontinentálního a hodně lpí na tradičných označeních, byť za cenu toho, že mnohé názvy vůbec nekorespondují se skutečnou funkcí jednotky ve stávající podobě.


Například slovo Regiment může označovat
1. skutečný pluk - byť je to většinou jen administrativní jednotka, jejíž prapor či prapory jsou nasazovány samostatně v rámci nějaké brigády či brigád
2. jednotku, která je ve skutečnosti praporem a lze ji neformálně označit jako taktický pluk
3. jednotku, která je výrazně větší než standardní plukSlovo pluk není vždy vyjádřeno v originálním názvu. V českém překladu ho doplňujeme. Tedy
The Parachute Regiment = Paradesantní pluk
The Light Dragoons = Lehký dragounský pluk
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#591664Verze : 2
MOD
2nd (Hertfordshire) Volunteer Battalion of the Bedfordshire Regiment2. Hertfordshireský dobrovolnícky prapor Bedfordshireského pluku
2nd Administrative Battalion Durham Rifle Volunteers2. administrativný prapor Durhamských dobrovolníků střelců
2nd Administrative Battalion of the Yorkshire East Riding Rifle Volunteers2. administrativný prapor Yorkshireských východoridingských dobrovolníků střelců
2nd Administrative Battalion, Hertfordshire Rifle Volunteers2. administrativný prapor, Hertfordshireských dobrovolníků střelců
2nd Administrative Battalion, Wiltshire Rifle Volunteers2. administrativní prapor Wiltshireských dobrovolníků střelců
2nd American Regiment (Volunteers of Ireland)2. americký pluk (Irští dobrovolníci)
2nd Anti-Aircraft Brigade2. protiletadlová brigáda
2nd Armoured Division2. obrněná divizeok
2nd Armoured Reconnaisance Brigade2. obrněná průzkumná brigáda
2nd Army2. armádaok
2nd Army2. armádaok
2nd Battalion of The Argyll and Sutherland Highlanders2. prapor Argyllských a Sutherlandských horalů
2nd Battalion of The Argyll and Sutherland Highlanders2. prapor Argyllských a Sutherlandských horalů
2nd Battalion of the Bedfordshire and Hertfordshire Regiment2. prapor Bedfordshireského a Herdfordshireského pluku
2nd Battalion of the Bedfordshire Regiment2. prapor Bedfordshireského pluku
2nd Battalion of The Cameronians (Scottish Rifles)2. prapor Cameronians (skotští střelci)
2nd Battalion of The Connaught Rangers2. prapor Connaughtských rangerů
2nd Battalion of The Connaught Rangers2. prapor Connaughtských rangerů
2nd Battalion of The Derbyshire Regiment (Sherwood Foresters)2. prapor Sherwoodských lesníků (Derbyshireský pluk)
2nd Battalion of The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)2. prapor Vévody z Edinburghu (Wiltshireský pluk)
2nd Battalion of the Durham Light Infantry2. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
2nd Battalion of The Durham Light Infantry2. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuduplicita, smazano
2nd Battalion of the Durham Light Infantry2. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
2nd Battalion of the East Yorkshire Regiment2. prapor východoyorkshireského pluku
2nd Battalion of the Gordon Highlanders2. prapor Gordonových horalů
2nd Battalion of the King\'s Own Light Infantry South Yorkshire Regiment2. prapor Králůvho osobního jihoyorkshireského pluku lehké pěchoty
2nd Battalion of the Light Infantry2. prapor lehké pěchoty
2nd Battalion of The Manchester Regiment2. prapor Manchesterského pluku
2nd Battalion of The North Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)2. prapor Severostaffordshireského pluku (Prince z Walesu)
2nd Battalion of The Prince Consort\'s Own (Rifle Brigade)2. prapor Prince manžela osobní (střelecké brigády)
2nd Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment2. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
2nd Battalion of The Prince of Wales\'s (North Staffordshire Regiment)2. prapor Prince z Walesu (Severostaffordshireského pluku)
2nd Battalion of The Princess of Wales\'s Royal Regiment2. prapor Královského pluku Prince z Walesu
2nd Battalion of The Queen\'s Own (Royal West Kent Regiment)2. prapor Královninho osobního (Královského Západokentského pluku)
2nd Battalion of the Queen\'s Own Royal West Kent Regiment2. prapor Královninho osobního Královského Západokentského pluku
2nd Battalion of the Queen\'s Own Royal West Kent Regiment2. prapor Královninho osobního Královského Západokentského pluku
2nd Battalion of The Queen\'s Regiment2. prapor Královninho pluku
2nd Battalion of The Queen\'s Regiment (Queen\'s Own Buffs)2. prapor Královninho pluku (Královnini osobní Buffs)
2nd Battalion of The Rifle Brigade2. prapor střelecké brigády
2nd Battalion of the Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)2. prapor střelecké brigády (Prince manžela)
2nd Battalion of the Rothesay and Caithness Fencibles2. prapor Rothesayské a Caithnesské domobrany
2nd Battalion of the Royal Dublin Fusiliers2. prapor Královských Dublinských střelců
2nd Battalion of The Royal Green Jackets2. prapor Královských zelených kabátů
2nd Battalion of the Royal Highland Emigrants2. prapor Královského horalského pluku vystěhovalců
2nd Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers2. prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
2nd Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers2. prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
2nd Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers2. prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
2nd Battalion of the Royal Munster Fusiliers2. prapor Královského munsterského fyzilírského plukuok
2nd Battalion of the Royal Sussex Regiment2. prapor Královského sussexského plukuok
2nd Battalion of the Scotch Brigade2. prapor Skotské brigády
2nd Battalion of The Sherwood Foresters (Nottinghamshire and Derbyshire Regiment)2. prapor Sherwoodských lesníků (Nottinghamshireský a Derbyshireský pluk)
2nd Battalion of The Sherwood Foresters (Nottinghamshire and Derbyshire Regiment)2. prapor Sherwoodských lesníků (Nottinghamshireský a Derbyshireský pluk)
2nd Battalion The Prince of Waless Leinster Regiment (Royal Canadians)2. prapor Leinsterského pluku Prince z Walesu Královských Kanaďanů
2nd Battalion, Coldstream Guards2. prapor Coldstreamského gardového plukuok
2nd Battalion, London Irish Rifles of The Royal Ulster Rifles2. prapor Londýnských Irských střelců Královských Ulsterských střelců
2nd Battalion, The Parachute Regiment2. prapor Paradesantního plukuok
2nd Battalion, The Parachute Regiment2. prapor Paradesantního plukuok
2nd Battalion, The Rangers of The King\'s Royal Rifle Corps2. prapor Rangerů Královych Královských střeleckých sborů
2nd Bombay Light Infantry2. bombajský lehký pěší plukok
2nd Cavalry Division2. jezdecká divizeok
2nd Cavalry Division2. jezdecká divizeok
2nd Durham Rifle Volunteer Corps2. durhamský střelecký dobrovolnický sborok
2nd Garrison Battalion of the Bedfordshire Regiment2. posádkový prapor Bedfordshireského pluku
2nd Garrison Battalion of the Royal Munster Fusiliers2. posádkový prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
2nd Hertfordshire Rifle Volunteers2. Hertfordshireský dobrovolní střelci
2nd Highland Battalion2. horalský prapor
2nd Light Armoured Brigade2. lehká obrněná brigáda
2nd Medical Brigade2. zdravotnická brigáda
2nd Motor Machine Gun Brigade2. motorisovaná kulometní brigáda
2nd Northern West Riding of Yorkshire Militia2. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
2nd Provisional Battalion2. provizorní prapor
2nd Regiment of West Riding Yeomanry Cavalry2. pluk západoridingské dobrovolné kavalerie 1)
2nd Reserve Battalion of The Rifle Brigade2. rezervní prapor střelecké brigády
2nd Royal Garrison Battalion2. Královský posádkový prapor
2nd Royal Tank Regiment2. královský tankový plukok
2nd Royal Veteran Battalion2. Královský prapor veteránů
2nd Royal Veteran Battalion2. Královský prapor veteránů
2nd Royal Veteran Battalion2. Královský prapor veteránů
2nd Royal Veteran Battalion2. Královský prapor veteránů
2nd Special Service Brigade2. brigáda zvláštních služeb
2nd Sussex Rifle Volunteer Corps2. Sussexský střeclecký dobrovolnícky sbor
2nd (or The Queen's) Regiment of (Light) Dragoons2. (neboli královnin) (lehký) dragounský pluk ok
2nd Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps2. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor
2nd Tower Hamlets Volunteer Rifle Corps2. Tower Hamletský sbor dobrovolních střelců
2nd Volunteer Battalion of The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)2. dobrovolnícky prapor Vévody z Edinburghu (Wiltshireského pluku)
2nd Volunteer Battalion of The Durham Light Infantry2. dobrovolnický prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
2nd Volunteer Battalion of the East Yorkshire Regiment2. dobrovolnícky prapor východoyorkshireského pluku
2nd Volunteer Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment2. dobrovolnícky prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
2nd Volunteer Battalion of The Royal Sussex Regiment2. dobrovolnický prapor Královského sussexského plukuok
2nd Wiltshire Rifle Volunteer Corps2. Wiltshireský střelecký dobrovolní sbor
2nd Yorkshire East Riding Rifle Volunteer Corps2. Yorkshireský východoridingský střelecký dobrovolnícky sbor
2nd Battalion, of 11th Regiment of Foot2. prapor 11. pěšího pluku
3rd (Sunderland) Volunteer Battalion of The Durham Light Infantry3. (sunderlandský) dobrovolnický prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
3rd (Territorial) Battalion of The Gordon Highlanders3. (teritoriální) prapor Gordoných horalů
3rd (United Kingdom) Division3. divize (Spojeného království)ok
3rd Administrative Battalion Durham Rifle Volunteers3. administrativný prapor Durhamských dobrovolníků střelců
3rd Administrative Battalion of the Yorkshire West Riding Rifle Volunteers3. administrativný prapor Yorkshireských západoridingských dobrovolníků střelců
3rd Administrative Battalion Sussex Rifle Volunteers3. administrativný prapor Sussexských dobrovolníků střelců
3rd Administrative Battalion, Middlesex Rifle Volunteers3. administrativní prapor Middlesexských dobrovolníků střelců
3rd Army3. armáda
3rd Battalion of the Bedfordshire Regiment3. prapor Bedfordshireského pluku 1)
3rd Battalion of The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)3. prapor Vévody z Edinburghu (Wiltshireského pluku)
3rd Battalion of The Gordon Highlanders3. prapor Gordoných horalů
3rd Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry3. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
3rd Battalion of The Mercian Regiment (Staffords)3. prapor Mercianského pluku (Staffords)
3rd Battalion of The North Staffordshire Regiment (Prince of Wales\'s)3. prapor Severostafforshireského pluku (Prince z Walesu)
3rd Battalion of The Prince Consort\'s Own (Rifle Brigade)3. prapor Prince manžela osobní (střelecké brigády)
3rd Battalion of The Prince of Wales North Staffordshire Regiment3. prapor Severostafforshireského pluku Prince z Walesu
3rd Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment3. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
3rd Battalion of The Prince of Waless Leinster Regiment (Royal Canadians)3. prapor Leinsterského pluku Prince z Walesu Královských Kanaďanů
3rd Battalion of The Queen\'s Regiment3. prapor Královninho pluku
3rd Battalion of The Queen\'s Regiment (Royal Sussex)3. prapor Královninho pluku (Královský Sussexský)
3rd Battalion of The Rifle Brigade3. prapor střelecké brigády
3rd Battalion of the Rifle Brigade3. prapor střelecké brigády
3rd Battalion of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)3. prapor střelecké brigády (osobní Prince manžela)
3rd Battalion of The Royal Green Jackets3. prapor Královských zelených kabátů
3rd Battalion of the Royal Munster Fusiliers (South Cork Light Infantry Militia)3. prapor Královského munsterského fyzilírského pluku (Jihocorkské lehké milice)
3rd Battalion of the Scotch Brigade3. prapor Skotské brigády
3rd Battalion of the West Yorkshire Regiment (The Prince of Wales Own)3. prapor západoyorkshireského pluku (osobního Prince z Walesu)
3rd Battalion of The Wiltshire Regiment (Duke of Edinburgh\'s)3. prapor Wiltshireského pluku (Vévody z Edinburghu)
3rd Battalion, Coldstream Guards3. prapor Coldstreamského gardového pluku
3rd Battalion, The Parachute Regiment3. prapor Paradesantního plukuok
3rd Battalion, The Parachute Regiment3. prapor Paradesantního plukuok
3rd Cavalry Division3. jezdecká divize
3rd Durham (Sunderland) Rifle Volunteer Corps3. durhamský (sunderlandský) střelecký dobrovolnický sborok
3rd Garrison Battalion of the Bedfordshire Regiment3. posádkový prapor Bedfordshireského pluku
3rd Green Jackets3. zelené kabáty
3rd Green Jackets of The Rifle Brigade (London Rifle Brigade/Rangers), The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)3. zelené kabáty střelecké brigády (Lodýnská střelecká brigáda / Rangeři) Střelecké brigády (osobní Prince manžela)
3rd King\'s Own Regiment of Dragoons3. králův vlastní dragounský plukok
3rd King\'s Own Regiment of Light Dragoons3. králův vlastní lehký dragounský plukok
3rd Motor Machine Gun Brigade3. motorisovaná kulometní brigáda
3rd Provisional Battalion3. provizorní prapor
3rd Regiment of Foot Guards3. pěší gardový plukok
3rd Regiment of Light Dragoons3. lehký dragounský plukok
3rd Regiment Royal Horse Artillery3. pluk Královského jízdního dělostřelectva
3rd Royal Tank Regiment3. královský tankový plukok
3rd Royal Tank Regiment3. královský tankový plukok
3rd Special Service Brigade3. brigáda zvláštních služeb
3rd The King\'s Own Hussars3. králův vlastní husarský plukok
3rd Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps3. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor
3rd Volunteer Battalion of The Bedfordshire Regiment3. dobrovolnícky prapor Bedfordshireského pluku
3rd Volunteer Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment3. dobrovolnícky prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
3rd Wiltshire Rifle Volunteer Corps3. Wiltshireští dobrovolní střelci
3rd Yorkshire East Riding Rifle Volunteer Corps3. Yorkshireský východoridingský střelecký dobrovolnícky sbor
3rd Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps3. Yorkshireský západoridingský dobrovolnícky střelecký sbor
4th (City of London) Battalion of The London Regiment (Royal Fusiliers)4. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (Královských střelců)
4th (City of London) Battalion of The London Regiment (Royal Fusiliers)4. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (Královských střelců)
4th (Reserve) Battalion, Coldstream Guards4. (záložní) prapor Coldstreamského gardového pluku
4th (Territorial) Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry4. prapor (teritoriální) Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
4th (The City of Aberdeen) Battalion of The Gordon Highlanders4. prapor (města Aberdeen) Gordonových horalů
4th (Volunteer) Battalion, The Parachute Regiment4. (dobrovolnický) prapor Paradesantního plukuok
4th Administrative Battalion Durham Rifle Volunteers4. administrativný prapor Durhamských dobrovolníků střelců
4th Army4. armáda
4th Army4. armáda
4th Battalion (Pioneers), Coldstream Guards4. prapor (zákopnický) Coldstreamského gardového pluku
4th Battalion of the Bedfordshire Regiment4. prapor Bedfordshireského pluku 1)
4th Battalion of The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)4. prapor Vévody z Edinburghu (Wiltshireský pluk)
4th Battalion of The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)4. prapor Vévody z Edinburghu (Wiltshireský pluk)
4th Battalion of the Duke of Yorks Own East Yorkshire Regiment4. prapor vlastního východoyorkshireského pluku Vévody z Yorku
4th Battalion of the Duke of Yorks Own East Yorkshire Regiment4. prapor osobního východoyorkshireského pluku Vévody z Yorku
4th Battalion of the East Yorkshire Regiment4. prapor Východoyorkshireského pluku
4th Battalion of the East Yorkshire Regiment4. prapor Východoyorkshireského pluku
4th Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry4. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
4th Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry4. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
4th Battalion of the Leicestershire Regiment4. prapor Leicestershireského pluku
4th Battalion of the Leicestershire Regiment4. prapor Leicestershireského pluku
4th Battalion of the Light Infantry4. prapor lehké pěchoty
4th Battalion of The North Staffordshire Regiment (Prince of Wales\'s)4. prapor Severostafforshireského pluku (Prince z Walesu)
4th Battalion of The Prince Consort\'s Own (Rifle Brigade)4. prapor Prince manžela osobní (střelecké brigády)
4th Battalion of The Prince of Wales North Staffordshire Regiment4. prapor Severostafforshireského pluku Prince z Walesu
4th Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment4. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
4th Battalion of The Prince of Waless Leinster Regiment (Royal Canadians)4. prapor Leinsterského pluku Prince z Walesu Královských Kanaďanů
4th Battalion of The Rifle Brigade4. prapor střelecké brigády
4th Battalion of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)4. prapor střelecké brigády (osobní Prince manžela)
4th Battalion of the Royal Munster Fusiliers (South Cork Light Infantry Militia)4. prapor Královského munsterského fyzilírského pluku (Jihocorkské lehké milice)
4th Battalion of the Royal Sussex Regiment4. prapor Královského sussexského plukuok
4th Battalion of the Royal Sussex Regiment4. prapor Královského sussexského plukuok
4th Battalion of the Scotch Brigade4. prapor Skotské brigády
4th Battalion of the West Yorkshire Regiment (The Prince of Wales Own)4. prapor západoyorkshireského pluku (osobního Prince z Walesu)
4th Battalion, Coldstream Guards4. prapor Coldstreamského gardového plukuok
4th Battalion, The Parachute Regiment4. prapor Paradesantního plukuok
4th Battalion, The Parachute Regiment4. prapor Paradesantního plukuok
4th Cavalry Brigade4. jezdecká brigáda
4th City of London Regiment (Royal Fusiliers)4. pluk města Londýn (Královských střelců)
4th Durham Rifle Volunteer Corps4. durhamský střelecký dobrovolnický sborok
4th Durham Rifle Volunteer Corps4. durhamský střelecký dobrovolnický sborok
4th Infantry Brigade and Headquarters North East4. pěší brigáda a velitelství Severovýchod
4th Northern West Riding of Yorkshire Militia4. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
4th Parachute Brigade4. paradesantní brigádaok
4th Provisional Battalion4. provizorní prapor
4th Queen\'s Own Hussars4. královnin vlastní husarský plukok
4th Queen\'s Own Regiment of Dragoons4. královnin vlastní dragounský plukok
4th Queen\'s Own Regiment of Light Dragoons4. královnin vlastní lehký dragounský plukok
4th Regiment of Dragoons4. dragounský plukok
4th Regiment of Light Dragoons4. lehký dragounský plukok
4th Regiment Royal Artillery4. pluk Královského dělostřelectva
4th Royal Garrison Battalion4. Královský posádkový prapor
4th Royal Tank Regiment4. královský tankový plukok
4th Royal Tank Regiment4. královský tankový plukok
4th Royal Tank Regiment4. královský tankový plukok
4th Royal Veteran Battalion4. Královský prapor veteránů
4th Royal Veteran Battalion4. Královský prapor veteránů
4th Special Service Brigade4. brigáda zvláštních služebok
4th Volunteer Battalion of the Durham Light Infantry4. dobrovolnický prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
4th Volunteer Battalion of The Royal Fusiliers4. dobrovolnický prapor Královských střelců
4th West York Militia4. západoyorkské milce
4th (Volunteer) Battalion, The Royal Irish Rangers (27th (Inniskilling) 83rd and 87th) (The North Irish Militia)4. dobrovolnícky prapor Královskích Irskích rangerů (27. (Inniskillingští) 83. a 87.) (Severoirské milice)
5th (Buchan and Formartin) Battalion of The Gordon Highlanders5. (Buchan a Formartin) prapor Gordonových horalů
5th (Buchan and Formartin) Battalion of The Gordon Highlanders5. (Buchan a Formartin) prapor Gordonových horalů
5th (Cinque Ports) Battalion of The Royal Sussex Regiment5. (Cinque Ports) prapor Královského sussexsského plukuok
5th (City of London) Battalion of The London Regiment (London Rifle Brigade)5. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (Londýnská střelecká brigáda)
5th (Hackney) Battalion of The Royal Berkshire Regiment5. (Hackney) prapor Královského Berkshireského pluku
5th (Home Service) Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers5. (domobranecký) prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
5th (Reserve) Battalion, Coldstream Guards5. (záložní) prapor Coldstreamského gardového pluku
5th (Scottish) Battalion, The Parachute Regiment5. (skotský) prapor Paradesantního plukuok
5th (Strathbogie, Garioch and Strathdon) Battalion of The Gordon Highlanders5. (Strathbogie, Garioch a Strathdon) prapor Gordonových horalů
5th (Territorial) Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers5. (teritoriální) prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
5th Administrative Battalion, Middlesex Rifle Volunteers5. administrativní prapor Middlesexských dobrovolníků střelců
5th Airborne Brigade5. výsadková brigádaok
5th Army5. armádaok
5th Battalion (Cyclist) of the East Yorkshire Regiment5. prapor (cyklistický) východoyorkshireského pluku
5th Battalion (Cyclist) of the East Yorkshire Regiment5. prapor (cyklistický) východoyorkshireského pluku
5th Battalion of the Bedfordshire and Hertfordshire Regiment5. prapor Bedfordshireského a Hertfordshireského pluku
5th Battalion of the Bedfordshire and Hertfordshire Regiment5. prapor Bedfordshireského a Hertfordshireského pluku
5th Battalion of the Bedfordshire Regiment5. prapor Bedfordshireského pluku
5th Battalion of the Duke of Yorks Own East Yorkshire Regiment5. prapor vlastního východoyorkshireského pluku Vévody z Yorku 1)
5th Battalion of the Durham Light Infantry5. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
5th Battalion of the Durham Light Infantry5. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
5th Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry5. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
5th Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry5. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
5th Battalion of the Leicestershire Regiment5. prapor Leicestershireskýho pluku
5th Battalion of the Leicestershire Regiment5. prapor Leicestershireskýho pluku
5th Battalion of The North Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)5. prapor Severostafforshireského pluku (Prince z Walesu)
5th Battalion of The Prince of Wales North Staffordshire Regiment5. prapor Severostafforshireského pluku Prince z Walesu
5th Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment5. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
5th Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment5. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
5th Battalion of The Prince of Waless Leinster Regiment (Royal Canadians)5. prapor Leinsterského pluku Prince z Walesu Královských Kanaďanů
5th Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers5. prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
5th Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers5. prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
5th Battalion of the Royal Inniskilling Fusiliers (Royal Irish Rangers)5. prapor Královského inniskillingského fyzilírského pluku (Královskích Irskích rangerů)
5th Battalion of the Royal Leicestershire Regiment5. prapor Královského Leicestershireskýho pluku
5th Battalion of The Royal Sussex Regiment5. prapor Královského sussexsského pluku 1)ok
5th Battalion of the West Yorkshire Regiment (The Prince of Wales Own)5. prapor západoyorkshireského pluku (osobního Prince z Walesu)
5th Battalion of the West Yorkshire Regiment (The Prince of Wales Own)5. prapor západoyorkshireského pluku (osobního Prince z Walesu)
5th Battalion The Rifles5. prapor střelců
5th Battalion, Coldstream Guards5. prapor Coldstreamského gardového plukuok
5th Battalion, The Royal Regiment of Fusiliers5. prapor Královského fyzilírského plukuok
5th Cavalry Brigade5. jezdecká brigáda
5th Durham Rifle Volunteer Corps5. durhamský střelecký dobrovolnický sborok
5th Parachute Brigade5. paradesantní brigádaok
5th Parachute Brigade5. paradesantní brigádaok
5th Regiment Royal Artillery5. pluk Královského dělostřelectva
5th Royal Tank Regiment5. královský tankový plukok
5th Royal Tank Regiment5. královský tankový plukok
5th Volunteer Battalion of The Durham Light Infantry5. dobrovolnický prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
5th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps5. Yorkshireský západoridingský dobrovolnícky střelecký sbor
5th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps5. Yorkshireský západoridingský střelecký dobrovolnícky sbor
6th (Banff and Donside) Battalion of The Gordon Highlanders6. (Banff a Donside) prapor Gordoných horalů
6th (Banffshire) Battalion of The Gordon Highlanders6. (Banffshire) prapor Gordoných horalů
6th (Cyclist) Battalion of The Royal Sussex Regiment6. (cyklistický) prapor Královského sussexského plukuok
6th (Cyclist) Battalion of The Royal Sussex Regiment6. (cyklistický) prapor Královského sussexského plukuok
6th (Royal Welch) Battalion The Parachute Regiment6. (královský velšský) prapor Paradesantního plukuok
6th Airborne Division6. výsadková divizeok
6th Battalion of the Bedfordshire Regiment6. prapor Bedfordshireského pluku
6th Battalion of The Durham Light Infantry6. prapor Durhamské lehké pěchotyok
6th Battalion of The Durham Light Infantry6. prapor Durhamské lehké pěchotyok
6th Battalion of The North Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)6. prapor Severostafforshireského pluku (Prince z Walesu)
6th Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment6. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
6th Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment6. prapor západoyorkshireského osobního pluku Prince z Walesu
6th Battalion of The Prince of Waless Leinster Regiment (Royal Canadians)6. prapor Leinsterského pluku Prince z Walesu Královských Kanaďanů
6th Battalion of the Royal Dublin Fusiliers6. prapor Královských Dublinských střelců
6th Battalion, Coldstream Guards6. prapor Coldstreamského gardového plukuok
6th Brigade, Scottish Division, RA6. brigáda Skotské divize
6th Cavalry Brigade6. jezdecká brigáda
6th Durham Rifle Volunteer Corps6. durhamský střelecký dobrovolnický sborok
6th Guards Tank Brigade6. gardová tanková brigádaok
6th Parachute Brigade6. paradesantní brigádaok
6th Royal Tank Regiment6. královský tankový plukok
6th Royal Veteran Battalion6. Královský prapor veteránů
6th Service Battalion of the Royal Munster Fusiliers6. služební prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
7th (Deeside Highland) Battalion of the Gordon Highlanders7. (Deeside Highland) prapor Gordonových horalů
7th (Light Infantry) Battalion The Parachute Regiment7. (lehký pěší) prapor Paradesantního plukuok
7th (Mar and Mearns) Battalion of The Gordon Highlanders7. (Mar a Mearns) prapor Gordových horalů
7th Armoured Division7. obrněná divizeok
7th Battalion (Queen Victoria\'s Rifles) of The King\'s Royal Rifle Corps7. prapor (střelci Královny Victorie) Královych Královských střeleckých sborů
7th Battalion Leeds Rifles of the West Yorkshire Regiment7. prapor Leedských střelců západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
7th Battalion Leeds Rifles of the West Yorkshire Regiment7. prapor Leedských střelců západoyorkshireského osobního pluku Prince z Walesu
7th Battalion of the Bedfordshire Regiment7. prapor Bedfordshireského pluku
7th Battalion of The Durham Light Infantry7. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
7th Battalion of The Durham Light Infantry7. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
7th Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment7. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
7th Battalion of The Prince of Waless Leinster Regiment (Royal Canadians)7. prapor Leinsterského pluku Prince z Walesu Královských Kanaďanů
7th Battalion of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own) (London Rifle Brigade)7. prapor Střelecké brigády (osobní Prince manžela) (Londýnská střelecká brigáda)
7th Battalion of the Royal Dublin Fusiliers7. prapor Královských Dublinských střelců
7th Battalion of the Royal Sussex Regiment7. prapor Královského sussexského plukuok
7th Durham Rifle Volunteer Corps7. durhamský střelecký dobrovolnický sborok
7th Infantry Brigade and Headquarters East7. pěší brigáda a velitelství Východok
7th Leeds Rifles Battalion of the West Yorkshire Regiment7. prapor Leedských střelců západoyorkshireského pluku
7th Middlesex (London Scottish) Rifle Volunteers7. Middlesexský (London Scottish) dobrovolní střelci
7th Middlesex (London Scottish) Volunteer Rifle Corps7. Middlesexský (London Scottish) dobrovolnícky střelecký sbor
7th Parachute Regiment Royal Horse Artillery7. paradesantní pluk Královského jízdního dělostřelectvaok
7th Queen\'s Own Hussars7. královnin vlastní husarský plukok
7th Queen\'s Own Regiment of Dragoons7. královnin vlastní dragounský plukok
7th Queen\'s Own Regiment of Light Dragoons7. královnin vlastní lehký dragounský plukok
7th Queen\'s Own Regiment of Light Dragoons (Hussars)7. královnin vlastní lehký dragounský pluk (husarský)ok
7th Royal Tank Regiment7. královský tankový plukok
7th Royal Tank Regiment7. královský tankový plukok
7th Royal Tank Regiment7. královský tankový plukok
7th Service Battalion of the Royal Munster Fusiliers7. služební prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
7th Volunteer Battalion of The Gordon Highlanders7. dobrovolnícky prapor Gordonovích horalů
7th Yorkshire West Riding (Leeds) Rifle Volunteer Corps7. Yorkshireský západoridingský Leedský dobrovolnícky střelecký sbor
7th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps7. Yorkshireský západoridingský dobrovolnícky střelecký sbor
8th (City of London) Battalion of The London Regiment (Post Office Rifles)8. prapor (města Londýn) Londýnského pluku (poštovních střelců)
8th (City of London) Battalion of The London Regiment (Post Office Rifles)8. prapor (města Londýn) Londýnského pluku (poštovních střelců)
8th (Midlands) Battalion The Parachute Regiment8. (midlandský) prapor Paradesantního plukuok
8th (Reserve) (City of London) Battalion of The London Regiment (Post Office Rifles)8. (rezervní) (města Londýn) prapor Londýnského pluku (poštovní střelci)
8th Army8. armádaok
8th Battalion (Leeds Rifles), The West Yorkshire Regiment8. prapor Leedských střelců západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
8th Battalion (Leeds Rifles), The West Yorkshire Regiment8. prapor Leedských střelců západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
8th Battalion (Pioneers) of the Royal Sussex Regiment8. prapor (ženijní) Královského sussexského plukuok
8th Battalion of the Bedfordshire Regiment8. prapor Bedfordshireského pluku
8th Battalion of The Durham Light Infantry8. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
8th Battalion of The Durham Light Infantry8. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
8th Battalion of The Durham Light Infantry8. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
8th Battalion of The Rifle Brigade (The Prince Consort\'s Own)8. prapor Prince manžela osobní (střelecké brigády)
8th Battalion of the Royal Dublin Fusiliers8. prapor Královských Dublinských střelců
8th Battalion of the West Yorkshire Regiment8. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
8th Engineer Brigade8. ženijní brigáda
8th King\'s Royal Irish Hussars8. králův královský irský husarský plukok
8th King\'s Royal Irish Regiment of Light Dragoons8. králův královský irský lehký dragounský plukok
8th King\'s Royal Irish Regiment of Light Dragoons (Hussars)8. králův královský irský lehký dragounský pluk (husarský)ok
8th Regiment of Dragoons8. dragounský plukok
8th Regiment of Light Dragoons8. lehký dragounský plukok
8th Royal Tank Regiment8. královský tankový plukok
8th Royal Veteran Battalion8. Královský prapor veteránů
8th Royal Veteran Battalion8. Královský prapor veteránů
8th Royal Veteran Battalion8. Královský prapor veteránů
8th Service Battalion of the Royal Munster Fusiliers8. služební prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
9th (County of London) Battalion of The London Regiment (Queen Victoria\'s Rifles)9. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (střelci Královny Victorie)
9th (County of London) Battalion of The London Regiment (Queen Victoria\'s Rifles)9. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (střelci Královny Victorie)
9th (Eastern and Home Counties) Battalion The Parachute Regiment9. (východních a domácích hrabství) prapor Paradesantního plukuok
9th (Territorial) Battalion of The Queen\'s Regiment (Royal Sussex)9. (teritoriální) prapor Královninho pluku
9th Army9. armádaok
9th Battalion of the Bedfordshire Regiment9. prapor Bedfordshireského pluku
9th Battalion of The Durham Light Infantry9. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
9th Battalion of The Durham Light Infantry9. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
9th Battalion of The Durham Light Infantry9. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
9th Battalion of The King\'s Royal Rifle Corps (The Rangers)9. prapor Královych Královských střeleckých sborů (Rangeři)
9th Battalion of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own) (Tower Hamlets Rifles)9. prapor Střelecké brigády (osobní Prince manžela) (Tower Hamletští střelci)
9th Battalion of the Royal Dublin Fusiliers9. prapor Královských Dublinských střelců
9th Battalion of the Royal Sussex Regiment9. prapor Královského sussexského plukuok
9th Garrison Battalion9. posádkový prapor
9th London Regiment (Queen Victoria\'s Rifles)9. Londýnský pluk (střelci Královny Victorie)
9th Regiment of Militia9. pluk milicií
9th Royal Tank Regiment9. královský tankový plukok
9th Service Battalion of the Royal Munster Fusiliers9. služební prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
10th (County of London) Battalion of The London Regiment10. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku
10th (County of London) Battalion of The London Regiment (Hackney)10. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Hackney)
10th (County of London) Battalion of The London Regiment (Paddington Rifles)10. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Paddingtonští střelci)
10th (County of London) Battalion, The Parachute Regiment10. (hrabství Londýn) prapor Paradesantního plukuok
10th (Sussex) Battalion The Parachute Regiment10. (sussexský) prapor Paradesantního plukuok
10th (Volunteer) Battalion, The Parachute Regiment10. (dobrovolnický) prapor Paradesantního plukuok
10th Army10. armádaok
10th Battalion of the Bedfordshire Regiment10. prapor Bedfordshireského pluku
10th Battalion of The King\'s Royal Rifle Corps (The Rangers)10. prapor Královych Královských střeleckých sborů (Rangeři)
10th Battalion of the Royal Dublin Fusiliers10. prapor Královských Dublinských střelců
Duke of Kingston's Regiment of HorseJezdecký pluk vévody z Kingstonuok
10th London Regiment (Hackney) of The Rifle Brigade10. Londýnský pluk (Hackney) střelecké brigády
10th Royal Hussars (Prince of Wales\'s Own)10. královský husarský pluk (prince z Walesu vlastní)ok
10th Royal Tank Regiment10. královský tankový plukok
1/1st Royal Wiltshire Yeomanry1/1. Královská Wiltshireská dobrovolná jízda
11th (City of London Yeomanry) Light Anti-Aircraft Brigade, RA11. (města Londýn dobrovolná jízda) lehká protiletadlová brigáda R.A.
11th (City of London Yeomanry) Light Anti-Aircraft Regiment, RA11. (města Londýn dobrovolná jízda) lehký protiletadlový pluk R.A.
11th (County of London) Battalion of The London Regiment (Finsbury Rifles)11. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Finsburyjští střelci)
11th (County of London) Battalion of The London Regiment (Finsbury Rifles)11. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Finsburyjští střelci)
11th (Middlesex) Battalion, The Parachute Regiment11. (middlesexský) prapor Paradesantního plukuok
11th Armoured Division11. obrněná divizeok
11th Armoured Division11. obrněná divizeok
11th Army Group11. skupina armádok
11th Battalion of the Bedfordshire Regiment11. prapor Bedfordshireského pluku
11th Battalion of the Royal Dublin Fusiliers11. prapor Královských Dublinských střelců
11th Battalion, The Parachute Regiment11. prapor Paradesantního plukuok
11th Hussars (Prince Albert\'s Own)11. husarský pluk (prince Alberta vlastní)ok
11th Infantry Brigade and Headquarters South East11. pěší brigáda a velitelství Jihovýchod
11th London Regiment (Finsbury Rifles)11. Londýnský pluk (Finsburyjští střelci)
11th Royal Tank Regiment11. královský tankový plukok
11th Signal Brigade and Headquarters West Midlands11. spojovací brigáda a velitelství Západní Midlands
11th Special Air Service Battalion11. prapor zvláštních leteckých služebok
11th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps11. Yorkshireský západoridingský dobrovolnícky střelecký sbor
1st 1st Volunteer Battalion of the East Yorkshire Regiment1. dobrovolnícky prapor Východoyorkshireského pluku
12th (County of London) Battalion of The London Regiment (The Rangers)12. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Rangeři)
12th (County of London) Battalion of The London Regiment (The Rangers)12. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Rangeři)
12th (Reserve) (County of London) Battalion of The London Regiment (The Rangers)12. (rezervní) (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Rangeři)
12th (Transport Workers) Battalion of the Bedfordshire Regiment12. prapor přepravy pracujících Bedfordshireského pluku
12th (Tyneside Scottish) Battalion of The Durham Light Infantry12. (tynesideský skotský) prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
12th (Yorkshire) Battalion The Parachute Regiment12. (yorkshirský) prapor Paradesantního plukuok
12th (Yorkshire) Battalion, The Parachute Regiment12. (yorkshirský) prapor Paradesantního plukuok
12th Armoured Infantry Brigade12. obrněná pěší brigádaok
12th Army12. armáda
12th London Regiment (The Rangers)12. Londýnský pluk (Rangeři)
12th Regiment Royal Artillery12. pluk Královského dělostřelectva
12th Royal Tank Regiment12. královský tankový plukok
12th Royal Veteran Battalion12. Královský prapor veteránů
13th (Lancashire) Battalion The Parachute Regiment13. (lancashirský) prapor Paradesantního plukuok
13th (Lancashire) Battalion, The Parachute Regiment13. (lancashirský) prapor Paradesantního plukuok
13th (Transport Workers) Battalion of the Bedfordshire Regiment13. prapor přepravy pracujících Bedfordshireského pluku
1/4th (City of London) Battalion of The London Regiment (Royal Fusiliers)1/4. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (Královských střelců)
1/4th Battalion of The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)1/4. prapor Vévody z Edinburghu (Wiltshireský pluk)
1/4th Battalion of the East Yorkshire Regiment1/4. prapor Východoyorkshireského pluku
1/4th Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry1/4. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
1/4th Battalion of the Leicestershire Regiment1/4. prapor Leicestershireského pluku
1/4th Battalion of the Royal Sussex Regiment1/4. prapor Královského sussexského plukuok
14th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Scottish)14. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (London Scottish)
14th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Scottish)14. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (London Scottish)
14th Army14. armáda
14th Battalion, The Parachute Regiment14. prapor Paradesantního plukuok
14th Buckinghamshire - The Prince of Wales Own Regiment of Foot14. Buckinghamshireský - Princův z Walesu vlastní pěší pluk 2)
14th King\'s Hussars14. králův husarský plukok
14th London Regiment (London Scottish)14. Londýnský pluk (London Scottish)
14th Middlesex (Inns of Court) Rifle Volunteer Corps14. Middlesexský (Inns of Court) střelecký dobrovolnícky sbor
14th Regiment of Foot14. pěší plukok
14th Regiment Royal Artillery14. pluk Královského dělostřelectva
14th The Bedfordshire Regiment of Foot14. Bedfordshireský pěší pluk
14th The Buckinghamshire Regiment of Foot14. Buckinghamshireský pěší pluk
1/5th (Cinque Ports) Battalion of The Royal Sussex Regiment1/5. (Cinque Ports) prapor Královského sussexsského plukuok
1/5th (City of London) Battalion of The London Regiment (London Rifle Brigade)1/5. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (Londýnská střelecká brigáda)
1/5th Battalion (Cyclist) of the East Yorkshire Regiment1/5. prapor (cyklistický) východoyorkshireského pluku
1/5th Battalion of the Durham Light Infantry1./5. prapor Durhamského lehkého pěšího pluku ok
1/5th Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry1/5. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
1/5th Battalion of the Leicestershire Regiment1/5. prapor Leicestershireskýho pluku
1/5th Battalion of the Leicestershire Regiment1/5. prapor Leicestershireskýho pluku
1/5th Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment1/5. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
1/5th Battalion of the West Yorkshire Regiment (The Prince of Wales Own)1/5. prapor západoyorkshireského pluku (osobního Prince z Walesu)
1/5th Battalion, The Bedfordshire Regiment1/5. prapor Bedfordshireského pluku
15th (King\'s) Battalion The Parachute Regiment15. (králův) prapor Paradesantního plukuok
15th (Scottish Volunteer) Battalion, The Parachute Regiment15. (skotský dobrovolnický) prapor Paradesantního plukuok
15th (Scottish) Battalion, The Parachute Regiment15. (skotský) prapor Paradesantního plukuok
15th Battalion of Reserve15. prapor rezervy
15th Garrison Battalion15. posádkový prapor
15th Hussars15. husarský plukok
15th Light Horse, or Duke of Cumberland's Dragoons15. lehký jezdecký pluk neboli dragounský pluk vévody z Cumberlanduok
15th (or Light) Regiment of Dragoons15. (neboli lehký) dragounský plukok
15th Middlesex (London Scottish) Rifle Volunteer Corps15. Middlesexský (London Scottish) střelecký dobrovolnícky sbor
15th Middlesex (The Customs and the Docks) Rifle Volunteer Corps15. Middlesexský (celnic a doků) střelecký dobrovolnícky sbor
15th Middlesex (The Customs and the Docks) Volunteer Rifle Corps15. Middlesexský (celnic a doků) dobrovolnícky střelecký sbor
15th Regiment of Foot15. pěší plukok
15th Regiment of (Light) Dragoons15. (lehký) dragounský plukok
15th The King's Hussars15. králův husarský plukok
15th (The King's)
Regiment of (Light) Dragoons (Hussars)
15. (králův) (lehký) dragounský pluk (husarský)ok
15th The King's Royal Hussars15. králův královský husarský plukok
15th (The King's) Regiment of (Light) Dragoons15. (králův) (lehký) dragounský plukok
15th The Yorkshire East Riding Regiment of Foot15. Yorkshireský východoridingský pěší pluk
William Newtons Regiment of DragoonsDragounský pluk Williama Newtonaok
15th York Garrison Battalion15. Yorkský posádkový prapor
1/6th (Cyclist) Battalion of The Royal Sussex Regiment1/6. (cyklistický) prapor Královského sussexského plukuok
1/6th Battalion of The Durham Light Infantry1./6. prapor Durhamského lehkého pěšího pluku ok
1/6th Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment1/6. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
16th (South Stafford) Battalion The Parachute Regiment16. (jihostaffordský) prapor Paradesantního plukuok
16th (Welsh) Battalion, The Parachute Regiment16. (velšský) prapor Paradesantního plukuok
16th Air Assault Brigade16. vzdušná úderná brigádaok
16th Airborne Division16. výsadková divizeok
16th Battalion of Reserve16. prapor rezervy
16th Garrison Battalion16. posádkový prapor
16th Independent Parachute Brigade16. samostatná paradesantní brigádaok
16th (or Queen's) Lancers16. (neboli královnin) kopinický plukok
16th Middlesex (London Irish) Rifle Volunteer Corps16. Middlesexský (London Irish) střelecký dobrovolnícky sbor
16th Parachute Brigade16. paradesantní brigádaok
16th Regiment of Foot16. pěší plukok
16th Regiment of (Light) Dragoons16. (lehký) dragounský pluk ok
16th Regiment Royal Artillery16. pluk Královského dělostřelectva
16th Roger Handasydes Regiment of Foot16. pěší pluk Rogera Handasydeaok
16th The Bedfordshire Regiment of Foot16. Bedfordshireský pěší pluk
16th The Buckinghamshire Regiment of Foot16. Buckinghamshireský pěší pluk
16th The Prince of Wales Own Regiment of Dragoons16. prince z Walesu vlastní dragounský plukok
16th (The Queen's) Lancers16. (královnin) kopinický plukok
16th (or The Queen's) Regiment of (Light) Dragoons16. (neboli královnin) (lehký) dragounský pluk ok
16th (The Queen's) Regiment of (Light) Dragoons (Lancers)16. (královnin) (lehký) dragounský pluk (kopinický)ok
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624155Verze : 0
MOD
1/7th Battalion Leeds Rifles of the West Yorkshire Regiment1/7. prapor Leedských střelců západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
1/7th Battalion of The Durham Light Infantry1./7. prapor Durhamského lehkého pěšího pluku ok
17th (County of London) Battalion of The London Regiment (Poplar and Stepney Rifles)17. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Poplarští a Stepneyští střelci)
17th (County of London) Battalion of The London Regiment (Poplar and Stepney Rifles)17. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Poplarští a Stepneyští střelci)
17th Battalion (Durham Light Infantry), The Parachute Regiment17. prapor (Durhamský lehký pěší pluk) Paradesantního plukuok
17th Battalion, The Parachute Regiment17. prapor Paradesantního plukuok
James Tyrell's Regiment of DragoonsDragounský pluk Jamese Tyrellaok
17th Lancers (Duke of Cambridge's Own)17. kopinický pluk (vévody z Cambridge vlastní) ok
17th London Regiment (Poplar and Stepney Rifles)17. Londýnský pluk (Poplarští a Stepneyští střelci)
17th London Regiment (Tower Hamlets Rifles)17. Londýnský pluk (Tower Hamleští střelci)
17th Regiment of Foot17. pěší plukok
17th Regiment of Lancers17. kopinický plukok
17th Regiment of Light Dragoons17. lehký dragounský plukok
17th Regiment of (Light) Dragoons17. (lehký) dragounský plukok
17th Regiment of (Light) Dragoons17. (lehký) dragounský plukok
17th Regiment of (Light) Dragoons (Lancers)17. (lehký) dragounský pluk (kopinický)ok
17th (The Duke of Cambridge's Own) Lancers17. (vévody z Cambridge vlastní) kopinický plukok
17th The Leicestershire Regiment of Foot17. Leicestershireský pěší pluk
1/8th (City of London) Battalion of The London Regiment (Post Office Rifles)1/8. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (poštovní střelci)
1/8th (City of London) Battalion of The London Regiment (Post Office Rifles)1/8. prapor (města Londýn) Londýnského pluku (poštovních střelců)
1/8th Battalion (Leeds Rifles), The West Yorkshire Regiment1/8. prapor Leedských střelců západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
1/8th Battalion of The Durham Light Infantry1./8. prapor Durhamské lehké pěchotyok
18. skupina armád18th Army Group
18th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Irish Rifles)18. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Londýnští Irští střelci)
18th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Irish Rifles)18. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Londýnští Irští střelci)
18th (Reserve) (County of London) Battalion of The London Regiment (London Irish Rifles)18. (rezervní) (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Londýnští Irští střelci)
18th Battalion, The Parachute Regiment18. prapor Paradesantního plukuok
18th Hussars18. husarský plukok
18th (King's Irish) Regiment of (Light) Dragoons18. (králův irský) (lehký) dragounský plukok
18th (King's Irish) Regiment of (Light) Dragoons (Hussars)18. (králův irský) (lehký) dragounský pluk (husarský)ok
18th Middlesex Rifle Volunteer Corps18. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor
18th Middlesex Volunteer Rifle Corps18. Middlesexský dobrovolnícky střelecký sbor
18th (Princess of Wales's Own) Hussars18. (princezny z Walesu vlastní) husarský pluk 1)ok
18th (Queen Mary's Own) Hussars18. (královny Marie vlastní) husarský pluk 1)ok
18th Regiment of (Light) Dragoons18. (lehký) dragounský plukok
18th Regiment of (Light) Dragoons18. (lehký) dragounský plukok
18th Regiment of (Light) Dragoons18. (lehký) dragounský plukok
18th Regiment of (Light) Dragoons18. (lehký) dragounský pluk 1)ok
Robert Rich\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk sira Roberta Riche 1)ok
18th Royal Hussars (Queen Mary's Own)18. královský husarský pluk (královny Marie vlastní)ok
18th (Victoria Mary, Princess of Wales's Own) Hussars18. (Viktorie Marie, princezny z Walesu vlastní) husarský plukok
1/9th (County of London) Battalion of The London Regiment (Queen Victoria\'s Rifles)1/9. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (střelci Královny Victorie)
1/9th Battalion of The Durham Light Infantry1./9. prapor Durhamské lehké pěchotyok
19th (Alexandra, Princess of Wales's Own) Hussars19. (Alexandry, princezny z Walesu vlastní) husarský plukok
19th Hussars19. husarský plukok
19th Middlesex (St. Giles\'s and St. George\'s, Bloomsbury) Rifle Volunteer Corps19. Middlesexský (St. Gilesův a St. Georgeův, Bloomsburyjský) střelecký dobrovolnícky sbor
19th Middlesex (St. Giles\'s and St. George\'s, Bloomsbury) Volunteer Rifle Corps19. Middlesexský (St. Gilesův a St. Georgeův, Bloomsburyjský) dobrovolnícky střelecký sbor
19th (Queen Alexandra's Own Royal) Hussars19. (královny Alexandry vlastní královský) husarský plukok
19th Regiment of (Light) Dragoons19. (lehký) dragounský plukok
19th Regiment of (Light) Dragoons (Lancers)19. (lehký) dragounský pluk (kopinický)ok
19th Regiment of Foot19. pěší plukok
19th Regiment of (Light) Dragoons19. (lehký) dragounský plukok
19th Regiment of Militia19. pluk milicií
19th Regiment Royal Artillery19. pluk Královského dělostřelectva
19th Royal Hussars (Queen Alexandra's Own)19. královský husarský pluk (královny Alexandry vlastní)ok
20th Armoured Infantry Brigade20. obrněná pěší brigáda
20th Hussars20. husarský plukok
20th (or Jamaica) Regiment of (Light) Dragoons20. (neboli jamajský) (lehký) dragounský plukok
James Stanhope\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Jamese Stanhopea ok
20th Middlesex (Artists) Rifle Volunteer Corps20. Middlesexský (umělců) dobrovolnícky střelecký sbor
20th Regiment of Hussars20. husarský plukok
20th Regiment of (Light) Dragoons20. (lehký) dragounský pluk 1)ok
20th Regiment of (Light) Dragoons20. (lehký) dragounský plukok
20th Regiment of (Light) Dragoons20. (lehký) dragounský plukok
2/1st Royal Wiltshire Yeomanry2/1. Královská Wiltshireská dobrovolná jízda
21st Army Group21. skupina armádok
21st Battalion of the Special Air Service Regiment (Artists\' Rifles)21. prapor pluku specielní vzdušní služby (umělecští střelci)
21st (Empress of India's) Lancers21. (císařovny Indie) kopinický plukok
Francis Palmes' Regiment of DragoonsDragounský pluk Francise Palmeseok
21st Independent Parachute Company21. samostatná parašutistická rota
21st Lancers21. kopinický plukok
21st Lancers (Empress of India's)21. kopinický pluk (císařovny Indie)ok
21st Middlesex (Finsbury) Volunteer Rifle Corps21. Middlesexský (Finsbury) střelecký dobrovolnícký sbor
21st Middlesex Rifle Volunteers (The Finsbury Rifle Volunteer Corps)21. Middlesexský střelecký dobrovolnícký sbor (Finsburyjský střelecký dobrovolnícký sbor)
21st Regiment of (Light) Dragoons21. (lehký) dragounský plukok
21st Regiment of Dragoons21. dragounský plukok
21st Regiment of Foot21. pěší plukok
21st Regiment of Hussars21. husarský plukok
21st Regiment of (Light) Dragoons (Royal Forresters)21. (lehký) dragounský pluk (královský lesnický)ok
21st Special Air Service Regiment (Artists) (Volunteers)21. pluk specielní vzdušní služby (umělci) (dobrovolníci)
21st Special Air Service Regiment (The Artist\'s Rifles)21. pluk specielní vzdušní služby (umělecští střelci)
21st, 2nd Northern West Riding of Yorkshire Militia21. 2. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
21st, 2nd West York Light Infantry21. 2. západoyorkská lehká pěchota
22nd (East Africa) Infantry Brigade22. (východoafrická) pěší brigáda
22nd Dragoons22. dragounský plukok
22nd Independent Parachute Company22. samostatná parašutistická rota
22nd Middlesex Rifle Volunteer Corps (Central London Rangers)22. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor (rangeři centrálního Londýnu)
22nd Middlesex Volunteer Rifle Corps (Central London Rangers)22. Middlesexský dobrovolnícky střelecký sbor (rangeři centrálního Londýnu)
22nd Regiemnt of Light Dragoons22. lehký dragounský plukduplicita, smazano
22nd Regiemnt of Light Dragoons22. lehký dragounský plukduplicita, smazano
22nd Regiment of (Light) Dragoons22. (lehký) dragounský plukok
22nd Regiment of (Light) Dragoons22. (lehký) dragounský plukok
22nd Regiment of (Light) Dragoons22. (lehký) dragounský plukok
22nd Regiment of (Light) Dragoons22. (lehký) dragounský plukok
22nd Regiment of Foot22. pěší plukok
22nd Regiment of Foot22. (cheshirský) pěší plukok
22nd Regiment of Militia22. pluk milicií
22nd Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps22. Yorkshireský západoridingský dobrovolnícky střelecký sbor
22th Dragoons22. dragounský plukduplicita, smazano
23rd Hussars23. husarský plukok
23rd Middlesex (Inns of Court) Rifle Volunteer Corps23. Middlesexský (Inns of Court) střelecký dobrovolnícky sbor
23rd Regiment of (Light) Dragoons23. (lehký) dragounský plukok
23rd Regiment of (Light) Dragoons23. (lehký) dragounský plukok
23rd Regiment of (Light) Dragoons23. (lehký) dragounský plukok
23rd Regiment of (Light) Dragoons (Lancers)23. (lehký) dragounský pluk (kopinický)ok
23rd Regiment of Foot23. pěší pluk (Královský velšský fyzilírský pluk)ok
23rd Special Air Service regiment23. pluk zvlášních služeb letectva
2nd/3rd Battalion, The Parachute Regiment2./3. prapor Paradesantního plukuok
24th Airmobile Brigade24. aeromobilní brigáda
24th Lancers24. kopinický plukok
24th Middlesex Rifle Volunteer Corps24. Middlesexský štřelecký dobrovolnícky sbor
24th Middlesex Volunteer Rifle Corps24. Middlesexský dobrovolnícky střelecký sbor
24th Regiment of (Light) Dragoons24. (lehký) dragounský plukok
24th Regiment of (Light) Dragoons24. (lehký) dragounský plukok
24th Regiment of Foot24. pěší plukok
24th Regiment of Foot24. (2. warwickshirský) pěší plukok
2nd Battalion of the 4th Regiment of Foot2. prapor 4. pěšího plukuok
2/5th Battalion of the Bedfordshire Regiment2/5. prapor Bedfordshireského pluku
25th (County of London) Cyclist Battalion of The London Regiment25. (Londýnského hrabství) cyklistický prapor Londýnského pluku
25th (Cyclists) (County of London) Battalion of The London Regiment25. (cyklistický) (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku
25th (Reserve) (Cyclist) Battalion of The London Regiment25. (rezervní) cyklistický prapor Londýnského pluku
De La Bouchetiere's Regiment of DragoonsDragounský pluk De La Bouchetierehook
25th Dragoons25. dragounský plukok
De La Bouchetiere's Regiment of DragoonsDragounský pluk De La Bouchetierehoduplicita, smazano
25th Regiment of (Light) Dragoons25. (lehký) dragounský plukok
25th Regiment of (Light) Dragoons25. (lehký) dragounský plukok
25th Regiment of Foot25. (edinburghský) pěší plukok
25th (the Sussex) Regiment of Foot25. (sussexský) pěší plukok
25th (the King's Own Borderers) Regiment of Foot25. (králův vlastní hraničářský) pěší plukok
25th (The York) Regiment of Foot (King's Own Borderers)25. (yorský) pěší pluk (králův vlastní hraničářský)ok
26th Hussars26. husarský plukok
26th Middlesex (Cyclist) Rifle Volunteer Corps26. Middlesexský (cyklistický) střelecký dobrovolnícky sbor
26th Middlesex (Cyclist) Volunteer Rifle Corps26. Middlesexský (cyklistický) dobrovolnícky střelecký sbor
26th Middlesex (The Customs and the Docks) Rifle Volunteer Corps26. Middlesexský (celnic a doků) střelecký dobrovolnícky sbor
26th Northern West Riding of Yorkshire Militia26. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
26th Regiment of (Light) Dragoons26. (lehký) dragounský plukok
26th Regiment of Foot26. pěší plukok
26th (The Cameronian) Regiment of Foot26. pěší plukok
26th Regiment Royal Artillery26. pluk Královského dělostřelectva
27th (County of London) Battalion of The London Regiment (Inns of Court)27. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Inns of Court)
27th Lancers27. kopinický plukok
27th Northern West Riding of Yorkshire Militia27. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
27th Regiment of (Light) Dragoons27. (lehký) dragounský plukok
27th (Inniskilling) Regiment of Foot27. (inniskillingský) pěší plukok
27th William Blakeney\'s Regiment of Foot27. William Blakeneyův pěší pluk
2/8th (City of London) Battalion of The London Regiment (Post Office Rifles)2/8. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (poštovní střelci)
28th (County of London) Battalion of The London Regiment (Artists Rifles)28. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (umělecští střelci)
28th (or Duke of York's Own) Regiment of (Light) Dragoons28. (neboli vévody z Yorku vlastní) (lehký) dragounský plukok
28th Middlesex (London Irish) Rifle Volunteer Corps28. Middlesexský (London Irish) střelecký dobrovolnícky sbor
28th Northern West Riding of Yorkshire Militia28. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
28th Regiment of Foot28. pěší plukok
28th (the North Gloucestershire) Regiment of Foot28. pěší pluk
29th Commando Regiment Royal Artillery29. pluk commandos Královského dělostřelectva
29th Regiment of (Light) Dragoons29. (lehký) dragounský plukok
29th Regiment of Foot29. pěší plukok
29th (the Worcestershire) Regiment of Foot29. (worcestershirský) pěší plukok
30th Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers30. prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
30th Regiment of (Light) Dragoons30. (lehký) dragounský plukok
30th Regiment of Foot30. pěší plukok
30th (the Cambridgeshire) Regiment of Foot30. (cambridgeshirský) pěší plukok
3/1st Royal Wiltshire Yeomanry3/1. Královská Wiltshireská dobrovolná jízda
31st Army Tank Brigade31. armádní tanková brigáda
31st Henry Beauclerk's Regiment of Foot31. pěší pluk Henryho Beauclerkaok
31st Regiment of Foot31. pěší plukok
31st (the Huntingdonshire) Regiment of Foot31. (huntingdonshirský) pěší plukok
31st Regiment of (Light) Dragoons31. (lehký) dragounský plukok
32nd Francis Leighton\'s Regiment of Foot32. pěší pluk Francise Leightonaok
32nd Light Infantry Regiment of Foot32. lehký pěší pluk
32nd Regiment of (Light) Dragoons32. (lehký) dragounský plukok
32nd Regiment of Foot32. pěší plukok
32nd (the Cornwall) Regiment of Foot32. (cornwallský) pěší plukok
32nd South Cork Militia32. jihocorkské milice
32nd South Cork Militia (Light Infantry)32. jihocorkské milice lehké pěchoty
32nd, 2nd Northern West Riding of Yorkshire Militia32. 2. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
33rd (Ulster) Regiment of (Light) Dragoons33. (ulsterský) (lehký) dragounský plukok
33rd Regiment of Foot33. pěší plukok
33rd (the 1st Yorkshire West Riding) Regiment of Foot33. pěší pluk
33rd (The Duke of Wellington's) Regiment of Foot33. pěší pluk
34th Regiment of Foot34. pěší plukok
34th (the Cumberland) Regiment of Foot34. (cumberlandský) pěší plukok
3/5th Battalion of the Bedfordshire Regiment3/5. prapor Bedfordshireského pluku
35th Chales Otway\'s Regiment of Foot35. pěší pluk Charlese Otwayeok
35th Regiment of Foot (The Prince of Orange's Own Regiment)35. pěší pluk
35th (the Dorsetshire) Regiment of Foot35. (dorsetshirský) pěší plukok
35th (the Sussex) Regiment of Foot35. (sussexský) pěší plukok
3rd/5th Royal Tank Regiment3./5. královský tankový plukok
36th James Flaming\'s Regiment of Foot36. pěší pluk Jamese Flamingaok
36th Middlesex Rifle Volunteer Corps36. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor 1)
36th Regiment of Foot36. pěší plukok
36th (the Herefordshire) Regiment of Foot36. (herefordshirský) pěší plukok
37th Lewis Dejean\'s Regiment of Foot37. pěší pluk Lewise Dejeanaok
37th Middlesex (St. Giles\'s and St. George\'s, Bloomsbury) Rifle Volunteer Corps37. Middlesexský (St. Gilesův a St. Georgeův, Bloomsburyjský) střelecký dobrovolnícky sbor
37th Middlesex Rifle Volunteer Corps37. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor
37th Regiment of Foot37. pěší plukok
37th (the North Hampshire) Regiment of Foot37. pěší pluk
37th Regiment of Militia37. pluk milicií
3/8th (City of London) Battalion of The London Regiment (Post Office Rifles)3/8. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (poštovní střelci)
38th (Irish) Brigade38. (irská) brigáda
38th Middlesex (Artists) Rifle Volunteer Corps38. Middlesexský (umělců) dobrovolnícky střelecký sbor
38th Middlesex Rifle Volunteer Corps38. Middlesexský dobrovolnícky střelecký sbor
38th Regiment of Foot38. pěší plukok
38th (the 1st Staffordshire) Regiment of Foot38. (1. staffordshirský) pěší plukok
38th Regiment of Militia38. pluk milicií
38th Robert Dalzell\'s Regiment of Foot38. pěší pluk Roberta Dalzellaok
39th Middlesex Rifle Volunteer Corps39. Middlesexský střelecký dobrovolnícký sbor
39th Middlesex Rifle Volunteer Corps (The Finsbury Rifle Volunteer Corps)39. Middlesexský střelecký dobrovolnícký sbor (Finsburyjský střelecký dobrovolnícký sbor)
39th Regiment of Foot39. pěší plukok
39th (the East Middlesex) Regiment of Foot39. pěší pluk
39th (the Dorsetshire) Regiment of Foot39. (dorsetshirský) pěší plukok
39th Regiment Royal Artillery39. pluk královského dělostřelectva
39th, 2nd Northern West Riding of Yorkshire Militia39. 2. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
40th Middlesex Rifle Volunteer Corps (Central London Rangers)40. Middlesexský střelecký dobrocolnícky sbor (rangeři centrálního Londýnu)
40th Middlesex Rifle Volunteer Corps (Central London Rifle Rangers)40. Middlesexský střelecký dobrocolnícky sbor (rangeři střelci centrálního Londýnu)
40th Middlesex Rifle Volunteer Corps (Gray\'s Inn Rifle Rangers)40. Middlesexský střelecký dobrocolnícky sbor (Gray\'s Inn rangeři střelci)
40th Regiment of Foot40. pěší plukok
40th (the 2nd Somersetshire) Regiment of Foot40. (2. somersetshirský) pěší plukok
41st Regiment of Foot41. pěší plukok
41st (Royal Invalids) Regiment of Foot41. (královský invalidní) pěší plukok
41st Regiment of Foot41. pěší plukok
41st (the Welsh) Regiment of Foot41. (velšský) pěší plukok
42nd Armoured Division42. obrněná divizeok
42nd Regiment of Foot42. pěší pluk
42nd (Highland) Regiment of Foot42. pěší pluk
42nd (Royal Highland) Regiment of Foot42. pěší pluk
42nd Royal Highland Regiment of Foot, The Black Watch42. Královský horalský pěší pluk, Černá hlídka
43rd Regiment of Foot43. pěší plukok
43rd (Monmouthshire) Regiment of Foot43. (monmouthshirský) pěší plukok
43rd (Monmouthshire) Regiment of Foot (Light Infantry)43. (monmouthshirský) pěší pluk (lehký pěší)ok
43rd Regiment of Foot43. pěší plukok
44th (The Leicestershire Regiment) Anti-Aircraft Battalion44. protiletadlový prapor Leicestershireského pluku
44th Parachute Brigade44. paradesantní brigádaok
44th Regiment of Foot44. pěší plukok
44th (the East Essex) Regiment of Foot44. (východoessexský) pěší plukok
44th Searchlight Regiment RA (The Leicestershire Regiment)44. Leicestershireský světlometný pluk
4/5th Battalion The Royal Leicestershire Regiment4/5. prapor Královského Leicestershireskýho pluku
45th Parachute Brigade45. paradesantní brigádaok
45th Regiment of Foot45. pěší plukok
45th (the Nottinghamshire) Regiment of Foot45. (nottinghamshirský) pěší plukok
45th (Nottinghamshire) (Sherwood Foresters) Regiment of Foot45. pěší pluk
4th/5th (Cinque Ports) Battalion of The Royal Sussex Regiment4/5. prapor (Cinque Ports) Královského sussexského plukuok
46th Parachute Brigade46. paradesantní brigádaok
46th Regiemnt of Foot46. pěší plukok
46th (the South Devonshire) Regiment of Foot46. (jihodevonshirský) pěší plukok
4th/6th Battalion, The Parachute Regiment4./6. prapor Paradesantního plukuok
47th Regiment of Foot47. pěší plukok
47th (the Lancashire) Regiment of Foot47. (lancashirský) pěší plukok
47th Searchlight Regiment, RA (Durham Light Infantry)47. světlometný pluk R.A. (Durhamský lehký pěší pluk)ok
4th/7th Battalion of The Gordon Highlanders4/7. prapor Gordonových horalů
4th/7th Royal Tank Regiment4./7. královský tankový plukok
48th Regiment of Foot48. pěší plukok
48th (the Northamptonshire) Regiment of Foot48. (northamptonshirský) pěší plukok
49th (Princess Charlotte of Wales\'s) Regiment of Foot49. (Princezny Charlotty z Walesu) pěší pluk
49th (the Hertfordshire) Regiment of Foot49. (hertfordshirský) pěší plukok
49th Garrison Regiment, RA (The West Yorkshire Regiment)49. posádkový prapor (Západoyorkshireský pluk)
49th Middlesex Rifle Volunteer Corps49. Middlesexský štřelecký dobrovolnícky sbor
49th Regiment of Foot49. pěší plukok
50th Regiment of Foot (American Provincials)50. pěší pluk (americký provinční)ok
50th Regiment of Foot50. pěší plukok
50th (the West Kent) Regiment of Foot50. (západokentský) pěší plukok
50th Regiment of Foot50. pěší plukok
50th (the Queen's Own) Regiment of Foot50. (královnin vlastní) pěší plukok
51st Highland Regiment51. horalský pluk
51st Highland Volunteers51. horalští dobrovlníci
51st Infantry Brigade and Headquarters Scotland51. pěší brigáda a velitelství Skotsko
51st (the 2nd Yorkshire West Riding) Light Infantry Regiment51. lehký pěší pluk
51st Regiment of Foot51. pěší plukok
51st (2nd Yorkshire West Riding) Regiment of Foot51. pěší pluk
51st (2nd Yorkshire West Riding) Regiment of Foot (Light Infantry)51. pěší pluk
51st Regiment of Foot (Cape Breton Regiment)51. pěší pluk (capebretonský pluk)ok
5th 1st West York Rifles5. 1. západoyorkskí střelci
51st Highland, 7th Battalion of The Royal Regiment of Scotland51. Highland, 7. prapor Královského pluku Skotska
52nd Regiment of Foot52. pěší plukok
52nd (Oxfordshire) Regiment of Foot52. (oxfordshirský) pěší plukok
52nd (Oxfordshire) Regiment of Foot (Light Infantry)52. (oxfordshirský) pěší pluk (lehký pěší)ok
52nd Regiment of Foot52. pěší plukok
53rd Regiment of Foot53. pěší plukok
53rd (the Shropshire) Regiment of Foot53. (shropshirský) pěší plukok
53rd Regiment of Foot53. pěší plukok
53rd Light Anti-Aircraft Regiment, RA (5th Battalion, The King\'s Own Yorkshire Light Infantry)53. lehký protiletadlový pluk R.A. (5. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty)
54th Regiment of Foot54. pěší plukok
54th (the West Norfolk) Regiment of Foot54. (západonorfolkský) pěší pluk ok
54th Regiment of Foot54. pěší plukok
54th Regiment of Foot54. pěší plukok
54th Searchlight Regiment, RA (Durham Light Infantry)54. světlometný pluk R.A. (Durhamský lehký pěší pluk)ok
55th Regiment of Foot55. pěší plukok
55th (the Westmoreland) Regiment of Foot55. (westmorelandský) pěší plukok
55th Regiment of Foot55. pěší plukok
55th Regiment of Foot55. pěší plukok
56th Regiment of Foot56. pěší pukok
56th (the West Essex) Regiment of Foot56. (západoessexský) pěší plukok
56th Regiment of Foot56. pěší plukok
56th Regiment of Foot56. pěší plukok
5th/6th (Banff, Buchan and Donside) Battalion of The Gordon Highlanders5/6. (Banff, Buchan a Donside) prapor Gordoných horalů
57th (the West Middlesex) Regiment of Foot57. (západomiddlesexský) pěší plukok
57th Regiemnt of Foot57. pěší plukok
57th Regiment of Foot57. pěší plukok
57th Regiment of Foot57. pěší plukok
5th/7th (Buchan, Mar and Mearns) Battalion of The Gordon Highlanders5/7. (Buchan, Mar a Means) prapor Gordonových horalů
5th/7th (Buchan, Mar and Mearns) Battalion of The Gordon Highlanders5/7. (Buchan, Mar a Mearns) prapor Gordových horalů
5th/7th Battalion of The Gordon Highlanders5/7. prapor Gordonových horalů
58th (the Rutlandshire) Regiment of Foot58. (rutlandshirský) pěší plukok
58th Regiment of Foot58. pěší plukok
58th Regiment of Foot58. pěší pukok
58th Regiment of Foot58. pěší plukok
59th Regiment of Foot59. pěší plukok
59th Regiment of Foot59. pěší plukok
59th Regiment of Foot59. pěší plukok
5th/9th (Strathbogie, Garioch and Strathdon) Battalion of The Gordon Highlanders5/9. (Strathbogie, Garioch a Strathdon) prapor Gordonových horalů
60th (City of London) Anti-Aircraft Brigade, RA60. (města Londýn) protiletadlová brigáda R.A.
60th (City of London) Anti-Aircraft Regiment, RA60. (města Londýn) protiletadlový pluk R.A.
60th (Royal American) Regiment of Foot60. (královský americký) pěší plukok
60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps and Light Infantry) Regiment of Foot60. (vévody z Yorku vlastní střelecký sbor a lehký pěší pluk) pěší plukok
60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps) Regiment of Foot60. (vévody z Yorku vlastní střelecký sbor) pěší plukok
60th (The King\'s Royal Rifle Corps) Regiment of Foot60. (Králův královský střelecký sbor) pěší pluk
60th Heavy Anti-Aircraft Regiment, RA (City of London)60. těžký protiletadlový pluk R.A. (města Londýn)
60th Regiment of Foot60. pěší plukok
61. Richbells Regiment of Foot61. Richbellův pěší pluk
61st (Finsbury Rifles) Anti-Aircraft Brigade, RA61. (Finsburyjští střelci) protiletadlová brigáda R.A.
61st (Middlesex) Anti-Aircraft Brigade, RA61. (Middlesexská) protiletadlová brigáda R.A.
61st (Middlesex) Anti-Aircraft Regiment, RA61. (Middlesexský) protiletadlový pluk R.A.
61st (Middlesex) Heavy Anti-Aircraft Regiment, RA61. (Middlesexský) těžký protiletadlový pluk R.A.
61st (the South Gloucestershire) Regiment of Foot61. (jihogloucestershirský) pěší plukok
61st Regiment of Foot61. peší plukok
61st Regiment of Foot61. pěší plukok
61st Regiment of Foot61. pěší plukok
62nd (Royal American) Regiment of Foot62. (královský americký) pěší plukok
62nd (The Wiltshire) Regiment of Foot62. (wiltshirský) pěší plukok
62nd John Batereau\'s Regiment of Foot Regiment of Foot62. pěší pluk Johna Batereauaok
62nd Regiment of Foot62. pěší plukok
62nd Regiment of Foot62. peší plukok
62nd Regiment of Foot62. pěší plukok
63rd (the West Suffolk) Regiment of Foot63. (západosuffolkský) pěší plukok
63rd Regiment of Foot63. pěší plukok
63rd Regiment of Foot63. pěší plukok
63td Regiment of Foot63. pěší plukok
64th Regiment of Foot64. peší plukok
64th Regiment of Foot64. pěší plukok
64th Regiment of Foot64. pěší plukok
65th Regiment of Foot65. pěší plukok
66th (the Berkshire) Regiment of Foot66. (berkshirský) pěší plukok
66th Regiment of Foot66. pěší plukok
67th (the South Hampshire) Regiment of Foot67. (jihohampshirský) pěší plukok
67th Regiment of Foot67. pěší plukok
68th (Durham) Regiment of Foot68. (durhamský) pěší plukok
68th (Durham) Regiment of Foot (Light Infantry)68. (durhamský) pěší pluk (lehký pěší)ok
68th Regiment of Foot68. pěší plukok
6th/8th (Territorial) Battalion of The Durham Light Infantry6./8. (teritoriální) prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
6th/8th Battalion of The Durham Light Infantry6./8. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
69th (the South Lincolnshire) Regiment of Foot69. (jiholincolnshirský) pěší plukok
69th Regiment of Foot69. pěší plukok
70th (Glasgow Lowland) Regiment of Foot70. (Glasgowský dolnozemský) pěší pluk
70th (Glasgow Lowland) Regiment of Foot70. (Glasgowský dolnozemský) pěší pluk
70th (Surrey) Regiment of Foot70. (surreyský) pěší plukok
70th (the Surrey) Regiment of Foot70. (surreyský) pěší plukok
71st (Glasgow Highland Light Infantry) Regiment of Foot71. (Glasgowská horalská lehká pěchota) pěší pluk
71st (Glasgow Highland) Regiment of Foot71. (Glasgowský horalský) pěší pluk
71st (Highland) Regiment of Foot (Light Infantry)71. (horalský) pěší pluk (lehké pěchoty)
71st (Highland) Regiment of Foot (McLeod\'s Highlanders)71. (horalský) pěší pluk (McLeodovi horalé)
71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)71. pěší (horalský) pluk (Fraserův)
71st Regiment of Foot71. pěší plukok
71st Regiment of Foot (Invalids)71. pěší pluk (invalidní)ok
72nd (Highland) Regiment of Foot72. (horalský) pěší pluk
72nd Regiment of Foot72. pěší plukok
72nd Regiment of Foot72. pěší plukok
72nd Regiment of Foot (Invalids)72. pěší pluk (invalidní)ok
72nd Regiment of Foot (Royal Manchester Voluntiers)72. pěší pluk (královský manchesterský dobrovolnický)ok
73rd (Highland) Regiment of Foot73. (horalský) peší pluk
73rd (Highland) Regiment of Foot73. (horalský) pěší pluk
73rd (Highland) Regiment of Foot (McLeod\'s Highlanders)73. (horalský) pěší pluk (McLeodovi horalé)
73rd (Perthshire) Regiment of Foot73. (perthshirský) pěší plukok
73rd Regiment of Foot73. pěší plukok
73rd Regiment of Foot73. pěší plukok
73rd Regiment of Foot (Invalids)73. pěší pluk (invalidní)ok
74th (Highland) Regiment of Foot74. (horalský) pěší pluk
74th Regiment of Foot74. pěší plukok
74th Regiment of Foot (Argyleshire Highlanders)74. pěší pluk (Argyleshireští horalé)
74th Regiment of Foot (Invalids)74. pěší pluk (invalidní)ok
75th (Stirlingshire) Regiment of Foot75. (stirlingshirský) pěší plukok
75th Regiment of Foot75. peší plukok
75th Regiment of Foot (Invalids)75. pěší pluk (invalidní)ok
75th Regiment of Foot (Prince of Wales\'s Regiment)75. pěší pluk (pluk prince z Walesu)ok
76th Regiment of Foot76. pěší plukok
76th Regiment of Foot76. pěší plukok
76th Regiment of Foot (McDonnell\'s Highlanders)76. pěší pluk (McDonnelovi horalé)
77th (the East Middlesex) Regiment of Foot77. (východomiddlesexský) pěší plukok
77th (the East Middlesex) Regiment of Foot (The Duke of Cambridge\'s Own)77. (Východní Middlesex) pěší pluk (osobní vévody z Cambridge)
77th Brigade77. brigádaok
77th Regiment of Foot77. pěší plukok
77th Regiment of Foot (Montgomery\'s Highlanders)77. pěší pluk (Montgomeryho horalů)
78th (Highland) Regiment of Foot78. (horalský) pěší pluk
78th (Highland) Regiment of Foot78. (horalský) pěší pluk
78th (Highlanders) Regiment of Foot78. (horalský) pěší pluk
79th (Highland-Cameron Volunteers) Regiment of Foot79. (Horalští-Cameronovi dobrovolníci) pěší pluk
79th (The Queen\'s Own Cameron Highlanders) Regiment of Foot79. (Královnini osobní Cameronovi horalé) pěší pluk
79th Armoured Division79. obrněná divizeok
79th Regiment of Foot79. pěší plukok
79th Regiment of Foot (Cameron Highlanders)79. pěší pluk (Cameronovi horalé)
80th Regiment of Foot80. pěší plukok
80th Regiment of Foot (Royal Edinburgh Volunteers)80. pěší pluk (královský edinburský dobrovolnický)ok
80th Regiment of Foot (Staffordshire Volunteers)80. pěší pluk (staffordshirský dobrovolnický)ok
80th Regiment of Light-Armed Foot80. pěší pluk lehkých zbraní
81st Aberdeenshire Highland Regiment81. pěší Aberdeenshirský horalský pluk
81st Regiment of Foot81. pěší plukok
81st Regiment of Foot (Invalids)81. peší pluk (invalidní)ok
81st Regiment of Foot (Loyal Lincoln Volunteers)81. pěší pluk (loajální lincolnský dobrovolnický)ok
82nd Regiment of Foot82. pěší plukok
82nd Regiment of Foot82. pěší plukok
82nd Regiment of Foot (Invalids)82. pěší pluk (invalidní)ok
82nd Regiment of Foot (Prince of Wales\'s Volunteers)82. pěší pluk (prince z Walesu dobrovolnický)ok
83rd (County of Dublin) Regiment of Foot83. (Dublinskýho hrabství) pěší pluk
83rd Regiment of Foot83. pěší plukok
83rd Regiment of Foot83. pěší plukok
83rd Regiment of Foot (Royal Glasgow Voluntiers)83. pěší pluk (královský glasgowský dobrovolnický)ok
84th (York and Lancaster) Regiment of Foot84. (Yorkský a Lancasterský) pěší pluk
84th Regiment of Foot84. pěší plukok
84th Regiment of Foot84. pěší plukok
84th Regiment of Foot (Royal Highland Emigrants)84. pěší pluk (Královští horalští vystěhovalci)
85th (Bucks Volunteers) Regiment of Foot85. (buckinghamshirský dobrovolnický) pěší plukok
85th (Bucks Volunteers) Regiment of Foot (Light Infantry)85. (buckinghamshirský dobrovolnický) pěší pluk (lehký pěší pluk)ok
85th Regiment of Foot85. pěší plukok
85th Regiment of Foot (Royal Voluntiers)85. pěší pluk (královský dobrovolnický)ok
85th Regiment of Foot (Westminster Voluntiers)85. pěší pluk (westminsterský dobrovolnický)ok
85th Regiment of Light Infantry (Bucks Volunteers)85. lehký pěší pluk (buckinghamshirský dobrovolnický)ok
85th Regiment of Light Infantry (Bucks Volunteers)85. lehký pěší pluk (buckinghamshirský dobrovolnický)ok
86th (Royal County Down) Regiment of Foot86. (Královskýho hrabství Down) pěší pluk
86th (Shropshire Volunteers)86. (shropshirský dobrovolnický) plukok
86th (The Leinster) Regiment of Foot86. (leinsterský) pěší plukok
86th Regiment of Foot86. peší plukok
86th Regiment of Foot (Rutland Regiment)86. pěší pluk (Rutlandský pluk)ok
87th (The Prince of Wales\'s Irish) Regiment of Foot87. (prince z Walesu irský) pěší plukok
87th (The Prince of Wales\'s Own Irish) Regiment of Foot87. (prince z Walesu vlastní irský) pěší plukok
87th Regiment of Foot87. pěší plukok
87th Regiment of Foot87. pěší plukok
87th Regiment of Foot (Keith\'s Highlanders)87. pěší pluk (Keithovi horalé)
87th South Cork Regiment of Militia (Light Infantry)87. jihocorkský pluk milicí lehké pěchoty
88th Regiment of Foot88. pěší plukok
88th Regiment of Foot (Connaught Rangers)88. pěší pluk (Connaughtští rangeři)
88th Regiment of Foot (Highland Volunteers)88. pěší pluk (horalští dobrovolníci)
89th (Highland) Regiment of Foot89. (horalský) pěší pluk
89th (The Princess Victoria\'s) Regiment of Foot89. (princezny Viktorie) pěší plukok
89th Regiment of Foot89. pěší plukok
89th Regiment of Foot89. pěší plukok
8th/9th Battalion, The Parachute Regiment8./9. prapor Paradesantního plukuok
90th Regiment of Foot90. pěší plukok
90th Regiment of Foot90. pěší plukok
90th Regiment of Foot (Perthshire Volunteers)90. pěší pluk (pertshirský dobrovolnický)ok
90th Regiment of Foot (Perthshire Volunteers) (Light Infantry)90. pěší pluk (pertshirský dobrovolnický) (lehký pěší pluk)ok
90th Regiment of Foot (Yorkshire Voluntiers)90. pěší pluk (yorkshirský dobrovolnický)ok
91st (Argyllshire Highlanders) Regiment of Foot91. (Argyllshireští horalé) pěší pluk
91st (Argyllshire) Regiment of Foot91. (argyleshirský) pěší plukok
91st (Princess Louise\'s Argyllshire Highlanders) Regiment of Foot91. (Argyllshireští horalé Princezny Louisy) pěší pluk
91st (The Argyllshire Highlanders) Regiment of Foot91. (Argyllshireští horalé) pěší pluk
91st Regiment of Foot91. pěší plukok
91st Regiment of Foot91. pěší plukok
91st Regiment of Foot91. pěší plukok
91st Regiment of Foot (Shropshire Voluntiers)91. pěší pluk (shropshirský dobrovolnický)ok
92nd (Gordon Highlanders) Regiment of Foot92. pěší pluk (Gordonovi horalé)
92nd (Highland) Regiment of Foot92. pěší (horalský) pluk
92nd Anti-Tank Regiment, RA92. protitankový pluk R.A.
92nd Regiment of Foot92. pěší plukok
92nd Regiment of Foot92. pěší plukok
92nd Regiment of Foot92. pěší plukok
92nd Regiment of Foot (Donegal Light Infantry)92. pěší pluk (Donegalský lehký pěší pluk)ok
93rd (Highland) Regiment of Foot93. (horalský) pěší pluk
93rd (Sutherland Highlanders) Regiment of Foot93. (Sutherlandští horalé) pěší pluk
93rd Regiment of Foot93. pěší plukok
93rd Regiment of Foot93. pěší plukok
93rd Regiment of Foot93. pěší plukok
94th Regiment of Foot94. pěší plukok
94th Regiment of Foot94. pěší plukok
94th Regiment of Foot94. pěší plukok
94th Regiment of Foot94. pěší plukok
94th Regiment of Foot (Royal Welch Voluntiers)94. pěší pluk (královský velšský dobrovolnický)ok
95th (Derbyshire) Regiment of Foot95. (derbyshirský) pěší plukok
95th Regiment of Foot95. pěší plukok
95th Regiment of Foot95. pěší plukok
95th Regiment of Foot95. pěší plukok
95th Regiment of Foot95. pěší plukok
95th Regiment of Foot (Burton\'s)95. pěší pluk (Burtonův)
95th Regiment of Foot (Reid\'s)95. pěší pluk (Reidův)
95th Regiment of Foot (Riflemen)95. pěší pluk (střelecký)ok
96th (Queen\'s Own Germans) Regiment of Foot96. (Královnini osobní Němci) pěší pluk
96th (Queen\'s Royal Irish) Regiment of Foot96. (královnin královský irský) pěší plukok
96th Regiment of Foot96. pěší plukok
96th Regiment of Foot96. pěší plukok
96th Regiment of Foot96. pěší plukok
96th Regiment of Foot (British Musketeers)96. peší pluk (Britští Mušketýři)
97th (Queen\'s Own Germans) Regiment of Foot97. (Královnini osobní Němci) pěší pluk
97th (The Earl of Ulster\'s) Regiment of Foot97. (hraběte z Ulsteru) pěší plukok
97th Regiment of Foot97. pěší plukok
97th Regiment of Foot97. pěší plukok
97th Regiment of Foot97. pěší plukok
97th Regiment of Foot (Inverness-shire Highlanders)97. pěší pluk (Inverness-shireští horalé)
98th (Argyllshire Highlanders) Regiment of Foot98. (Argyllshireští horalé) pěší pluk
98th (The Prince of Wales\'s) Regiment of Foot98. (prince z Walesu) pěší plukok
98th Regiment of Foot98. pěší plukok
98th Regiment of Foot98. pěší plukok
98th Regiment of Foot98. pěší plukok
98th Regiment of Foot98. pěší plukok
98th Regiment of Foot (Prince of Wales\'s Tipperary Regiment)98. pěší pluk (Tipperaryjský pluk Prince z Walesu)
99th (Lanarkshire) Regiment of Foot99. (lanarkshirský) pěší plukok
99th Duke of Edinburgh\'s (Lanarkshire) Regiment of Foot99. (lanarkshirský) pěší pluk vévody z Edinburguok
99th Regiment of Foot99. pěší plukok
99th Regiment of Foot99. pěší plukok
99th Regiment of Foot99. pěší plukok
99th Regiment of Foot99. pěší plukok
99th Regiment of Foot (Jamaica Regiment)99. pěší pluk (Jamajský pluk)ok
99th Regiment of Foot (Prince of Wales\'s Tipperary Regiment)99. pěší pluk (Tipperaryjský pluk Prince z Walesu)
99th Regiment of Foot (Prince Regent\'s County of Dublin Regiment)99. pěší pluk (Pluk Dublinského hrabství prince regenta)
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624156Verze : 0
MOD
100th (Gordon Highlanders) Regiment of Foot100. pěší pluk (Gordonovi horalé)
100th (Prince of Wales\'s Royal Canadian) Regiment of Foot100. (Prince z Walesu Královský Kanadský) pěší pluk
100th Regiment of Foot100. pěší plukok
100th Regiment of Foot100. pěší plukok
100th Regiment of Foot100. pěší plukok
100th Regiment of Foot100. pěší plukok
100th Regiment of Foot (Prince Regent\'s County of Dublin Regiment)100. pěší pluk (Pluk Dublinského hrabství prince regenta)
101st Logistic Brigade101. logistická brigádaok
101st Regiment of Foot101. pěší plukok
101st Regiment of Foot101. pěší plukok
101st Regiment of Foot101. pěší plukok
101st Regiment of Foot (Duke of York\'s Irish)101. pěší pluk (Irský vévody z Yorku)
101st Regiment of Foot (Royal Bengal Fusiliers)101. pěší pluk (Královský bengálský fyzilírský pluk)ok
10th Militia 1)10. milice 1)
102nd Logistic Brigade102. logistická brigádaok
102nd Regiment of Foot102. pěší plukok
102nd Regiment of Foot102. pěší plukok
102nd Regiment of Foot102. pěší plukok
102nd Regiment of Foot (Queen\'s Royal Voluntiers)102. pěší pluk (královnin královský dobrovolnický)ok
102nd Regiment of Foot (Royal Madras Fusiliers)102. pěší pluk (Madráský královský fyzilírský pluk)ok
103rd Regiment of Foot103. pěší plukok
103rd Regiment of Foot103. pěší plukok
103rd Regiment of Foot (King\'s Irish Infantry)103. pěší pluk (Králova Irská pěchota)
103rd Regiment of Foot (Royal Bombay Fusiliers)103. pěší pluk (Bombajský královský fyzilírský pluk)ok
103rd Regiment of Foot (Voluntier Hunters)103. pěší pluk (dobrovolní myslivci)
104th Logistic Support Brigade104. brigáda logistické podporyok
104th Regiment of Foot104. pěší plukok
104th Regiment of Foot (Bengal Fusiliers)104. pěší pluk (Bengálský fyzilírský pluk)ok
104th Regiment of Foot (King\'s Volunteers)104. pěší pluk (králův dobrovolnický)ok
104th Regiment of Foot (New Brunswick Regiment)104. pěší pluk (Novobrunswický pěší pluk)
104th Regiment of Foot (Royal Manchester Volunteers)104. pěší pluk (královský manchesterský dobrovolnický)ok
105th Regiment of Foot105. pěší plukok
105th Regiment of Foot105. pěší plukok
105th Regiment of Foot (Madras Light Infantry)105. pěší pluk (Madraský lehký pěší pluk)ok
105th Regiment of Foot (Queen\'s Own Royal Regiment of Highlanders)105. pěší pluk (Královnin vlastní královský pluk horalů)
106th Regiment of Foot106. pěší plukok
106th Regiment of Foot (Black Musqueteers)106. pěší pluk (černých mušketýrů)
106th Regiment of Foot (Bombay Light Infantry)106. pěší pluk (Bombajský lehký pěší pluk)ok
107th Regiment of Foot107. pěší plukok
107th Regiment of Foot (Bengal Light Infantry)107. pěší pluk (Bengalská lehká pěchota)
107th Regiment of Foot (Queen\'s Own Royal Regiment of British Volunteers)107. pěší pluk (Královnin osobní pluk Britkích dobrovolníků)
108th Regiment of Foot108. pěší plukok
108th Regiment of Foot108. pěší plukok
108th Regiment of Foot (Madras Infantry)108. pěší pluk (Madráská pěchota)
109th Regiment of Foot109. pěší plukok
109th Regiment of Foot (Aberdeenshire)109. pěší pluk (aberdeenshirský)ok
109th Regiment of Foot (Bombay Infantry)109. pěší pluk (Bombajské pěchoty)
1/10th (County of London) Battalion of The London Regiment (Hackney)1/10. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Hackney)
110th Regiment of Foot110. pěší plukok
110th Regiment of Foot (Queen\'s Royal Musqueteers)110. pěší pluk (Královninich královských mušketýrů)
1/11th (County of London) Battalion of The London Regiment (Finsbury Rifles)1/11. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Finsburyjští střelci)
111th Regiment of Foot111. pěší plukok
111th Regiment of Foot (Loyal Birmingham Volunteers)111. pěší pluk (loajální birminghamský dobrovolnický)ok
11th Battalion of the Royal Sussex Regiment (1st South Downs)11. prapor Královského sussexského pluku (1. jihodownský)
1/12th (County of London) Battalion of The London Regiment (The Rangers)1/12. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Rangeři)
112th Light Anti-Aircraft Regiment, RA (Durham Light Infantry)112. lehký protiletadlový pluk R.A. (Durhamský lehký pěší pluk)ok
112th Regiment of Foot112. pěší plukok
112th Regiment of Foot (King\'s Royal Musqueteers)112. pěší pluk (Královi královští musketíři)
113th Regiment of Foot113. pěší plukok
113th Regiment of Foot (Royal Highlanders)113. pěší pluk (Královský horalský)
1/14th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Scottish)1/14. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (London Scottish)
114th Regiment of Foot114. pěší plukok
114th Regiment of Foot (Royal Highlander Volunteers)114. pěší pluk (Královských horalských dobrovolníků)
1st Battalion of the 14th Bedfordshire Regiment of Foot1. prapor 14. Bedfordshireského pěšího pluku
1st Battalion of the 14th Buckinghamshire - The Prince of Wales Own Regiment of Foot1. prapor 14. Buckinghamshireského - Prince z Walesu vlastního pěšího pluku
1st Battalion of the 14th Buckinghamshire Regiment of Foot1. prapor 14. Buckinghamshireského pěšího pluku
1st Battalion of the 14th Regiment of Foot1. prapor 14. pěšího pluku
115th Regiment of Foot115. pěší plukok
115th Regiment of Foot (Prince William\'s)115. pěší pluk (prince Williama)ok
115th Regiment of Foot (Royal Scotch Lowlanders)115. pěší pluk (Královských skotských dolnozemců)
1st Battalion of the 15th Regiment of Foot1. prapor 15. pěšího pluku
1st Battalion of the 15th The Yorkshire East Riding Regiment of Foot1. prapor 15. Yorkshireského východoridingského pěšího pluku
116th (Perthshire Highlanders) Regiment of Foot116. pěší pluk (Perthshireských horalů)
116th Regiment of Foot (Invalids)116. pěší pluk (invalidní)ok
116th Regiment RAC116. pluk R.A.C.
1st Battalion of the 16th Regiment of Foot1. prapor 16. pěšího plukuok
1/17th (County of London) Battalion of The London Regiment (Poplar and Stepney Rifles)1/17. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Poplarští a Stepneyští střelci)
117th Regiment of Foot117. pěší plukok
117th Regiment of Foot117. pěší plukok
117th Regiment of Foot (Invalids)117. pěší pluk (invalidní)ok
1st Battalion of the 17th Regiment of Foot1. prapor 17. pěšího pluku
1/18th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Irish Rifles)1/18. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Londýnští Irští střelci)
118th Regiment of Foot (Invalids)118. pěší pluk (invalidní)ok
119th (The Prince\'s Own) Regiment of Foot119. (princův vlastní) pěší plukok
119th Regiment of Foot119. pěší plukok
120th Regiment of Foot120. pěší plukok
120th Regiment of Foot120. pěší plukok
121st (The Leicestershire Regiment) Light Anti-Aircraft Regiment RA121. Leicestershireský lehký protiletadlový pluk
121st Regiment of Foot121. pěší plukok
121st Regiment of Foot121. pěší plukok
122nd Regiment of Foot122. pěší plukok
122nd Regiment of Foot122. pěší plukok
12th Battalion of the Royal Sussex Regiment (2nd South Downs)12. prapor Královského sussexského pluku (2. jihodownský)
123rd Regiment of Foot123. pěší plukok
123rd Regiment of Foot (Loyal Lincolnshire)123. pěší pluk (loajální lincolnshirský)ok
1st/23rd Regiment of Foot1. /23. pěšího pluku
1st/23rd Regiment of Foot1./23. pěšího pluku
1st/23rd Regiment of Foot1./23. pěšího pluku
124th (Waterford) Regiment of Foot124. (waterfordský) pěší plukok
124th Regiment of Foot124. pěší plukok
1st/24th Regiment of Foot1./24. pěšího pluku
1st/24th Regiment of Foot1./.24. pěšího pluku
1/25th (Cyclist) Battalion of The London Regiment1/25. cyklistický prapor Londýnského pluku
1/25th (Cyclists) (County of London) Battalion of The London Regiment1/25. (cyklistický) (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku
125th Regiment of Foot125. pěší plukok
1st/25th (the Sussex) Regiment of Foot1. prapor 25. (sussexského) pěšího plukuok
1st/25th Regiment of Foot1. prapor 25. pěšího plukuok
1st/25th Regiment of Foot1. prapor 25. pěšího plukuok
126th Regiment of Foot126. pěší plukok
1st/26th (The Cameronian) Regiment of Foot1. prapor 26. (cameronského) pěšího plukuok
127th Regiment of Foot127. pěší plukok
1st/27th Regiment of Foot1./27. pěšího pluku
128th Regiment of Foot128. pěší plukok
1st/28th Regiment of Foot1./28. pěšího pluku
129th Regiment of Foot129. pěší plukok
1st/29th Regiment of Foot1./29. pěšího pluku
1st/29th Regiment of Foot1./29. pěšího pluku
130th Regiment of Foot130. pěší plukok
1st/30th Regiment of Foot1./30. pěšího pluku
131st Regiment of Foot131. pěší plukok
1st/31st Regiment of Foot1./31. pěšího pluku
1st/31st Regiment of Foot1./31. pěšího pluku
132nd (Highland) Regiment of Foot132. (horalský) pěší pluk
1st/32nd Regiment of Foot1./32. pěšího pluku
1st/32nd Regiment of Foot1./32. pěšího pluku
133rd (Highland) Regiment of Foot (Inverness Volunteers)133. (horalský) pěší pluk (dobrovolníků z Inverness)
13th Battalion of the Royal Sussex Regiment (3rd South Downs)13. prapor Královského sussexského pluku (3. jihodownský)
1st/33rd Regiment of Foot1./33. pěšího pluku
133rd, 4th West York Militia133. 4. západoyorkské milce
134th (Loyal Limerick) Regiment of Foot134. (loajální limerický) pěší plukok
1st/34th Regiment of Foot1./34. pěšího pluku
1st/34th Regiment of Foot1./34. pěšího pluku
135th (Limerick) Regiment of Foot135. (limerický) pěší plukok
1st/35th Chales Otway\'s Regimentof Foot1./35. pěšího pluku Charlese Otwaye
1st/35th Regiment of Foot1./35. pěšího pluku
1st/35th Regiment of Foot1./35. pěšího pluku
1st/35th Regiment of Foot1./35. pěšího pluku
1st/36th Regiment of Foot1./36. pěšího pluku
1st/36th Regiment of Foot1./36. pěšího pluku
1st/37th Regiment of Foot1./37. pěšího pluku
1st/37th Regiment of Foot1./37. pěšího pluku
1st/38th Regiment of Foot1./38. pěšího pluku
1st/39th Regiment of Foot1./39. pěšího pluku
1st/39th Regiment of Foot1./39. pěšího pluku
1st/40th Regiment of Foot1./40. pěšího pluku
1st/41st Regiment of Foot1./41. pěšího pluku
1st/41st Regiment of Foot1./41. pěšího pluku
1st/42nd Regiment of Foot1./42. pěšího pluku
1st/43rd Regiment of Foot1./43. pěšího pluku
1st/44th Regiment of Foot1./44. pěšího pluku
1st/45th Regiment of Foot1./45. pěšího pluku
1st/45th Regiment of Foot1./45. pěšího pluku
1st/46th Regiment of Foot1./46. pěšího pluku
1st/47th Regiment of Foot1./47. pěšího pluku
1st/48th Regiment of Foot1./48. pěšího pluku
1st Battalion of the 49th (Princess Charlotte of Wales\'s) Regiment of Foot1. prapor 49. (Princezny Charlotty z Walesu) pěšího pluku
1st Battalion of the 49th (the Hertfordshire) Regiment of Foot1. prapor 49. (Hertfordshire) pěšího pluku
1st Battalion of the 49th Regiment of Foot1. prapor 49. pěšího pluku
1st/50th Regiment of Foot1./50. pěšího pluku
151st Battalion, The Parachute Regiment151. prapor Paradesantního plukuok
1st Battalion of the 51st Highland Volunteers1. prapor 51. horalských dobrovolníků
1st/51st Regiment of Foot1./51. pěšího pluku
1st/52nd Regiment of Foot1./52. pěšího pluku
1st/53rd Regiment of Foot1./53. pěšího pluku
1st / 54th Regiment of Foot1./54. pěšího pluku
1st/55th Regiment of Foot1./55. pěšího pluku
156th Battalion, The Parachute Regiment156. prapor Paradesantního plukuok
1st/56th Regiment of Foot1./56. pěšího pluku
1st Battalion of the 57th (the West Middlesex) Regiment of Foot1. prapor 57. (Západní Middlesex) pěšího pluku
1st Battalion of the 57th (the West Middlesex) Regiment of Foot1. prapor 57. (Západní Middlesex) pěšího pluku
1st Battalion of the 58th (the Rutlandshire) Regiment of Foot1. prapor 58. (Rutlandshire) pěšího pluku
160th Infantry Brigade and Headquarters Wales160. pěší brigáda a velitelství Wales
1st Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot1. prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
1st Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot1. prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
1st Battalion of the 60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps and Light Infantry) Regiment of Foot1. prapor 60. (vévody z Yorku vlastního střeleckého sboru a lehkého pěšího pluku) pěšího plukuok
1st Battalion of the 60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps) Regiment of Foot2. prapor 60. (vévody z Yorku vlastního střeleckého sboru) pěšího plukuok
1st Battalion of the 60th (The King\'s Royal Rifle Corps) Regiment of Foot1. prapor 60. (Králůvho královského střeleckého sboru) pěšího pluku
1st Battalion of the 61st (the South Gloucestershire) Regiment of Foot1. prapor 61. (jihogloucestershirského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 62nd (Royal American) Regiment of Foot1. prapor 62. (královského amerického) pěšího plukuok
1st Battalion of the 62nd (The Wiltshire) Regiment of Foot1. prapor 62. (wiltshirského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 62nd Regiment of Foot1. prapor 62. pěšího pluku
163rd Officer Cadet Training Unit163. výcviková jednotka důstojníckých kadetů
1st Battalion of the 63rd (the West Suffolk) Regiment of Foot1. prapor 63. (západosuffolkského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 63rd Regiment of Foot1. prapor 63. pěšího pluku
1st Battalion of 64th Regiment of Foot1. prapor 64. pěšího pluku
16th/5th Lancers16./5. kopinický plukok
1st Battalion of the 65th Regiment of Foot1. prapor 65. pěšího pluku
1st Battalion of the 66th (the Berkshire) Regiment of Foot1. prapor 66. (berkshirského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 66th Regiment of Foot1. prapor 66. pěšího pluku
1st Battalion of the 67th (the South Hampshire) Regiment of Foot1. prapor 67. (jihohampshirského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 67th Regiment of Foot1. prapor 67. pěšího pluku
1st Battalion of the 68th (Durham) Regiment of Foot1. prapor 68. (durhamského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 68th (Durham) Regiment of Foot (Light Infantry)1. prapor 68. (durhamského) pěšího pluku (lehkého pěšího)ok
1st Battalion of the 68th Regiment of Foot1. prapor 68. pěšího pluku
1st Battalion of the 69th (the South Lincolnshire) Regiment of Foot1. prapor 69. (jiholincolnshirského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 69th Regiment of Foot1. prapor 69. pěšího pluku
1st Battalion of the 70th (Glasgow Lowland) Regiment of Foot1. prapor 70. (Glasgowského dolnozemského) pěšího pluku
1st Battalion of the 70th (Glasgow Lowland) Regiment of Foot1. prapor 70. (Glasgowského dolnozemského) pěšího pluku
1st Battalion of the 70th (Surrey) Regiment of Foot1. prapor 70. (surreyského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 70th (the Surrey) Regiment of Foot1. prapor 70. (surreyského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 71st (Glasgow Highland Light Infantry) Regiment of Foot1. prapor 71. (Glasgowská horalská lehká pěchota) pěšího pluku
1st Battalion of the 71st (Glasgow Highland) Regiment of Foot1. prapor 71. (Glasgowského horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 71st (Highland) Regiment of Foot (Light Infantry)1. prapor 71. (horalského) pěšího pluku (lehké pěchoty)
1st Battalion of the 71st (Highland) Regiment of Foot (McLeod\'s Highlanders)1. prapor 71. (horalského) pěšího pluku (McLeodovi horalé)
1st Battallion of the 71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)1. prapor 71. pěšího (horalskýho) pluku (Fraserůvho)
1st Battalion of the 72nd (Highland) Regiment of Foot1. prapor 72. (horalskýho) pěšího pluku
1st Battalion of the 72nd Regiment of Foot1. prapor 72. pěšího pluku
1st Battalion of the 73rd (Highland) Regiment of Foot1. prapor 73. (horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 73rd (Highland) Regiment of Foot1. prapor 73. (horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 73rd (Highland) Regiment of Foot (McLeod\'s Highlanders)1. prapor 73. (horalského) pěšího pluku (McLeodovi horalé)
1st Battalion of the 73rd (Perthshire) Regiment of Foot1. prapor 73. (perthshirského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 73rd Regiment of Foot1. prapor 73. pěšího pluku
1st Battalion of the 74th (Highland) Regiment of Foot1. prapor 74. (horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 74th Regiment of Foot (Argyleshire Highlanders)1. prapor 74. pěšího pluku (Argyleshireští horalé)
1st Battalion of the 75th (Stirlingshire) Regiment of Foot1. prapor 75. (stirlingshirského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 76th Regiment of Foot1. prapor 76. pěšího pluku
1st Battalion of the 78th (Highland) Regiment of Foot1. prapor 78. (horalskýho) pěšího pluku
1st Battalion of the 78th (Highlanders) Regiment of Foot1. prapor 78. (horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 79th (Highland-Cameron Volunteers) Regiment of Foot1. prapor 79. (Horalští-Cameronovi dobrovolníci) pěšího pluku
1st Battalion of the 79th (The Queen\'s Own Cameron Highlanders) Regiment of Foot1. prapor 79. (Královninich osobních Cameronovich horalů) pěšího pluku
1st Battalion of the 79th Regiment of Foot (Cameron Highlanders)1. prapor 79. pěšího pluku (Cameronovich horalů)
1st Battalion of the 80th Regiment of Foot1. prapor 80. pěšího pluku
1st Battalion of the 80th Regiment of Foot (Staffordshire Volunteers)1. prapor 80. pěšího pluku (staffordshirského dobrovolnického)ok
1st Battalion of the 81st Regiment of Foot1. prapor 81. pěšího pluku
1st Battalion of the 81st Regiment of Foot (Loyal Lincoln Volunteers)1. prapor 81. pěšího pluku (loajálního lincolnského dobrovolnického)ok
1st Battalion of the 82nd Regiment of Foot1. prapor 82. pěšího pluku
1st Battalion of the 82nd Regiment of Foot (Prince of Wales\'s Volunteers)1. prapor 82. pěšího pluku (prince z Walesu dobrovolnického)ok
1st Battalion of the 83rd (County of Dublin) Regiment of Foot1. prapor 83. (Dublinskýho hrabství) pěšího pluku
1st Battalion of the 83rd Regiment of Foot1. prapor 83. pěšího pluku
1st Battalion 84th Regiment of Foot (Royal Highland Emigrants)1. prapor 84. pěšího pluku (Královští horalští vystěhovalci)
1st Battalion of the 84th (York and Lancaster) Regiment of Foot1. prapor 84. (Yorkskýho a Lancasterskýho) pěšího pluku
1st Battalion of the 84th Regiment of Foot1. prapor 84. pěšího pluku
1st Battalion of the 85th (Bucks Volunteers) Regiment of Foot1. prapor 85. (buckinghamshirského dobrovolnického) pěšího plukuok
1st Battalion of the 85th (Bucks Volunteers) Regiment of Foot (Light Infantry)1. prapor 85. (buckinghamshirského dobrovolnického) pěšího pluku (lehkého pěšího pluku)ok
1st Battalion of the 85th Regiment of Foot1. prapor 85. pěšího pluku
1st Battalion of the 85th Regiment of Light Infantry (Bucks Volunteers)1. prapor 85. lehkého pěšího pluku (buckinghamshirského dobrovolnického)ok
1st Battalion of the 85th Regiment of Light Infantry (Bucks Volunteers)1. prapor 85. lehkého pěšího pluku (buckinghamshirského dobrovolnického)ok
1st Battalion of the 86th (Royal County Down) Regiment of Foot1. prapor 86. (Královskýho hrabství Down) pěšího pluku
1st Battalion of the 86th (Shropshire Volunteers)1. prapor 86. (shropshirského dobrovolnického) plukuok
1st Battalion of the 86th (The Leinster) Regiment of Foot1. prapor 86. (leinsterského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 87th (The Prince of Wales\'s Irish) Regiment of Foot1. prapor 87. (Prince z Walesu Irského) pěšího pluku
1st Battalion of the 87th (The Prince of Wales\'s Own Irish) Regiment of Foot1. prapor 87. (Prince z Walesu vlastního Irského) pěšího pluku
1st Battalion of the 87th Regiment of Foot1. prapor 87 pěšího pluku
1st Battalion of the 88th Regiment of Foot (Connaught Rangers)1. prapor 88. pěšího pluku (Connaughtští rangeři)
1st Battalion of the 89th (The Princess Victoria\'s) Regiment of Foot1. prapor 89. pěšího pluku (Princezny Viktorie)
1st Battalion of the 89th Regiment of Foot1. prapor 89. pěšího pluku
1st Battalion of the 90th Regiment of Foot1. prapor 90. pěšího pluku
1st Battalion of the 90th Regiment of Foot (Perthshire Volunteers)1. prapor 90. pěšího pluku (pertshirského dobrovolnického)ok
1st Battalion of the 90th Regiment of Foot (Perthshire Volunteers) (Light Infantry)1. prapor 90. pěšího pluku (pertshirského dobrovolnického) (lehkého pěšího pluku)ok
19th 1st Yorkshire, North Riding Regiment of Foot19. 1. Yorkshireský severoridingský pěší pluk
19th 1st Yorkshire, North Riding – Princess of Wales\'s Own Regiment of Foot19. 1. Yorkshireský severoridingský pěší pluk Princezny z Walesu
1st Battalion of the 91st (Argyllshire Highlanders) Regiment of Foot1. prapor 91. (Argyllshireští horalé) pěšího pluku
1st Battalion 92nd Highland Regiment of Foot1. prapor 92. pešího horalského pluku
1st Battalion of the 92nd Gordon Highlanders Regiment of Foot1. prapor 92. pěšího pluku Gordonových horalů
1st Battalion of the 92nd Regiment of Foot1. prapor 92. pěšího pluku
1st Battalion of the 93rd (Highland) Regiment of Foot1. prapor 93. (horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 93rd (Sutherland Highlanders) Regiment of Foot1. prapor 93. (Sutherlandští horalé) pěšího pluku
1st Battalion of the 94th Regiment of Foot1. prapor 94. pluku pěchoty
1st Battalion of the 94th Regiment of Foot1. prapor 94. pluku pěchoty
1st Battalion of the 95th Regiment of Foot1. prapor 95. pěšího pluku
1st Battalion of the 95th Regiment of Foot1. prapor 95. pěšího pluku
1st Battalion of the 96th Regiment of Foot1. prapor 96. pěšího pluku
1st Battalion of the 96th Regiment of Foot1. prapor 96. pěšího pluku
1st Battalion of the 97th Regiment of Foot1. prapor 97. pěšího pluku
1st Battalion of the 98th (Argyllshire Highlanders) Regiment of Foot1. prapor 98. (Argyllshireští horalé) pěšího pluku
1st Battalion of the 98th Regiment of Foot1. prapor 98. pěšího pluku
1st Battalion of the 99th Prince Regent\'s County of Dublin Regiment of Foot1. prapor 99.pěšího pluku Prince regenta Dublinského hrabství
1st Battalion of the 99th Regiment of Foot1. prapor 99. pěšího pluku
2/12th (County of London) Battalion of The London Regiment (The Rangers)2/12. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Rangeři)
2nd Battalion of the 14th Bedfordshire Regiment of Foot2. prapor 14. Bedfordshireského pěšího pluku
2nd Battalion of the 14th Buckinghamshire Regiment of Foot2. prapor 14. Buckinghamshireského pěšího pluku
2nd Battalion of the 15th The Yorkshire East Riding Regiment of Foot2. prapor 15. Yorkshireského východoridingského pěšího pluku
2nd Battalion of the 15th The Yorkshire East Riding Regiment of Foot2. prapor 15. Yorkshireského východoridingského pěšího pluku
2nd Battalion of the 15th The Yorkshire East Riding Regiment of Foot2. prapor 15. Yorkshireského východoridingského pěšího pluku
2nd Battalion of the 16th Bedfordshire Regiment of Foot2. prapor 16. Bedfordshireského pěšího pluku
2nd Battalion of the 17th The Leicestershire Regiment of Foot2. prapor 17. Leicestershireského pěšího pluku
2/18th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Irish Rifles)2/18. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Londýnští Irští střelci)
2nd / 21st Regiment of Foot2. / 21. pěšího pluku
2nd / 21st Regiment of Foot2. / 21. pěšího pluku
2nd/22nd Regiment of Foot2./22. pěšího pluku
2nd/22nd Regiment of Foot2./22. pěšího pluku
2nd/23rd Regiment of Foot2. /23. pěšího pluku
2nd/23rd Regiment of Foot2./23. pěšího pluku
2nd/23rd Regiment of Foot2./23. pěšího pluku
2nd/24th Regiment of Foot2./24. pěšího pluku
2nd/24th Regiment of Foot2./.24. pěšího pluku
2nd/24th Regiment of Foot2./.24. pěšího pluku
2/25th (Cyclist) Battalion of The London Regiment2/25. cyklistický prapor Londýnského pluku
2nd/25th (the Sussex) Regiment of Foot2. prapor 25. (sussexského) pěšího plukuok
2nd/25th Regiment of Foot2. prapor 25. pěšího plukuok
2nd/25th Regiment of Foot2. prapor 25. pěšího plukuok
2nd/26th (The Cameronian) Regiment of Foot2. prapor 26. (cameronského) pěšího plukuok
2nd/27th Regiment of Foot2./27. pěšího pluku
2nd/27th Regiment of Foot2./27. pěšího pluku
2nd/28th Regiment of Foot2./28. pěšího pluku
2nd/29th Regiment of Foot2./29. pěšího pluku
2nd/30th Regiment of Foot2./30. pěšího pluku
2nd/30th Regiment of Foot2./30. pěšího pluku
2nd/31st Regiment of Foot2./31. pěšího pluku
2nd/31st Regiment of Foot2. /31. pěšího pluku
2nd /32nd Regiment of Foot2./32. pěšího pluku
2nd/32nd Regiment of Foot2./32. pěšího pluku
2nd/33rd Regiment of Foot2./33. pěšího pluku
2nd/34th Regiment of Foot2./34. pěšího pluku
2nd/34th Regiment of Foot2. /34. pěšího pluku
2nd/35th Chales Otway\'s Regimentof Foot2./35. pěšího pluku Charlese Otwaye
2nd/35th Regiment of Foot2./35. pěšího pluku
2nd/35th Regiment of Foot2./35. pěšího pluku
2nd/36th Regiment of Foot2./36. pěšího pluku
2nd/36th Regiment of Foot2./36. pěšího pluku
2nd/37th Regiment of Foot2./37. pěšího pluku
2nd/37th Regiment of Foot2./37. pěšího pluku
2nd/38th Regiment of Foot2./38. pěšího pluku
2nd/39th Regiment of Foot2./39. pěšího pluku
2nd/39th Regiment of Foot2./39. pěšího pluku
2nd/40th Regiment of Foot2./40. pěšího pluku
2nd/40th Regiment of Foot2./40. pěšího pluku
2nd/41st Regiment of Foot2./41. pěšího pluku
2nd /42nd Regiment of Foot2./42. pěšího pluku
2nd/42nd Regiment of Foot2./42. pěšího pluku
2nd/42nd Regiment of Foot2./42. pěšího pluku
2nd/43rd Regiment of Foot2./43. pěšího pluku
2nd / 44th Regiment of Foot2. /44. pěšího pluku
2nd/45th Regiment of Foot2./45. pěšího pluku
2nd / 46th Regiemnt of Foot2. /46. pěšího pluku
2nd/47th Regiment of Foot2./47. pěšího pluku
2nd/47th Regiment of Foot2./47. pěšího pluku
2nd/48th Regiment of Foot2./48. pěšího pluku
2nd Battalion of the 49th (the Hertfordshire) Regiment of Foot2. prapor 49. (Hertfordshire) pěšího pluku
2nd /50th Regiment of Foot2./50. pešího pluku
2nd /51st Regiment of Foot2./51. pěšího pluku
2nd/52nd Regiment of Foot2. /52. pěšího pluku
2nd/52nd Regiment of Foot2./52. pěšího pluku
2nd / 53rd Regiment of Foot2. /53. pěšího pluku
2nd / 54th Regiment of Foot2./54. pěšího pluku
2nd/56th Regiment of Foot2./56. pěšího pluku
2nd Battalion of the 57th (the West Middlesex) Regiment of Foot2. prapor 57. (Západní Middlesex) pěšího pluku
2nd Battalion of the 58th (the Rutlandshire) Regiment of Foot2. prapor 58. (Rutlandshire) pěšího pluku
2nd (Light Infantry) Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot2. prapor (lehký pěší) 60. (královského amerického) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot2. prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps and Light Infantry) Regiment of Foot2. prapor 60. (vévody z Yorku vlastního střeleckého sboru a lehkého pěšího pluku) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps) Regiment of Foot2. prapor 60. (vévody z Yorku vlastního střeleckého sboru) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 60th (The King\'s Royal Rifle Corps) Regiment of Foot2. prapor 60. (Králůvho královského střeleckého sboru) pěšího pluku
2nd Battalion of the 61st (the South Gloucestershire) Regiment of Foot2. prapor 61. (jihogloucestershirského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 61st Regiment of Foot2. prapor 61. pěšího pluku
2nd Battalion of the 62nd (Royal American) Regiment of Foot2. prapor 62. (královského amerického) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 62nd (The Wiltshire) Regiment of Foot2. prapor 62. (wiltshirského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 62nd (The Wiltshire) Regiment of Foot2. prapor 62. (wiltshirského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 63rd (the West Suffolk) Regiment of Foot2. prapor 63. (západosuffolkského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 66th (the Berkshire) Regiment of Foot2. prapor 66. (berkshirského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 66th (the Berkshire) Regiment of Foot2. prapor 66. (berkshirského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 67th (the South Hampshire) Regiment of Foot2. prapor 67. (jihohampshirského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 68th (Durham) Regiment of Foot2. prapor 68. (durhamského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 69th (the South Lincolnshire) Regiment of Foot2. prapor 69. (jiholincolnshirského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 69th (the South Lincolnshire) Regiment of Foot2. prapor 69. (jiholincolnshirského) pěšího plukuok
2nd Battalion of the 71st (Glasgow Highland Light Infantry) Regiment of Foot2. prapor 71. (Glasgowská horalská lehká pěchota) pěšího pluku
2nd Battalion of the 71st (Glasgow Highland) Regiment of Foot2. prapor 71. (Glasgowského horalského) pěšího pluku
2nd Battalion of the 71st (Highland) Regiment of Foot (Light Infantry)2. prapor 71. (horalského) pěšího pluku (lehké pěchoty)
2nd Battalion of the 71st (Highland) Regiment of Foot (McLeod\'s Highlanders)2. prapor 71. (horalského) pěšího pluku (McLeodovi horalé)
2nd Battalion of the71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)2. prapor 71. pěšího (horalskýho) pluku (Fraserůvho)
2nd Battalion of the 72nd Highland Regiment of Foot2. prapor 72. (horalskýho) pěšího pluku
2nd Battalion of the 73rd Regiment of Foot2. prapor 73. pěšího pluku
2nd Battalion of the 76th Regiment of Foot2. prapor 76. pěšího pluku
2nd Battalion of the 78th (Highlanders) Regiment of Foot2. prapor 78. (horalského) pěšího pluku
2nd Battalion of the 78th (Highlanders) Regiment of Foot2. prapor 78. (horalského) pěšího pluku
2nd Battalion of the 79th Regiment of Foot (Cameron Highlanders)2. prapor 79. pěšího pluku (Cameronovich horalů)
2nd Battalion of the 81st Regiment of Foot2. prapor 81. pěšího pluku
2nd Battalion of the 82nd Regiment of Foot2. prapor 82. pěšího pluku
2nd Battalion of the 82nd Regiment of Foot (Prince of Wales\'s Volunteers)2. prapor 82. pěšího pluku (prince z Walesu dobrovolnického)ok
2nd Battalion of the 83rd Regiment of Foot2. prapor 83. pěšího pluku
2nd Battalion of the 84th Regiment of Foot2. prapor 84. pěšího pluku
2nd Battalion of the 84th Regiment of Foot2. prapor 84. pěšího pluku
2nd Battalion of the 84th Regiment of Foot (Royal Highland Emigrants)2. prapor 84. pěšího pluku (Královští horalští vystěhovalci)
2nd Battalion of the 86th (Royal County Down) Regiment of Foot2. prapor 86. (Královskýho hrabství Down) pěšího pluku
2nd Battalion of the 87th (The Prince of Wales\'s Own Irish) Regiment of Foot2. prapor 87. (Prince z Walesu vlastního Irského) pěšího pluku
2nd Battalion of the 89th Regiment of Foot2. prapor 89. pěšího pluku
2nd Battalion of the 92nd Highland Regiment of Foot2. prapor 92. pešího horalského pluku
2nd Battalion of the 95th Regiment of Foot2. prapor 95. pěšího pluku
300th Light Air Defence Regiment RA300. lehký pluk protivzdušné obrany R.A.
300th Light Air Defence Regiment RA (Tower Hamlets)300. lehký pluk protivzdušné obrany R.A. (Tower Hamlets)
300th Light Anti-Aircraft Regiment RA300. lehký protiletadlový pluk R.A.
300th Regiment RA300. pluk R.A.
3/12th (County of London) Battalion of The London Regiment (The Rangers)3/12. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Rangeři)
3rd Battalion of the 14th Buckinghamshire Regiment of Foot3. prapor 14. Buckinghamshireského pěšího pluku
3/18th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Irish Rifles)3/18. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Londýnští Irští střelci)
32nd 1st Southern Yorkshire West Riding Militia32. 1. jihoyorkshireské západoridingské milice
3/25th (Cyclist) Battalion of The London Regiment3/25. cyklistický prapor Londýnského pluku
3rd/27th Regiment of Foot3./27. pěšího pluku
3th/56th Regiment of Foot3./56. pěšího pluku
3rd Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot3. prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
3rd Battalion of the 60th (The King\'s Royal Rifle Corps) Regiment of Foot3. prapor 60. (Králůvho královského střeleckého sboru) pěšího pluku
3rd Battalion of the 62nd (Royal American) Regiment of Foot3. prapor 62. (královského amerického) pěšího plukuok
3rd Battalion of the 71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)3. prapor 71. pěšího (horalskýho) pluku (Fraserůvho)
39th 1st Southern Yorkshire West Riding Militia39. 1. jihoyorkshireské západoridingské milice
3rd Battalion of the 95th Regiment of Foot3. prapor 95. pěšího pluku
437th Light Anti-Aircraft Regiment RA (Durham Light Infantry)437. lehký protiletadlový pluk R.A. (Durhamský lehký pěší pluk)ok
438th Light Anti-Aircraft Regiment RA438. lehký protiletadlový pluk
45th (7th Battalion West Yorkshire Regiment) Battalion, Royal Tank Corps45. (7. prapor západoyorkshireskýho pluku) prapor R.T.C.
460th Heavy Anti-Aircraft Regiment, RA (City of London)460. těžký protiletadlový pluk R.A. (města Londýn)
4th Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot4. prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
4th Battalion of the 60th (The King\'s Royal Rifle Corps) Regiment of Foot4. prapor 60. (Králůvho královského střeleckého sboru) pěšího pluku
461st (Middlesex) Heavy Anti-Aircraft Regiment, RA461. (Middlesexský) těžký protiletadlový pluk R.A.
4th Battalion of the 62nd (Royal American) Regiment of Foot4. prapor 62. (královského amerického) pěšího plukuok
466th (Leeds Rifles) Light Anti-Aircraft Regiment, RA466. lehký protiletadlový pluk Leedských střelců
512th Light Anti-Aircraft Regiment RA512. lehký protiletadlový pluk R.A.
553rd Light Anti-Aircraft Regiment, RA (The King\'s Own Yorkshire Light Infantry)553. lehký protiletadlový pluk R.A. (Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty)
5th (Rifle) Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot5. (střelecký) prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
579th (The Royal Leicestershire Regiment) Light Anti-Aircraft Regiment RA579. Leicestershireský lehký protiletadlový pluk
582nd (The Durham Light Infantry) Light Anti-Aircraft/Searchlight Regiment, RA582. (Durhamský lehký pěší pluk) lehký protiletadlový / světlometný pluk R.A.ok
584th Mobile Heavy Anti-Aircraft Regiment, RA (6th West Yorkshire)584. mobilní těžký protiletadlový pluk (6. západoyorkshirský)
589th (Mixed) Light Anti-Aircraft / Searchlight Regiment RA (Durham Light Infantry)589. smíšený lehký protiletadlový / světlometný pluk R.A. (Durhamský lehký pěší pluk)ok
589th Searchlight Regiment RA (Durham Light Infantry)589. světlometný pluk R.A. (Durhamský lehký pěší pluk)ok
590th Light Anti-Aircraft/Searchlight Regiment, RA (Durham Light Infantry)590. lehký protiletadlový / světlometný pluk R.A. (Durhamský lehký pěší pluk)ok
59th (2nd Nottinghamshire) Regiment of Foot59. (2. nottinghamshirský) pěší plukok
601st Regiment, RA (The West Yorkshire Regiment)601. pluk (Západoyorkshireský pluk)
64th (2nd Staffordshire) Regiment of Foot64. (2. Staffordshireský) pěší pluk
648th Heavy Anti-Aircraft Regiment, RA (Royal Berkshire)648. těžký protiletadlový pluk R.A. (Královský Berkshireský)
65th (The 2nd Yorkshire, North Riding) Regiment of Foot65. (2. Yorkshireský, Severoridingský) pěší pluk
656th Light Anti-Aircraft Regiment RA (Rifle Brigade)656. lehký protiletadlový pluk R.A. (Střelecká brigáda)
6th (Rifle) Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot6. (střelecký) prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
670th Light Anti-Aircraft Regiment, RA (Tyneside Scottish)670. lehký protiletadlový pluk R.A. (tynesideský skotský)ok
7th Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot7. prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
8th Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot8. prapor 60. (královského amerického) pěšího plukuok
1st Battalion of the 100th Gordon Highlanders Regiment of Foot1. prapor 100. pěšího pluku Gordonových horalů
1st Battalion of the 100th Prince of Wales\'s Royal Canadian Regiment of Foot1. prapor 100. Královského Kanadského pěšího pluku Prince z Walesu
1st Battalion of the 100th Regiment of Foot1. prapor 100. pěšího pluku
1st Battalion of the 101st Royal Bengal Fusiliers Regiment of Foot1. prapor 101. pěšího pluku (Královský bengálský fyzilírský pluk)ok
1st Battalion of the 102nd Regiment of Foot Royal Madras Fusiliers1. prapor 102. pěšího pluku Královských Madráských střelců
1st Battalion of the 103rd Royal Bombay Fusiliers Regiment of Foot1. prapor 103. pěšího pluku královských Bombajských střelců
1st Battalion of the 104th Regiment of Foot (Bengal Fusiliers)1. prapor 104. pěšího pluku (Bengálský fyzilírský pluk)ok
1st Battalion 105th Madras Light Infantry Regiment of Foot1. prapor 105. Madraského pluku lehké pěchoty
1st Battalion of the 105th Queen\'s Own Royal Regiment of Highlanders1. prapor 105. královského horalského pěšího pluku Královny
1st Battalion of the 106th Bombay Light Infantry Regiment of Foot1. prapor 106. pěšího pluku (Bombajský lehký pěší pluk)ok
1st Battalion of the 107th Bengal Light Infantry Regiment of Foot1. prapor 107. pluku Bengalské lehké pěchoty
1st Battalion of the 108th Madras Infantry Regiment of Foot1. prapor 108. pěšího pluku Madraské pěchotyok
111th Regiment of Militia 1)111. pluk milicí 1)
111th Rifles Regiment of Militia 1)111. střelecký pluk milicí 1)
12th/13th (Yorkshire and Lancashire) Battalion, The Parachute Regiment12./13. (yorkshirský a lancashirský) prapor Paradesantního plukuok
14th/20th Hussars14./20. husarský plukok
14th/20th King\'s Hussars14./20. králův husarský plukok
15th/19th Hussars15/19. husarský plukok
15th/19th The Kings Royal Hussars15./19. králův královský husarský plukok
1st Battalion of the 59th (2nd Nottinghamshire) Regiment of Foot1. prapor 59. (2. nottinghamshirského) pěšího plukuok
1st Battalion of the 64th (2nd Staffordshire) Regiment of Foot1. prapor 64. (2. Staffordshireského) pěšího pluku
1st Battalion of the 65th (The 2nd Yorkshire, North Riding) Regiment of Foot1. prapor 65. (2. Yorkshireského, Severoridingského) pěšího pluku
17th/21st Lancers17./21. kopinický plukok
2nd Battalion of the 105th Queen\'s Own Royal Regiment of Highlanders2. prapor 105. královského horalského pěšího pluku Královny
2nd Battalion of the 59th (2nd Nottinghamshire) Regiment of Foot2. prapor 59. (2. Nottinghamshireského) pěšího pluku
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624157Verze : 0
MOD
? administrativní prapor Tower Hamlestkých dobrovolníků střelců 1)
[url=/topic/view/120274]?. Administrative Battalion, Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps?. administrativní prapor Tower Hamlestkých dobrovolníků střelců 1)
A (London Scottish) Company of The London RegimentA (London Scottish) rota Londýnského pluku
A (Royal Wiltshire Yeomanry) Squadron, The Royal Yeomanry Regiment (V)A (Královská Wiltshireská dobrovolní jízda) švadrona Královského pluku dobrovolní jízdy (V)
A Company (Queen\'s Royal Rifles), 5th (T) Battalion of The Royal Green JacketsA rota (Královnini Královští střelci) 5. praporu (T) Královských zelených kabátů
A Company (Royal Inniskilling Fusiliers), North Irish MilitiaA rota (Královský inniskillingský fyzilírský pluk) Severoirských milicií
A Squadron / 22nd DragoonsA eskadrona 22. dragounského pluku
A Squadron Joint Nuclear, Biological and Chemical RegimentA švadrona společného nukleárneho, biologického a chemického pluku
Aberdeenshire Highland RegimentAberdeenshirský horalský pluk
AJAX SquadronEskadrona AJAX
Alexander Campbell\'s Regiment of FootPěší pluk Alexandra Campbellaok
Allied Force HQ (Africa)Velitelství Spojeneckých sil v Africe
Archibald Douglas Regiment of FootPěší pluk Archibalda Douglaseok
Argyll and Bute ArtilleryArgyllské a Buteské dělostřelectvo
Argyll and Bute Artillery (Rifles)Argyllské a Buteské dělostřelectvo (střelci)
Argyll and Bute Artillery (Southern Division, RA)Argyllské a Buteské dělostřelectvo (Jižní divize, R.A.)
Army HeadquartersArmádní velitelstvíok
Army Postal CorpsVojenský poštovní sbor
Army Recruiting and Training DivisionArmádní náborová a výcviková divizeok
Atholl HighlandersAthollští horalé
B (Royal Wiltshire Yeomanry) Squadron, Wessex YeomanryB (Královská Wiltshireská dobrovolní jízda) švadrona Wessexské dobrovolní jízdy
B Company (London Rifle Brigade Rangers), 5th (T) Battalion of The Royal Green JacketsB rota (Rangeři Londýnské střelecké brigády) 5. (T) praporu Královských zelených kabátů
B Company (Queen\'s Royal Rifles), 4th (V) Battalion of The Royal Green JacketsB rota (Královnini Královští střelci) 4. (V) praporu Královských zelených kabátů
B Company (Royal Wiltshire Yeomanry), The Royal Wiltshire TerritorialsB rota (Královská Wiltshireská dobrovolní jízda) Královských Wiltshireských teritoálů
B Squadron / 22nd DragoonsB eskadrona 22. dragounského pluku
BADGER SquadronEskadrona BADGER
Baillie\'s Regiment of FootBaillieův pěší pluk
Beresford\'s Regiment of FootBeresfordův pěší pluk
Beville Skelton\'s Regiment of FootPěší pluk Beville Skeltonaok
Beville Skelton\'s Regiment of FootPěší pluk Beville Skeltonaok
Bloomsbury and Inns of Court VolunteersBloomsburyjští a Inns of Court dobrovolníci
British Army of the RhineVelitelství Britské armády v Porýníok
British Army of the RhineVelitelství Britské armády v Porýníok
C (Wiltshire) Company, 2nd (Volunteer) Battalion, The Royal Gloucestershire, Berkshire and Wiltshire RegimentC (Wiltshire) rota 2. (dobrovolníckeho) praporu Královského Gloucestershireského, Berkshireského a Wiltshire ského pluku
C Company (Cinque Ports) 5th (Volunteer) Battalion of The Queen\'s RegimentC rota (Cinque Ports) 5. (dobrovolníckeho) praporu Královninho pluku
C Company (London Rifle Brigade Rangers), 4th (V) Battalion of The Royal Green JacketsC rota (Rangeři Londýnské střelecké brigády) 4. (V) praporu Královských zelených kabátů
C Squadron / 22nd DragoonsC eskadrona 22. dragounského pluku
Cameron\'s Regiment of FootCameronův pěší pluk
Campbell\'s HighlandersCampbellovi horalé
Cape Town HighlandersHoralé Kapského města
Charles Churchill´s Regiment of DragoonsDragounský pluk Charlese Churchillaok
Charles Willis\'s Regiment of FootPěší pluk Charlese Williseok
Commander Field ArmyVelitelství polní armádyok
Cradock\'s Regiment of FootCradockův pěší pluk
CYCLOPS SquadronEskadrona CYCLOPS
D Company (Berkshire), 1st Battalion Wessex VolunteersD rota (Berkshire) 1 praporu Wessexských dobrovolníků
D Company (Gordon) of the 51st Highland VolunteersD rota (Gordon) 51. dobrovolníků horalů
D Company (London Irish Rifles) of The London RegimentD rota (Londýnských Irských střelců) Londýnského pluku
D Company (London Irish Rifles), 4th (V) Battalion of The Royal Irish Rangers (North Irish Militia)D rota (Londýnských Irských střelců) 4. (V) praporu Královských Irských rangerů (Severoirské milice)
D Company (London Irish Rifles), North Irish MilitiaD rota (Londýnských Irských střelců) Severoirských milicií
D Company (Tyneside Scottish), The 4th/5th/6th (Territorial) Battalion of The Royal Northumberland FusiliersD rota (tynesideská skotská) 4/5/6. (teritoriálního) praporu Královskích severoumberlandskích střelců
D Company, 2nd Battalion Wessex RegimentD rota 2. praporu Wessexského pluku
Daniel Houghton\'s Regiment of FootPěší pluk Daniela Houghtonaok
Dardanelles ArmyDardanelská armádaok
De La Bouchetieres Regiment of DragoonsDragounský pluk De La Bouchetierehoduplicita, smazano
De La Bouchetiere\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk De La Bouchetierehook
Douglas\'s Regiment of FootDouglasův pěší pluk
DREADNAUGHT SquadronEskadrona DREADNAUGHT
Duke of Cumberland\'s SharpshootersVévody z Cumberlandu ostrostřelci
Duke of Norfolk\'s Regiment of FootPěší pluk vévody z Norfolku
Duke of Somerset\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk vévody ze Somersetuok
Earl of Angus\'s RegimentPluk hraběte Anguseok
Earl of Crawfurd\'s Regiment of FootPěší pluk hraběte Craufurda
Earl of Donegal\'s Regiment of FootPěší pluk Hraběte Donegala
Earl of Donegal\'s Regiment of FootPěší pluk Hraběte Donegala
Earl of Galways Regiment of DragoonsDragounský pluk hraběte Galwaye duplicita, smazano
Earl of Galway\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk hraběte Galwaye ok
Earl of Granard\'s Regiment of FootPěší pluk hraběte Granarda
Earl of Huntingdon\'s Regiment of FootPěší pluk Hraběte Huntingdona
Earl of Mar\'s Regiment of FootPěší pluk hraběte Mara
Earl of Mountnorris\'s Regiment of FootPěší pluk hraběte z Mountnorrisu
Earl of Peterborough\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk hraběte z Peterborough 1)ok
Edmund Fielding\'s Regiment of FootPěší pluk Edmunda Fieldingaok
Edmund Fielding\'s Regiment of FootPěší pluk Edmunda Fieldingaok
Edmund Fielding\'s Regiment of FootPěší pluk Edmunda Fieldingaok
Edward Hales Regiment of FootPěší pluk Edvarda Haleseok
Edward Trelawney\'s Regiment of FootPěší pluk Edwarda Trelawneyhook
EGYPT SquadronEskadrona EGYPT
F (Royal Green Jackets) Company of The London RegimentF (Královských zelených kabátů) rota Londýnského pluku
F Company of The Royal Rifle VolunteersF rota Královských střeleckých dobrovolníků
F Company, 1st Sutherland (The Sutherland Highland) Rifle Volunteer CorpsF rota 1. Sutherlandského (Sutherland Highland) dobrovolníckeho střeleckého sboru
F Company, 7th Battalion of The RiflesF rota 7. praporu Střelců
FALCON SquadronEskadrona FALCON
Forbes\'s Regiment of FootForbesův pěší pluk
Force Troops CommandVelitelství jednotek bojového zabezpečeníok
Fox\'s Regiment of FootFoxův pěší pluk
Fraser\'s Regiment of FootPěší pluk Fraserůvok
Fullarton\'s Regiment of FootPěší pluk Fullartonůvok
G (Royal Green Jackets) Company of The London RegimentG (Královských zelených kabátů) rota Londýnského pluku
G Company (London Scottish) of the 51st Highland VolunteersG rota (London Scottish) 51. dobrovolníků horalů
G Company, 7th Battalion of The RiflesG rota 7. praporu Střelců
G Company, The Royal Rifle VolunteersG rota Královských střeleckých dobrovolníků
George Hewett\'s Regiment of FootPěší pluk George Hewettaok
George Villiers\'s Regiment of FootPěší pluk George Villierseok
George Wade\'s Regiment of FootPěší pluk George Wadeaok
Guards Armoured DivisionGardová obrněná divizeok
Hay\'s Regiment of FootHayův pěší pluk
Heavy Armoured Brigade (Egypt)Těžká obrněná brigáda (egyptská)
Henry Conyngham\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Henryho Conynghamaok
Highland Armed Association of LondonHoralský ozbrojený spolek Londýnu 2)
Home CommandDomácí velitelstvíok
HQ Company, 1st Battalion of The Wessex RegimentŠtábní rota 1. praporu Wessexského pluku
HQ Company, Wessex VolunteersŠtábní rota Wessexských dobrovolníků
HQ Squadron / 22nd DragoonsVelitelská eskadrona 22. dragounského pluku
Humphrey Gore\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Humphryho Goraok
Hunt\'s Regiment of FootHuntův pěší pluk
I Airborne CorpsI. výsadkový sbor
I Anti-Aircraft CorpsI. protiletadlový sbor
I CorpsI. sbor
II Anti-Aircraft CorpsII. protiletadlový sbor
II CorpsII. sbor
III Anti-Aircraft CorpsIII. protiletadlový sbor
III CorpsIII. sbor
Inns of Court Officer Training CorpsInns of Court výcvikové důstojnícké středisko
Inns of Court VolunteersInns of Court dobrovolníci
IV CorpsIV. sbor
IX CorpsIX. sbor
Jacob Borr\'s Regiment of FootPěší pluk Jacoba Borraok
James Cholmondeleys Regiment of FootPěší pluk Jamese Cholmondeleyhook
James Long\'s Regiment of FootPěší pluk Jamese Longaok
John Batereau\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Batereauaok
John Fletcher Campbell\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Fletchera Campbellaok
John Mordaunt\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Mordauntaok
John Murray\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Murrayeok
John Pepper\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Johna Pepperaok
John Price\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Priceok
John Rochfort\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Rochfortaok
Joint Helicopter CommandSpojené vrtulníkové velitelství
Jonathan Foulkes\'s Regiment of FootPěší pluk Jonathana Foulkeseok
Keating\'s Regiment of FootKeatingův pěší pluk
Keith\'s HighlandersKeithovi horalé
Kilner Brasier\'s Regiment of FootPěší pluk Kilnera Brasieraok
King\'s DivisionKrálova divize
La Fabreque's Regiment of DragoonsDragounský pluk La Fabrequeůvok
La Fabreque\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk La Fabrequeůvduplicita, smazano
Letherland\'s Regiment of FootLetherlandův pěší pluk
Life Guard of FootPluk pěší tělesné stráže
London DistrictLondýnský okruh
London Irish Rifles of The Royal Ulster RiflesLondýnští Irští střelci Královských Ulsterských střelců
London Rifle Brigade / RangersLondýnská střelecká brigáda / Rangeři
London Rifle Brigade of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)Londýnská střelecká brigáda Střelecké brigády (osobní Prince manžela)
London Rifle Brigade of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)Londýnská střelecká brigáda Střelecké brigády (osobní Prince manžela)
Lord Donoughmore\'s Regiment of FootPěší pluk Lorda Donoughmore
Lord Herbert\'s Regiment of FootPěší pluk Lorda Herberta
Lord Lucas\'s Regiment of FootPěší pluk Lorda Lucase
Lord Somerset\'s Regiment of FootPěší pluk Lorda Somerseta
Loyal Islington TroopLoajální Islingtonský oddíl
Loyal Islington TroopLoajální Islingtonský oddíl
Luke Lillingston\'s Regiment of FootPěší pluk Luka Lillingstonaok
Luke Lillingston\'s Regiment of FootPěší pluk Luka Lillingstonaok
Luke Lillingston\'s Regiment of FootPěší pluk Luka Lillingstonaok
MacDonnell\'s Regiment of FootMacDonnellův pěší pluk
Macnamara\'s Regiment of FootMacnamarův pěší pluk
Marquis of Argyll\'s Royal RegimentKrálovský pluk markýze z Argylluok
Mobile DivisionMobilní divizeok
Monck\'s Regiment of FootMonckův pěší pluk
Morris\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Morriseok
Morris\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Morriseok
Nesbitt Balfour\'s Regiment of FootPěší pluk Nesbitta Balfouraok
New Brunswick Fencible InfantryNovobrunswická pěší domobrana
New South Wales CorpsOddíly Nového Jižního Walesu
Niger Coast ConstabularyNigerijská pobřežní policie
Nijmegen CompanyNijmegenská rota
No 1 (Guards) Independent Company1. (gardová) samostatná rotaok
No. 1 (Shetland) Independent Company (The Argyll and Sutherland Highlanders)č. 1 (Shetland) nezávislá rota Argyllskích a Shuterlandskích horalů
No. 1 (Shetland) Independent Company (The Gordon Highlanders)č. 1 (Shetland) nezávislá rota Gordonových horalů
No. 1 Commando1. oddíl commandosok
No. 1 Commando1. oddíl commandosok
No. 1 Independent Company1. samostatná rotaok
No. 1 Special Service Battalion1. prapor zvláštních služeb
No. 1/5 Commando1./5. oddíl commandosok
No. 10 (Inter-Allied) Commando10. oddíl commandos (mezispojenecký)ok
No. 10 Independent Company10. samostatná rotaok
No. 11 Independent Company11. samostatná rotaok
No. 2 Commando2. oddíl commandosok
No. 2 Commando2. oddíl commandosok
No. 2 Independent Company2. samostatná rotaok
No. 3 Commando3. oddíl commandosok
No. 3 Commando3. oddíl commandosok
No. 3 Independent Company3. samostatná rotaok
No. 4 Commando4. oddíl commandosok
No. 4 Commando4. oddíl commandosok
No. 4 Independent Company4. samostatná rotaok
No. 5 Commando5. oddíl commandosok
No. 5 Commando5. oddíl commandosok
No. 5 Independent Company5. samostatná rotaok
No. 6 Commando6. oddíl commandosok
No. 6 Commando6. oddíl commandosok
No. 6 Independent Company6. samostatná rotaok
No. 7 Commando7. oddíl commandosok
No. 7 Commando7. oddíl commandosok
No. 7 Independent Company7. samostatná rotaok
No. 8 (Guards) Commando8. oddíl commandos (gardový)ok
No. 8 (Guards) Commando8. oddíl commandos (gardový)ok
No. 8 Independent Company8. samostatná rotaok
No. 9 Commando9. oddíl commandosok
No. 9 Commando9. oddíl commandosok
No. 9 Independent Company9. samostatná rotaok
North British FusiliersSeverobritský fyzilírský plukok
North Irish MilitiaSeveroirské milice
Northern Nigeria Regiment of the West African Frontier ForceSeveronigerijský pluk Západoafrických pohraničních sil
Oglethorpe\'s Regiment of FootOglethorpeův pěší pluk
Ogle\'s Regiment of FootOgleův pěší pluk
Oil Rivers IrregularsIreguláři Olejových řek
Oxfordshire and Buckinghamshire Light InfantryOxfordshirský a buckinghamshirský lehký pěší pluk
O\'Donnell\'s Regiment of FootO\'Donnellův pěší pluk
Pathfinder PlatoonNaváděcí četaok
Peregrine Lascelles\' Regiment of FootPěší pluk Peregrina Lascelleseok
Phineas Bowles\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Phinease Bowleseok
Pigot\'s Regiment of FootPigotův pěší pluk
Prince of Wales\'s Leinster Regiment (Royal Canadians)Leinsterský pluk prince z Walesu (královský kanadský)
Prince William\'s Regiment of FootPěší pluk prince Williamaok
Q (The West Yorkshire Regiment) Battery, 270th (West Riding) Field Regiment, RAQ baterie (Západoyorkshireský pluk) 270. západoridingského polního pluku
Q (The West Yorkshire Regiment) Battery, 370th (West Riding) Field Regiment, RAQ baterie (Západoyorkshireský pluk) 370. západoridingského polního pluku
Queen Victoria\'s Rifles of The King\'s Royal Rifle CorpsStřelci Královny Victorie Královych Královských střeleckých sborů
Queen Victoria\'s Rifles of The King\'s Royal Rifle CorpsStřelci Královny Victorie Královych Královských střeleckých sborů
Queen\'s Royal Rifles of The King\'s Royal Rifle CorpsKrálovnini Královští střelci Královych Královských střeleckých sborů
Regional CommandRegionální velitelství
Reserve Battalion / 44th Regiment of FootRezervní prapor 44. pěšího pluku
Reserve Battalion /23rd Regiment of FootRezervní prapor 23. pěšího pluku
Reserve Battalion 45th Regiment of FootRezervní prapor 45. pěšího pluku
Reserve Battalion of the 67th (the South Hampshire) Regiment of FootRezervní prapor 67. (jihohampshirského) pěšího plukuok
Reserve Battalion of the 69th (the South Lincolnshire) Regiment of FootRezervní prapor 69. (jiholincolnshirského) pěšího plukuok
Reserve Battalion of the 71st (Highland) Regiment of Foot (Light Infantry)Rezervní prapor 71. (horalského) pěšího pluku (lehké pěchoty)
Reserve Battalion of the 73rd (Highland) Regiment of FootRezervní prapor 73. (horalského) pěšího pluku
Reserve Battalion, 42nd Regiment of FootRezervní prapor 42. pěšího pluku
Reserve Battalion/56th Regiment of FootRezervní prapor 56. pěšího pluku
Richard Coote\'s Regiment of FootPěší pluk Richarda Cooteaok
Richard Coote\'s Regiment of FootPěší pluk Richarda Cooteaok
Richard Molesworth\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Richarda Molesworthaok
Richard Philipps\'s Regiment of FootPěší pluk Richarda Philippseok
Robert\'s Regiment of FootRobertův pěší pluk
Rothesay and Caithness FenciblesRothesayská a Caithnesská domobrana
Royal North British FusiliersKrálovský severobritský fyzilírský plukok
Royal Victoria Rifle ClubKrálovský Victorijský střelecký klub
Royal Wiltshire Imperial Yeomanry (Prince of Wales\'s Own Royal Regiment)Královská Wiltshireská Imperiální dobrovolní jízda (Osobní Královský pluk Prince z Walesu)
Royal Wiltshire MilitiaKrálovské Wiltshireské milice 1)
Royal Wiltshire Regiment of Yeomanry CavalryKrálovský Wiltshireský pluk dobrovolní kavalerie
Royal Wiltshire Yeomanry (Prince of Wales\'s Own Royal Regiment)Královská Wiltshireská dobrovolní jízda (osobní Královský pluk Prince z Walesu)
Scissors ForceUskupení Scissorsok
Scotch BrigadeSkotská brigáda
Scots BrigadeBrigáda Skotů
Scots Fusilier GuardsSkotský fyzilírský gardový plukok
Scots FusiliersSkotský fyzilírský plukok
Scottish and North Irish YeomanrySkotský a severoirský jezdecký miliční pluk
Scottish Regiment of Foot GuardsSkotský pěší gardový plukok
Scout Troop / 22nd DragoonsPrůzkumná četa 22. dragounského pluku
Seaforth (Highland) RegimentSeaforthský (horalský) pluk
Sierra Leone Frontier PoliceSierra Leoneská pohraniční policie
Sierra Leone Police CorpsSierra Leoneský policejní sbor
Sir Cornelius Cuyler\'s Shropshire VolunteersShropshireští dobrovolníci Sira Cornelia Cuylera
Sir Edward Dering\'s Regiment of FootPěší pluk Edwarda Deringaok
Sir John Gibson\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Gibsonaok
Sir John Gibson\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Gibsonaok
Sir John Guise\'s Regiment of FootPěší pluk Johna Guiseok
Sir Richard Atkins\'s Regiment of FootPěší pluk Richarda Atkinseok
Solomon Peter de L\'Hoste\'s Regiment of FootPěší pluk Solomona Petera de L'Hosteok
Solomon Richards Regiment of FootPěší pluk Solomona Richardaok
Special Service BrigadeBrigáda zvláštních služeb
St John\'s Regiment of FootSt Johnův pěší pluk
Stratford\'s Regiment of FootStratfordův pěší pluk
Talbot\'s Regiment of FootTalbotův pěší pluk
Tank Troop / 22nd DragoonsTanková četa 22. dragounského pluku
The Artists Rifles of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)Umělecští střelci Střelecké brigády (osobní Prince manžela)
The Artists Rifles, The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)Umělecští střelci Střelecké brigády (osobní Prince manžela)
The Bedfordshire and Hertfordshire RegimentBedfordshireský a Hertfordshireský pluk
The Bedfordshire RegimentBedfordshireský pluk
The Blues and RoyalsModrý a královský plukok
The Cameronian GuardCameronianská garda
The Cavalry DivisionJezdecká divizeok
The Cavalry DivisionJezdecká divizeok
The Cavalry DivisionJezdecká divizeok
The City of London Yeomanry (Rough Riders)Města Londýn dobrovolná jízda (Rough Riders)
The City of London Yeomanry (Rough Riders), The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)Města Londýn dobrovolná jízda (Rough Riders) Střelecké brigády (osobní Prince manžela)
The Coldstream GuardsColdstreamský gardový plukok
The Coldstream Regiment of Foot GuardsColdstreamský gardový pěší plukok
The Corps of RiflemenSbor střelců
The Duke of Bedford\'s Regiment of FootPěší pluk Vévody z Bredfordu
The Duke of Bolton\'s Regiment of FootPěší pluk Vévody Boltona
The Duke of Bolton\'s Regiment of FootPěší pluk Vévody Boltona
The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)Vévody z Edinburghu (Wiltshireský pluk)
The Duke of Lancaster\'s RegimentPluk vévody z Lancasteru
The Duke of Yorks Own East Yorkshire RegimentVýchodoyorkshireský vlastní pluk Vévody z Yorku
The Durham Light InfantryDurhamský lehký pěší plukok
The Earl of Berkeley\'s Regiment of FootPěší pluk vévody z Berkeley
The Earl of Leven\'s Regiment of FootPěší pluk hraběte Levena
The Earl of Loudon\'s Regiment of FootPěší pluk Hraběte Loudona
The East Yorkshire RegimentVýchodoyorkshireský pluk
The Gordon HighlandersGordonovi horalé
The Grenadier GuardsGranátnický gardový plukok
The Guards DivisionGardová divizeok
The Hertfordshire Battalion, The Bedfordshire RegimentHertfordshireský prapor Bedfordshireského pluku
The Household Cavalry Mounted RegimentDomácí jezdecký jízdní plukok
The Household Cavalry RegimentDomácí jezdecký plukok
The Inns of Court and City Yeomanry, RACInns of Court a City dobrovolná jízda R.A.C.
The Inns of Court RegimentInns of Court pluk
The Irish GuardsIrský gardový plukok
The King\'s Own (2nd Staffordshire) MilitiaKrálovy osobní (2. Staffordshireské) milice 1)
The King\'s Own (2nd Staffordshire) RiflesKrálovy osobní (2. Staffordshireský) střelci 1)
The King\'s Own (3rd Staffordshire) MilitiaKrálovy osobní (3. Staffordshireské) milice 1)
The King\'s Own (3rd Staffordshire) RiflesKrálovy osobní (3. Staffordshireský) střelci 1)
The King\'s Own Light Infantry South Yorkshire RegimentKrálův osobní jihoyorkshireský pluk lehké pěchoty
The King\'s Own Yorkshire Light InfantryKrálova osobní Yorkshireská lehká pěchota
The King\'s Regiment of DragoonsKrálův dragounský plukok
The King\'s Royal HussarsKrálův královský husarský plukok
The King\'s Royal Regiment of Foot GuardsKrálův královský pěší gardový plukok
The Leeds Rifles of the Prince of Wales Own Regiment of YorkshireLeedský střelci Prince z Walesu osobního Yorkshireského pluku
The Leicestershire RegimentLeicestershireský pluk
The Life GuardsPluk tělesné strážeok
The Light DragoonsLehký dragounský plukok
The London RegimentLondýnský plukok
The London Scottish of The Gordon HighlandersLondýnští Skoté Gordových horalů
The London Scottish Rifle Volunteer CorpsLondýnský Skotský střelecký dobrovolnícky sbor
The Lord General\'s Regiment of FootPěší pluk lorda generálaok
The Lord General\'s Regiment of Foot GuardsPěší gardový pluk lorda generálaok
The Mercian RegimentMercijský plukok
The Minorca RegimentPluk Menorca
The Nigeria Regiment of the Royal West African Frontier ForceNigerijský pluk Královských Západoafrických pohraničních sil
The Nigeria Regiment of the West African Frontier ForceNigerijský pluk Západoafrických pohraničních sil
The North Irish Militia (4th (Volunteer) Battalion), The Royal Irish Rangers)Severoirské milice (4. dobrovolnícky prapor) Královskích Irskích rangerů
The North Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)Severostafforshireský pluk (Prince z Walesu)
The Parachute RegimentParadesantní plukok
The Plymouth ArgyllsPlymouthští Argyllové
The Prince Consort\'s Own (Rifle Brigade)Prince manžela osobní (střelecká brigáda)
The Prince Consort\'s Own Rifle BrigadePrince manžela osobní střelecká brigáda
The Prince of Wales North Staffordshire RegimentSeverostafforshireský pluk Prince z Walesu
The Prince of Wales Own West Yorkshire RegimentZápadoyorkshireský osobí pluk Prince z Walesu
The Prince of Wales\'s Own Royal Regiment of Welch FuzileersPrince z Walesu osobní královský velšský fyzilírský plukok
The Prince of Wales\'s Own Royal Regiment of Wiltshire Yeomanry CavalryOsobní Královský pluk Prince z Walesu Wiltshireské dobrovolní kavalerie 1)
The Princess Anne of Denmark\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk princezny Anny Dánskéok
The Princess of Wales\'s Own Regiment of DragoonsVlastní dragounský pluk princezny z Walesuok
The Princess of Wales\'s Royal RegimentKrálovský pluk princezny z Walesuok
The Provisional BattalionProvizorní prapor
The Queen Consort\'s Own Regiment of DragoonsKrálovny manželky vlastní dragounský plukok
The Queen\'s DivisionKrálovnina divizeok
The Queen\'s Own (Royal West Kent Regiment)Královnin osobní (Královský Západokentský pluk)
The Queen\'s Own German RegimentKrálovnin osobní německý pluk
The Queen\'s Own HussarsKrálovnin vlastní husarský plukok
The Queen\'s Own Nigeria Regiment of the Royal West African Frontier ForceKrálovnin osobní Nigerijský pluk Královských Západoafrických pohraničních sil
The Queen\'s Own Regiment of DragoonsKrálovnin vlastní dragounský plukok
The Queen\'s Own Regiment of DragoonsKrálovnin vlastní dragounský plukok
The Queen\'s Own Royal West Kent RegimentKrálovnin osobní Královský Západokentský pluk
The Queen\'s Own Yorkshire DragoonsKrálovnin vlastní yorkshirský dragounský plukok
The Queen\'s Own Yorkshire DragoonsKrálovnin vlastní yorkshirský dragounský plukok
The Queen\'s Royal HussarsKrálovnin královský husarský plukok
The Queen\'s Royal Irish HussarsKrálovnin královský irský husarský plukok
The Queen’s Own YeomanryKrálovnin vlastní jezdecký miliční plukok
The Rangers of The King\'s Royal Rifle CorpsRangeři Králových Královských sborů
The Rangers of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)Rangeři Prince manžela osobní (střelecké brigády)
The Rifle BrigadeStřelecká brigáda
The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)Střelecká brigáda (osobní Prince manžela)
The RiflesStřelecký plukok
The Royal Anglian RegimentKrálovský anglický plukok
The Royal Dragoon GuardsKrálovský dragounský gardový plukok
The Royal Dublin FusiliersKrálovští Dublinští střelci
The Royal Gibraltar RegimentKrálovský gibraltarský plukok
The Royal Gurkha RiflesKrálovský gurkhský střelecký plukok
The Royal Highland EmigrantsKrálovští horalští vystěhovalci
The Royal Hussars (Prince of Wales\'s Own)Královský husarský pluk (prince z Walesu vlastní)ok
The Royal Inniskilling FusiliersKrálovský inniskillingský fyzilírský plukok
The Royal Irish RegimentKrálovský irský plukok
The Royal LancersKrálovský kopinický plukok
The Royal Leicestershire RegimentKrálovský Leicestershireský pluk
The Royal Munster FusiliersKrálovský munsterský fyzilírský plukok
The Royal Regiment of Foot GuardsKrálovský pěší gardový plukok
The Royal Regiment of FusiliersKrálovský fyzilírský plukok
The Royal Regiment of GuardsKrálovský gardový plukok
The Royal Regiment of ScotlandKrálovský skotský plukok
The Royal Regiment of Welch FuzileersKrálovský velšský fyzilírský plukok
The Royal Regiment of Welch FuzileersKrálovský velšský fyzilírský plukok
The Royal Scots Dragoon GuardsKrálovský skotský dragounský gardový plukok
The Royal Sierra Leone Regiment of the Royal Sierra Leone Military ForcesKrálovský Sierra Leoneský pluk Královských Sierra Leoneských ozbrojených sil
The Royal Sussex RegimentKrálovský sussexský plukok
The Royal Tank RegimentKrálovský tankový plukok
The Royal WelshKrálovský velšský plukok
The Royal Wessex YeomanryKrálovský wessexský jezdecký miliční plukok
The Royal West Kent Regiment (Queen\'s Own)Královský Západokentský pluk (Královnin osobní)
The Royal Wiltshire TerritorialsKrálovští Wiltshireští teritoriální
The Royal Wiltshire Yeomanry (Prince of Wales\'s Own)Královská Wiltshireská dobrovolní jízda (osobní Prince z Walesu)
The Royal Wiltshire Yeomanry (The Prince of Wales\'s Own)Královská Wiltshireská dobrovolní jízda (osobní Prince z Walesu)
The Royal YeomanryKrálovský jezdecký miliční plukok
The Scots GuardsSkotský gardový plukok
The Scottish, Welsh and Irish DivisionSkotská, velšská a irská divizeok
The Shetland Companies of The Gordon HighlandersShetlandské roty Gordonovích horalů
The Sierra Leone Regiment of the Royal West African Frontier ForceSierra Leoneský pluk Královských Západoafrických pohraničních sil
The Southern Nigeria Regiment of the West African Frontier ForceJihonigerijský pluk Západoafrických pohraničních sil
The Welch Regiment of FuzileersVelšský fyzilírský plukok
The Welsh GuardsVelšský gardový plukok
The West of Scotland RGAZápadoskotské milice R.G.A. 1)
The West Yorkshire Regiment (The Prince of Wales Own)Západoyorkshireský pluk (osobní Prince z Walesu)
The Wiltshire Regiment (Duke of Edinburgh\'s)Wiltshireský pluk (Vévody z Edinburghu)
The Yorkshire Dragoons (Queen\'s Own)Yorkshirský dragounský pluk (královnin vlastní)ok
The Yorkshire RegimentYorkshirský plukok
Thomas Chudleigh\'s Regiment of FootPěší pluk Thomase Chudleighaok
Thomas Farrington\'s Regiment of FootPěší pluk Thomase Farringtonaok
Thomas Farrington\'s Regiment of FootPěší pluk Thomase Farringtonaok
Thomas Ferrers\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk Thomase Ferrerseok
Thomas Fowke\'s Regiment of FootPěší pluk Thomase Fowkehook
Thomas Meredith\'s Regiment of FootPěší pluk Thomase Meredithaok
Thomas Saunderson\'s Regiment of FootPěší pluk Thomase Saundersonaok
Tower Hamlets Rifles of The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)Tower Hamleští střelci Střelecké brigády (osobní Prince manžela)
Treen\'s Regiment of FootTreenův pěší pluk
Trench\'s Regiment of FootTrenchův pěší pluk
Troughton\'s Regiment of FootTroughtonův pěší pluk
V CorpsV. sbor
VI CorpsVI. sbor
Victoria RiflesVictorijští střelci
VII CorpsVII. sbor
VIII CorpsVIII. sbor
Viscount Castleton\'s Regiment of FootViscount Castletonův pěší pluk
Viscount Charlemont\'s Regiment of FootPěší pluk Vizcounta Charlemonta
Viscount Charlemont\'s Regiment of FootPěší pluk Vizcounta Charlemonta
Viscount Cobham´s Regiment of DragoonsDragounsky pluk vikomta Cobhamaok
Viscount Ikerrin\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk vikomta Ikerrinaok
Viscount Landaff\'s Regiment of FootPěší pluk vikomta Landaffa
Viscount Lisburne\'s Regiment of FootPěší pluk Viscounta Lisburnese
Viscount Mountjoy\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk vikomta Mountjoyeduplicita, smazano
Viscount Mountjoy\'s Regiment of DragoonsDragounský pluk vikomta Mountjoyeok
Volunteers of IrelandIrští dobrovolníci
West African Field ForceZápadoafrické polní síly
West of Scotland Royal Field Reserve ArtilleryZápadoskotská rezerva Královskýho polního dělostřelectva
William Bulwer’s Regiment of FootPěší pluk Williama Bulweraok
William Cliftons Regiment of FootPěší pluk Williama Cliftonaok
William Edmeston\'s Regiment of FootPěší pluk Williama Edmestonaok
William Fitch\'s Regiment of FootPěší pluk Williama Fitcheok
William Pepperell\'s Regiment of FootPěší pluk Williama Pepperellaok
William Shirleys Regiment of FootPěší pluk Williama Shirleyeok
Williams Regiment of FootWilliamsův pěší pluk
Wiltshire MilitiaWiltshireské milice
Wiltshire MilitiaWiltshireské milice 1)
X CorpsX. sbor
X CorpsX. sbor
XI CorpsXI. sbor
XII CorpsXII. sbor
XIII CorpsXIII. sbor
XIII CorpsXIII. sbor
XXX CorpsXXX. sbor
Yorkshire DragoonsYorkshirský dragounský plukok
Yorkshire Dragoons Imperial Yeomanry (Queen\'s Own)Yorkshirský dragounský imperiální jezdecký miliční pluk (královnin vlastní)ok
Yorkshire Dragoons Yeomanry (Queen\'s Own)Yorkshirský dragounský jezdecký miliční pluk (královnin vlastní)ok
Zacharaiah Tiffin\'s Regiment of FootPěší pluk Zacharaiaha Tiffinaok
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624158Verze : 0
MOD
Diskuse
tady je zatim vcecko, co mame v britskych jednotkach zalozene a ma platnou sablonu (bez ni se to neda takto vytahnout). Odkaz vede na tema.

2nd Commando Brigade2. brigáda commandosok
3rd Commando Brigade3. brigáda commandosok
4th Commando Brigade4. brigáda commandosok
1st Battalion, The Royal Regiment of Fusiliers1. prapor Královského fyzilírského plukuok
1st (Hertfordshire) Volunteer Battalion of the Bedfordshire Regiment1. Hertfordshireský dobrovolnícky prapor Bedfordshireského pluku
1st (United Kingdom) Armoured Division1. obrněná divize (Spojeného království)ok
1st (United Kingdom) Division1. divize (Spojeného království)ok
1st Administrative Battalion Durham Rifle Volunteers1. administrativný prapor Durhamských dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion of the Yorkshire East Riding Rifle Volunteers1. administrativný prapor Yorkshireských východoridingských dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion Sussex Rifle Volunteers1. administrativný prapor Sussexských dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion Yorkshire West Riding Rifle Volunteers1. administrativný prapor, Yorkshireských západoridingských dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion, Bedfordshire Rifle Volunteers1. administrativný prapor, Bedfordshireských dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion, Cinque Ports Rifle Volunteers1. administrativní prapor Cinque Ports dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion, Hertfordshire Rifle Volunteers1. administrativný prapor, Hertfordshireských dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion, Leicestershire Rifle Volunteers1. administrativný prapor, Leicestershireských dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion, Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps1. administrativní prapor Tower Hamlestkých dobrovolníků střelců
1st Administrative Battalion, Wiltshire Rifle Volunteers1. administrativní prapor Wiltshireských dobrovolníků střelců
1st Airborne Division1. výsadková divizeok
1st Anti-Aircraft Brigade1. protiletadlová brigáda
1st Armoured Division1. obrněná divizeok
1st Armoured Infantry Brigade1. obrněná pěší brigáda
1st Armoured Reconnaisance Brigade1. obrněná průzkumná brigáda
1st Army1. armádaok
1st Army1. armádaok
1st Artillery Brigade and Headquarters South West1. dělostřelecká brigáda a velitelství Jihozápad
1st Battalion of the Archibald Douglas Regiment of Foot1. prapor Pěšího pluku Archibalda Douglaseok
1st Battalion of The Argyll and Sutherland Highlanders1. prapor Argyllských a Sutherlandských horalů
1st Battalion of the Bedfordshire and Hertfordshire Regiment1. prapor Bedfordshireského a Hertfordshireského pluku
1st Battalion of the Bedfordshire Regiment1. prapor Bedfordshireského pluku
1st Battalion of The Corps of Riflemen1. prapor sboru střelců
1st Battalion of the Duke of Bedford\'s Regiment of Foot1. prapor pěšího pluku Vévody z Bedfordu
1st Battalion of The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)1. prapor Vévody z Edinburghu (Wiltshireský pluk)
1st Battalion of The Duke of Edinburgh\'s Royal Regiment (Berkshire and Wiltshire)1. prapor Královského pluku Vévody z Edinburghu (Berkshireský a Wiltshireský)
1st Battalion of the Durham Light Infantry1. prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
1st Battalion of the East Yorkshire Regiment1. prapor východoyorkshireského pluku
1st Battalion of the Edward Hales Regiment of Foot1. prapor pěšího pluku Edvarda Halese
1st Battalion of the Gordon Highlanders1. prapor Gogdonových horalů
1st Battalion of the Gordon Highlanders1. prapor Grodonových horalů
1st Battalion of the Hertfordshire Regiment1. prapor Hertfordshireského pluku
1st Battalion of the John Batereau\'s Regiment of Foot1. prapor pluku Johna Batereaua
1st Battalion of the King\'s Own Light Infantry South Yorkshire Regiment1. prapor Králůvho osobního jihoyorkshireského pluku lehké pěchoty
1st Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry1. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
1st Battalion of the Leicestershire Regiment of Foot1. prapor Leicestershireského pěšího pluku
1st Battalion of the Light Infantry1. prapor lehké pěchoty
1st Battalion of The North Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)1. prapor Severostafforshireského pluku (Prince z Walesu)
1st Battalion of The Prince Consort\'s Own (Rifle Brigade)1. prapor Prince manžela osobní (střelecké brigády)
1st Battalion of the Prince of Wales Leinster Regiment (Royal Canadians)1. prapor Královského Kanadského Leinsterského pěšího pluku Prince z Walesu
1st Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment1. prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
1st Battalion of The Prince of Wales\'s (North Staffordshire Regiment)1. prapor Prince z Walesu (Severostafforshireského pluku)
1st Battalion of The Princess of Wales\'s Royal Regiment1. prapor Královského pluku Prince z Walesu
1st Battalion of The Queen\'s Own (Royal West Kent Regiment)1. prapor Královninho osobního (Královského západokentského pluku)
1st Battalion of The Queen\'s Own Buffs, Royal Kent Regiment1. prapor Královninich osobních Buffs, Královského Kentského pluku
1st Battalion of The Queen\'s Own Royal West Kent Regiment1. prapor Královninho osobního Královského západokentského pluku
1st Battalion of the Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)1. prapor střelecké brigády (Prince manžela)
1st Battalion of the Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)1. prapor střelecké brigády (Prince manžela)
1st Battalion of The Rifles1. prapor střelců
1st Battalion of the Rothesay and Caithness Fencibles1. prapor Rothesayské a Caithnesské domobrany
1st Battalion of the Royal Dublin Fusiliers1. prapor Královských Dublinských střelců
1st Battalion of The Royal Gloucestershire, Berkshire and Wiltshire Light Infantry1. prapor Královské Gloucestershireské, Berkshireské a Wiltshireské lehké pěchoty
1st Battalion of the Royal Inniskilling Fusiliers1. prapor Královského inniskillingského fyzilírského plukuok
1st Battalion of The Royal Irish Rangers1. prapor Královských Irských rangerů
1st Battalion of The Royal Irish Rangers1. prapor Královských Irských rangerů
1st Battalion of The Royal Irish Regiment1. prapor Královkého Irského pluku
1st Battalion of the Royal Munster Fusiliers1. prapor Královského munsterského fyzilírského plukuok
1st Battalion of The Royal Sussex Regiment1. prapor Královského sussexského plukuok
1st Battalion of the Scotch Brigade1. prapor Skotské brigády
1st Battalion of the Seaforth (Highland) Regiment1. prapor Seaforthskýho (horalskýho) pluku
1st Battalion of the Sir Cornelius Cuyler\'s Shropshire Volunteers1. prapor Shropshireskích dobrovolníků Sira Cornelia Cuylera
1st Battalion of the Solomon Richards Regiment of Foot1. prapor Solomonůvho Richardůvho pěšího pluku
1st Battalion of The Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)1. prapor Stafforshireského pluku (Prince z Walesu)
1st Battalion of the The Royal Highland Emigrants1. prapor Královského horalského pluku vystěhovalců
1st Battalion of the William Cliftons Regiment of Foot1. prapor Williamůvho Cliftonůvho pěšího pluku
1st Battalion of the William Fitch\'s Regiment of Foot1. prapor pěšího pluku Williama Fitche
1st Battalion of The Wiltshire Regiment (Duke of Edinburgh\'s)1. prapor Wiltshireského pluku (Vévody z Edinburghu)
1st Battalion of The Wiltshire Regiment (Duke of Edinburgh\'s)1. prapor Wiltshireského pluku (Vévody z Edinburghu)
1st Battalion of Tower Hamlets Rifles, The Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)1. prapor Tower Hamletských střelců, Střelecké brigády (osobní Prince manžela)
1st Battalion The Tyneside Scottish, The Black Watch (Royal Highland Regiment)1. Tynesideský skotský prapor Černé hlídky (Královského horalského pluku)
1st Battalion, Coldstream Guards1. prapor Coldstreamského gardového plukuok
1st Battalion, Grenadier Guards1. prapor Granátnického gardového plukuok
1st Battalion, London Irish Rifles of The Royal Ulster Rifles1. prapor Londýnských Irských střelců Královských Ulsterských střelců
1st Battalion, Queen Victoria\'s Rifles of The King\'s Royal Rifle Corps1. prapor Střelců Královny Victorie Královych Královských střeleckých sborů
1st Battalion, The Parachute Regiment1. prapor Paradesantního plukuok
1st Battalion, The Parachute Regiment1. prapor Paradesantního plukuok
1st Battalion, The Rangers of The King\'s Royal Rifle Corps1. prapor Rangerů Královych Královských střeleckých sborů
1st Bedfordshire Rifle Volunteer Corps1. Bedfordshireský dobrovolní střelci
1st Bengal Fusiliers1. bengálský fyzilírský plukok
1st Bnattalion of The Royal Gloucestershire, Berkshire and Wiltshire Regiment1. prapor Královského Gloucestershireského, Berkshireského a Wiltshireského pluku
1st Cavalry Division1. jezdecká divizeok
1st Cavalry Division1. jezdecká divizeok
1st Cavalry Division1. jezdecká divizeok
1st Cinque Ports (Cinque Ports and Sussex) Rifle Volunteer Corps1. Cinque Ports (Cinque Ports a Sussexský) dobrovolnícky střelecký sbor
1st Commando Brigade1. brigáda commandosok
1st Corps of West Riding Yeomanry Cavalry1. sbor západoridingské dobrovolné kavalerie 1)
1st Durham (Durham and North Riding of York) Rifle Volunteer Corps1. Durhamský (Durhamský a Severoridingský Yorkský) dobrovolnícky střelecký sbor
1st Durham Rifle Volunteer Corps1. durhamský střelecký dobrovolnický sborok
1st Foot Guards1. pěší gardový plukok
1st Garrison Battalion of the Bedfordshire Regiment1. posádkový prapor Bedfordshireského pluku
1st Garrison Battalion of the Royal Munster Fusiliers1. posádkový prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
1st Hertfordshire Rifle Volunteers1. Hertfordshireský dobrovolní střelci
1st Highland Battalion1. horalský prapor
1st Infantry Division1. pěší divizeok
1st Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Brigade1. zpravodajská, sledovací a průzkumná brigáda
1st Leicestershire Rifle Volunteer Corps1. Leicestershireský štřelecký dobrovolnícky sbor
1st Light Armoured Brigade1. lehká obrněná brigáda
1st London (City of London Volunteer Rifle Brigade) Rifle Volunteer Corps1. Londýnský (města Londýn dobrovolnícka střelecká brigáda) střelecký dobrovolnícky sbor
1st London Volunteer Rifle Corps (City of London Volunteer Rifle Brigade)1. Londýnský dobrovolnícky střelecký sbor (města Londýn dobrovolnícka střelecká brigáda)
1st Middlesex (Victoria and St. George\'s) Volunteer Rifle Corps1. Middlesexský (Victoria a St. Georgeův) dobrovolnícký střelecký sbor
1st Middlesex (Victoria) Rifle Volunteer Corps1. Middlesexský (Victoria) střelecký dobrovolnícký sbor
1st Middlesex (Victoria) Volunteer Rifle Corps1. Middlesexský (Victoria) dobrovolnícký střelecký sbor
1st Middlesex Rifle Volunteer Corps1. Middlesexský střelecký dobrovolnícký sbor
1st Military Police Brigade1. brigáda vojenské policie
1st Motor Machine Gun Brigade1. motorisovaná kulometní brigáda
1st Northern West Riding of Yorkshire Militia1. Yorkshireské milície severozápadního Ridingu
1st or Grenadier Regiment of Foot Guards1. neboli granátnický pěší gardový plukok
1st Orkney and Shetland Rifle Volunteer Corps1. Orkneyský a Shetlandský střelecký dobrovolnícky sbor
1st Orkney Rifle Volunteer Corps1. Orkneyský střelecký dobrovolnícky sbor
1st Parachute Brigade1. paradesantní brigádaok
1st Provisional Battalion, Coldstream Guards1. provizorní prapor Coldstreamského gardového plukuok
1st Regiment Royal Horse Artillery1. pluk Královského jízdního dělostřelectva
1st Royal Bengal Fusiliers1. královský bengálský fyzilírský plukok
1st Royal Tank Regiment1. královský tankový plukok
1st Signal Brigade1. spojovací brigádaok
1st Southern Yorkshire West Riding Militia1. jihoyorkshireské západoridingské milice 1)
1st Special Service Brigade1. brigáda zvláštních služebok
1st Sussex Rifle Volunteer Corps1. Sussexský střeclecký dobrovolnícky sbor
1st Sussex Rifle Volunteer Corps1. Sussexský střeclecký dobrovolnícky sbor
1st (or The King's Royal) Regiment of Light Dragoons1. (neboli králův královský) lehký dragounský plukok
1st The Provisional Battalion1. provizorní prapor
1st The Queen’s Dragoon Guards1. královnin dragounský gardový plukok
1st Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps1. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor
1st Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps (The Tower Hamlets Rifle Volunteer Brigade)1. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (Tower Hamletská střelecká dobrovolnícká brigáda)
1st Volunteer Battalion of the Durham Light Infantry1. dobrovolnický prapor Durhamského lehkého pěšího plukuok
1st Volunteer Battalion of the King\'s Own Light Infantry South Yorkshire Regiment1. dobrovolnícky prapor Králůvho osobního jihoyorkshireského pluku lehké pěchoty
1st Volunteer Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry1. dobrovolnícky prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
1st Volunteer Battalion of the Leicestershire Regiment1. Dobrovolnícky prapor Leicestershireského pluku
1st Volunteer Battalion of the Prince of Wales Own West Yorkshire Regiment1. dobrovolnícky prapor západoyorkshireského vlastního pluku Prince z Walesu
1st Volunteer Battalion of The Royal Sussex Regiment1. dobrovolnický prapor Královského sussexského plukuok
1st West York Militia1. západoyorkské milice 1)
1st West York Regiment of Yeomanry Cavalry1. západoyorkský pluk dobrovolné kavalerie
1st Wiltshire Rifle Volunteers1. Wiltshireští dobrovolní střelci
1st Wiltshire Volunteer Rifle Corps1. Wiltshireský dobrovolní střelecký sbor
1st Yorkshire East Riding Rifle Volunteer Corps1. Yorkshireský východoridingský dobrovolnícky střelecký sbor
1st Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps1. Yorkshireský západoridingský štřelecký dobrovolnícky sbor
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624127Verze : 1
MOD
Vychodoindicka spolecnost a Indie (dominium)


xx0
3rd Bombay Regiment3. bombajský pluk
3rd Madras European Regiment3. Madrásky Evropský pluk
3rd Madras European Regiment3. Madrásky Evropský pluk
3rd Madras (European) Regiment3. Madrásky (Evropský) pluk
3rd Madras Infantry3. Madráská pěchota
xx0
xx0
3rd Bengal European Regiment3. Bengalský Evropský pluk
3rd Bengal (European) Light Infantry3. Bengalská (Evropská) lehká pěchota
3rd Bengal Light Infantry3. Bengalská lehká pěchota
2nd Bombay Light Infantry2. bombajský lehký pěší pluk
2nd Bombay Light Infantry2. bombajský lehký pěší pluk
2nd Bombay (European) Regiment2. bombajský (evropský) pluk
xx0
2nd Madras European Regiment2. Madrásky Evropský pluk
2nd Battalion of the 1st Madras European Regiment2. prapor 1 Madráskeho európskeho pluku
2nd Madras (European) Regiment2. Madrásky (Evropský) pluk
2nd Madras (European) Light Infantry2. Madraská (Evropská) lehká pěchota
2nd Madras Light Infantry2. madraský lehký pěší pluk
2nd Bengal European Regiment2. Bengalský Evropský pluk
2nd Bengal European Battalion2. Bengalský Evropský prapor
2nd Bengal European Regiment2. Bengalský Evropský pluk
2nd Bengal European Regiment2. Bengalský Evropský pluk
xx0
2nd Bengal (European) Fusiliers2. Bengalští (Evropští) střelci
2nd Bengal Fusiliers2. bengálský fyzilírský pluk
The Bombay RegimentBombajský pluk
The Bombay (European) RegimentBombajský (evropský) pluk
1st Bombay (European) Regiment1. bombajský (evropský) pluk
1st Bombay (European) Fusiliers1. bombajský (evropský) fyzilírský pluk
1st Bombay Fusiliers1. bombajský fyzilírský pluk
1st Royal Bombay Fusiliers1. bombajský královský fyzilírský pluk
Madras EuropeansMadraští Evropané
1st Madras Europeans1. Madraští Evropané
The Madras European RegimentMadraský evropský pluk
1st Madras (European) Regiment1. madráský (evropský) pluk
xx0
1st Madras Fusiliers1. madráský fyzilírský pluk
1st Royal Madras Fusiliers1. madráský královský fyzilírský pluk
Bengal Guard of HonourBengálska čestná garda
The Bengal European RegimentBengalský Evropský pluk
1st Bengal European Regiment1. Bengalský Evropský pluk
1st Bengal European Battalion1. Bengalský Evropský prapor
1st Bengal European Regiment1. Bengalský Evropský pluk
The Bengal European RegimentBengalský Evropský pluk
1st Bengal European Regiment1. Bengalský Evropský pluk
The Bengal European RegimentBengalský Evropský pluk
1st Bengal (European) Light Infantry1. Bengalská (Evropská) lehká pěchota
xx0
xx0
76th Regiment of Foot76. pěší pluk
76th (Hindoostan) Regiment of Foot76. (Hindustánský) peší pluk
75th (Highland) Regiment of Foot75. (horalský) pěší pluk
75th Regiment of Foot75. pěší pluk
74th Regiment of Foot74. peší pluk
3rd Bengal European Light Cavalry3. Bengalský Evropský pluk lehké kavalerie
3rd Bengal European Cavalry3. Bengalský Evropský pluk kavalerie
2nd Bengal European Light Cavalry2. Bengalský Evropský pluk lehké kavalerie
2nd Bengal European Cavalry2. Bengalský Evropský pluk kavalerie
1st Bengal European Light Cavalry1. bengálský evropský lehký jezdecký pluk
1st Bengal European Cavalry1. bengálský evropský jezdecký pluk
1st Battalion of the 3rd Bombay European Regiment1. prapor 3. Bombajského Evropského pluku
1st Battalion of the 3rd Madras European Regiment1. prapor 3. Madráskýho Evropskýho pluku
1st Battalion of the 3rd Madras European Regiment1. prapor 3. Madráského Evropského pluku
2nd Battalion of the 3rd Madras European Regiment2. prapor 3. Madráskýho Evropskýho pluku
1st Battalion of the 3rd Madras European Regiment1. prapor 3. Madráského Evropskýho pluku pěchoty
1st Battalion of the 3rd Madras European Regiment1. prapor 3. Madráského Evropskýho pluku pěchoty
1st Battalion of the 3rd Bengal European Regiment1. prapor 3. Bengalského Evropského pluku
1st Battalion of the 3rd Bengal European Regiment1. prapor 3. Bengalského Evropského pluku
1st Battalion of the 3rd Bengal European Regiment1. prapor 3. Bengalského pěšího pluku lehké pěchoty
1st Battalion of the 2nd Bombay Light Infantry1. prapor 2. bombajského lehkého pěšího pluku
1st Battalion of the 2nd Bombay Light Infantry1. prapor 2. bombajského lehkého pěšího pluku
1st Battalion of the 2nd Bombay (European) Regiment1. prapor 2. bombajského (evropského) pluku
2nd Battalion of the 2nd Madras European Regiment2. prapor 2. Madraského Evropského pluku
1st Battalion of the 2nd Madras European Regiment1. prapor 2. Madraského Evropského pluku
2nd Battalion of the Madras European Regiment2. prapor Madraského Evropského pluku
1st Battalion of the 2nd Madras European Regiment1. prapor 2. Madraského Evropského pluku
2nd Battalion of the 2nd Bengal European Regiment2. prapor 2. Bengalského Evropského pluku
1st Battalion of the 2nd Bengal European Regiment1. prapor 2. Bengalského Europského pluku
1st Battalion of the 2nd Bengal European Regiment1. prapor 2. Bengalského Europského pluku
1st Battalion of the 2nd Bengal European Regiment1. prapor 2. Bengalského Evropského pluku
1st Battalion of the 2nd Bengal European Light Infantry Regiment1. prapor 2. Bengalského Evropského pluku lehké pěchoty
4th Bengal European Battalion4. Bengalský Evropský prapor
5th Bengal European Battalion5. Bengalský Evropský prapor
6th Bengal European Battalion6. Bengalský Evropský prapor
6th Bengal European Regiment6. Bengalský Evropský pluk
5th Bengal European Regiment5. Bengalský Evropský pluk
4th Bengal European Regiment4. Bengalský Evropský pluk
1st Battalion of the Bombay European Regiment1. prapor Bombajského Evropského pluku
1st Battalion of the 1st Bombay European Fusiliers1. prapor 1. Bombajských Evropských střelců
1st Battalion of the Madras Europeans1. prapor Madraských Evropanů
1st Battalion of the 1st Madras Europeans1. prapor 1. Madraských Evropanů
2nd Battalion of the 1st Madras Europeans2. prapor 1. Madraských Evropanů
1st Battalion of the Madras European Regiment1. prapor Madraského Evropského pluku
1st Battalion of the Madras European Fusiliers1. prapor Madraských Evropských střelců
1st Battalion of the Bengal European Regiment1. prapor Bengalského Evropského pluku
1st Battalion of the 1st Bengal European Regiment1. prapor 1. Bengalského Evropského pluku
2nd Battalion of the Bengal European Regiment2. prapor Bengalského Evropského pluku
3rd Battalion of the 1st Bengal European Regiment3. prapor 1. Bengalského Evropského pluku
2nd Battalion of the 1st Bengal European Regiment2. prapor 1. Bengalského Evropského pluku
1st Battalion of the Bengal European Regiment1. prapor Bengalského Evropského pluku
1st Battalion of the 1st Bengal European Light Infantry1. prapor 1. Bengalské lehké pěchoty
1st Battalion of the 1st Bengal European Fusiliers1. prapor 1. Bengalských Evropských střelců
3rd Extra Madras Battalion3. Madraský extra prapor
1st Battalion of the 15th Regiment of Madras Native Infantry1. prapor 15. pluku Madraské domorodé pěchoty
29th Regiment of Madras Native Infantry29. pluk Madraské domorodé pěchoty
The Masulipatam BattalionMasulipatamský prapor
2nd Battalion of the 15th Regiment of Madras Native Infantry2. prapor 15. pluku Madraské domorodé pěchoty
30th Regiment of Madras Native Infantry30. pluk Madraské domorodé pěchoty
1st Battalion of the 16th Regiment of Madras Native Infantry1. prapor 16. pluku Madraské domorodé pěchoty
The Trichinopoly Light InfantryTrichinopolyjská lehká pěchota
31st Trichinopoly Regiment of Madras Light Infantry31. Trichinopolyjský pluk Madraské lehké pěchoty
2nd Battalion of the 16th Regiment of Madras Native Infantry2. prapor 16. pluku Mardaské domorodé pěchoty
32nd Regiment of Madras Native Infantry32. pluk Mardaské domorodé pěchoty
1st Battalion of the 17th Regiment of Madras Native Infantry1. prapor 17. pluku Madraské domorodé pěchoty
2nd (Marine) Battalion of the 12th Regiment of Bombay Native Infantry2. (námořní) prapor 12. pluku Bombajské domorodé pěchoty
24th Regiment of Bombay Native Infantry24. pluk Bombajské domorodé pěchoty
2nd Extra Battalion of the Bombay Native Infantry2. extra prapor Bombajské domorodé pěchoty
26th Regiment of Bombay Native Infantry26. pluk Bombajské domorodé pěchoty
The Belooch BattalionBeloochský prapor
1st Belooch Battalion1. Beloochský prapor
2nd Belooch Battalion2. Beloochský prapor
Van Cortland\'s LevyVan Cortlandovi povolanci
Bloomfield\'s SikhsBloomfieldovi Sikhové
The Allahabad LevyAllahabadští povolanci
Bhopal ContingentBhopalský kontingent
3rd Battalion of Coast Sepoys3. prapor pobřežních Sepoyů
2nd Carnatic Battalion2. Carnatický prapor
2nd Madras Battalion2. Madraský prapor
1st Battalion of the 2nd Regiment of Madras Native Infantry1. prapor 2. pluku Madraské domorodé pěchoty
7th Battalion of Coast Sepoys7. prapor pobřežních Sepoyů
7th Carnatic Battalion7. Carnatický prapor
6th Carnatic Battalion6. Carnatický prapor
6th Madras Battalion6. Madraský prapor
1st Battalion of the 6th Regiment of Madras Native Infantry1. prapor 6. pluku Mardaské domorodé pěchoty
6th Regiment of Madras Native Infantry6. pluk Madraské domorodé pěchoty
16th Carnatic Battalion16. Carnatický prapor
16th Madras Battalion16. Madraský prapor
2nd Battalion of the 5th Regiment of Madras Native Infantry2. prapor 5. pluku Madraské domorodé pěchoty
16th Regiment of Madras Native Infantry16. pluk Madraské domorodé pěchoty
30th Bengal Native Infantry Battalion30. prapor Bengalské domorodé pěchoty
30th Battalion of Bengal Sepoys30. prapor Bengalských Sepoyů
23rd Bengal Native Regiment23. Bengalský domorodý pluk
29th Bengal Native Regiment29. Bengalský domorodý pluk
23rd Bengal Native Battalion23. Bengalský domorodý prapor
2nd Battalion of the 9th Regiment of Bengal Native Infantry2. prapor 9. pluku Bengalské domorodé pěchoty
21st Regiment of Bengal Native Infantry21. pluk Bengalské domorodé pěchoty
29th Madras Battalion29. Madraský prapor
2nd Battalion of the 11th Regiment of Madras Native Infantry2. prapor 11. pluku Mardaské domorodé pěchoty
22nd Regiment of Madras Native Infantry22. pluk Madraské domorodé pěchoty
34th Madras Battalion34. Madraský prapor
2nd Battalion of the 12th Regiment of Madras Native Infantry2. prapor 12. pluku Madraské domorodé pěchoty
24th Regiment of Madras Native Infantry24. pluk Madraské domorodé pěchoty
The Lahore Punjab BattalionLahoreský Pandžábský prapor
The Peshawar Punjab BattalionPešavársky Pandžábský prapor
Regiment of RawalpindiRawalpindiský pluk
The Ferozepore Punjab BattalionFerozeporeský Pandžábsky prapor
The Jullundur Punjab BattalionJullundurský Pandžábský prapor
xx0
1st Battalion of the 75th Regiment of Foot1. prapor 75. pěšího pluku
2nd Madras Europeans2. Madraští Evropané
1st Madras European Regiment1. madraský evropský pluk
xx0
1st Battalion of the 76th (Hindoostan) Regiment of Foot1. prapor 76. (Hindustánského) pěšího pluku
1st Battalion of the 74th (Highland) Regiment of Foot1. prapor 74. (horalského) pěšího pluku
74th (Highland) Regiment of Foot74. (horalský) peší pluk
xx0
xx0
8th Punjab Regiment8. Pandžábský pluk
1st Battalion of the 8th Punjab Regiment1. prapor 8. pandžábského pluku
1st Battalion of the 8th Punjab Regiment1. prapor 8. pandžábského pluku
29th Regiment (7th Burma Battalion) of Madras Infantry29. pluk (7. barmský prapor) madráské pěchoty
29th Burma Infantry29. barmská pěchota
89th Punjabis89. Pandžábci
30th Regiment of Madras Infantry30. pluk madráské pěchoty
30th Regiment (5th Burma Battalion) of Madras Native Infantry30. pluk (5. barmský prapor) madráské domorodé pěchoty
30th Burma Infantry30. barmská pěchota
90th Punjabis90. Punjabci
2nd Battalion of the 8th Punjab Regiment2. prapor 8. pandžábského pluku
31st Regiment (6th Burma Battalion) of Madras Light Infantry31. pluk (6. Barmský prapor) Madraské lehké pěchoty
31st Burma Infantry31. Barmská pěchota
91st Punjabis (Light Infantry)91. Pandžábci (lehká pěchota)
3rd Battalion of the 8th Punjab Regiment3. prapor 8. Pandžábského pluku
32nd Regiment of Madras Infantry32. pluk Mardaské pěchoty
4th Regiment of Burma Infantry4. pluk Barmské pěchoty
32nd Regiment (4th Burma Battalion) of Madras Infantry32. pluk (4. Barmský prapor) Mardaské pěchoty
32nd Burma Infantry32. Barmská pěchota
92nd Punjabis92. Pandžábci
92nd (Prince of Wales\'s Own) Punjabis92. (osobní Prince z Walesu) Pandžábci
4th Battalion of the 8th Punjab Regiment4. prapor 8. pandžábského pluku
33rd Regiment of Madras Native Infantry33. pluk Madraské domorodé pěchoty
33rd Regiment of Madras Infantry33. pluk Madraské pěchoty
3rd Regiment of Burma Infantry3. pluk Barmské pěchoty
33rd Regiment (3rd Burma Battalion) of Madras Infantry33. pluk (3. Barmský prapor) Madraské pěchoty
33rd Burma Infantry33. Barmská pěchota
93rd Burma Infantry93. Barmská pěchota
5th Battalion of the 8th Punjab Regiment5. prapor 8. pandžábského pluku
10th (Training) Battalion of the 8th Punjab Regiment10. výcvikový prapor 8. Pandžábského pluku
6th Battalion (Machine Gun) of the 8th Punjab Regiment6. (kulometný) prapor 8. Pandžábského pluku
7th Battalion of the 8th Punjab Regiment7. prapor 8. pandžábského pluku
8th Battalion of the 8th Punjab Regiment8. prapor 8. Pandžábského pluku
9th Battalion of the 8th Punjab Regiment9. prapor 8. Pandžábského pluku
14th Battalion of the 8th Punjab Regiment14. prapor 8. Pandžábského pluku
9th Battalion of the 8th Punjab Regiment9. prapor 8. Pandžábského pluku
9th (Punjab) Heavy Anti-aircraft Regiment, R.I.A.9. (Pandžabský) těžký protiletadlový pluk Indického dělostřelectva
15th Battalion of the 8th Punjab Regiment15. prapor 8. Pandžábského pluku
16th Battalion of the 8th Punjab Regiment16. prapor 8. Pandžábského pluku
25th Garrison Battalion of the 8th Punjab Regiment25. posádkový prapor 8. Pandžábského pluku
26th Garrison Battalion of the 8th Punjab Regiment26. posádkový prapor 8. Pandžábského pluku
Bahawalpur Imperial Service Mounted RiflesBahawalpurská imperialní služba jízdních střelců
Camel Transport CorpsVelbloudí přepravní sbor
1st Bahawalpur Sadiq Battalion1. Bahawalpurský Sadiqský prapor
1st Bahawalpur Sadiq Battalion1. Bahawalpurský Sadiqský prapor
2nd Bahawalpur Household Infantry2. Bahawalpurská domácí pěchota
2nd Bahawalpur Haroon Infantry2. Bahawalpurská Haroonská pěchota
3rd (Abbas) Battalion of the Bahawalpur Regiment3. prapor (Abbaský) Bahawalpurského pluku
4th Battalion of the Bahawalpur Regiment4. prapor Bahawalpurského pluku
3rd Bahawalpur Light Infantry3. Bahawalpurská lehká pěchota
10th Baluch Regiment10. balučský pluk
The Baluch RegimentBaluchský pluk
24th Regiment of Bombay Infantry24. pluk Bombajské pěchoty
24th (Baluchistan) Regiment of Bombay Infantry24. (Baluchistanský) pluk Bombajské pěchoty
24th (Duchess of Connaught\'s Own Baluchistan) Regiment of Bombay Infantry24. (Vévodkyně z Connaughtu Baluchistánský) pluk Bombajské pěchoty
24th (Duchess of Connaught\'s Own Baluchistan) Bombay Infantry24. (Vévodkyně z Connaughtu Baluchistánská) Bombajská pěchota
124th Duchess of Connaught\'s Own Baluchistan Infantry124. osobní Baluchistánská pěchota Vévodkyně z Connaughtu
2nd Battalion of the 124th Duchess of Connaught\'s Own Baluchistan Infantry2. prapor 124. osobní Baluchistánské pěchoty Vévodkyně z Connaughtu
10th (Training) Battalion of the 10th Baluch Regiment10. výcvikový prapor 10. Baluchského pluku
3rd Battalion of the 124th Duchess of Connaught\'s Own Baluchistan Infantry3. prapor 124. osobní Baluchistánské pěchoty Vévodkyně z Connaughtu
1st Battalion (Duchess of Connaught\'s Own) of the 10th Baluch Regiment1. prapor (Vévodkyně z Connaughtu osobní) 10. Baluchského pluku
26th Regiment of Bombay Infantry26. pluk Bombajské pěchoty
26th (Baluchistan) Regiment of Bombay Infantry26. (Baluchistanský) pluk Bombajské pěchoty
26th (Baluchistan) Bombay Infantry26. (Baluchistanská) Bombajská pěchota
126th Baluchistan Infantry126. Baluchistánská pěchota
2nd Battalion of the 10th Baluch Regiment2. prapor 10. Baluchského pluku
2nd Battalion of the Baluch Regiment2. prapor Baluchského pluku
1st Belooch Regiment1. Beloochský pluk
27th Regiment of Bombay Native Infantry (1st Belooch Regiment)27. pluk Bombajské domorodé pěchoty (1. Beloochský pluk)
27th Regiment of Bombay (Light) Infantry (1st Belooch Regiment)27. pluk Bombajské lehké pěchoty (1. Beloochský pluk)
27th (1st Belooch Battalion) Regiment of Bombay Light Infantry27. (1. Beloochský prapor) pluk Bombajské lehké pěchoty
27th (1st Baluch Battalion) Regiment of Bombay Light Infantry27. (1. Baluchský prapor) pluk Bombajské lehké pěchoty
27th Baluch Light Infantry27. Baluchská lehká pěchota
127th Baluch Light Infantry127. Baluchská lehká pěchota
127th Princess of Wales\'s Own Baluch Light Infantry127. osobní Baluchská lehká pěchota princezny z Walesu
127th Queen Mary\'s Own Baluch Light Infantry127. Baluchská lehká osobní pěchota Královny Mary
2nd Battalion of the 127th Queen Mary\'s Own Baluch Light Infantry2. prapor 127. Baluchské lehké osobní pěchoty Královny Mary
3rd Battalion (Queen Mary\'s Own) of the 10th Baluch Regiment3. prapor (Královny Mary osobní) 10. Baluchského pluku
2nd Belooch Regiment2. Beloochský pluk
29th Regiment of Bombay Native Infantry (2nd Belooch Battalion)29. pluk Bombajské domorodé pěchoty (2. Beloochský prapor)
29th (Duke of Connaught\'s Own) Regiment of Bombay Infantry (2nd Belooch Battalion)29. pluk (Vévody z Connaughtu osobní) Bombajské domorodé pěchoty (2. Beloochský prapor)
29th (Duke of Connaught\'s Own) Regiment of Bombay Infantry (2nd Baluch Battalion)29. pluk (Vévody z Connaughtu osobní) Bombajské domorodé pěchoty (2. Baluchský prapor)
29th (Duke of Connaught\'s Own) Baluch Infantry29. (Vévody z Connaughtu osobní) Baluchská pěchota
129th Duke of Connaught\'s Own Baluchis129. Vévody z Connaughtu osobní Baluchové
2nd Battalion of the 129th Duke of Connaught\'s Own Baluchis2. prapor 129. Vévody z Connaughtu osobních Baluchů
4th Battalion (Duke of Connaught\'s Own) of the 10th Baluch Regiment4. prapor (Vévody z Connaughtu osobní) 10. Baluchského pluku
1st Regiment Jacob\'s Rifles1. pluk Jacobovi střelci
30th Regiment of Bombay Native Infantry (Jacob\'s Rifles)30. pluk Bombajské domorodé pěchoty (Jacobovi střelci)
30th Regiment of Bombay Native Infantry (3rd Belooch Battalion)30. pluk Bombajské domorodé pěchoty (3. Beloochský prapor)
30th Regiment of Bombay Infantry (3rd Belooch Battalion)30. pluk Bombajské pěchoty (3. Beloochský prapor)
30th Regiment of Bombay Infantry (3rd Baluch Battalion)30. pluk Bombajské pěchoty (3. Baluchský prapor)
30th Baluch Infantry30. Baluchská pěchota
130th Baluchis130. Baluchové
130th Prince of Wales\'s Own Baluchis130. osobní Baluchové Prince z Walesu
130th Prince of Wales\'s Own Baluchis (Jacob\'s Rifles)130. osobní Baluchové Prince z Walesu (Jacobovi střelci)
130th King George\'s Own Baluchis (Jacob\'s Rifles)130. osobní Baluchové Krále Jiřího (Jacobovi střelci)
5th Battalion (King George\'s Own) ( Jacob\'s Rifles) of the 10th Baluch Regiment5. prapor (Krále Jiřího vlastní) (Jacobovi střelci) 10. Baluchského pluku
22nd Regiment of Punjab Infantry22. pluk Pandžábské pěchoty
34th Regiment of Bengal Native Infantry34. pluk Bengalské domorodé pěchoty
30th Regiment of Bengal Native Infantry30. pluk Bengalské domorodé pěchoty
30th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry30. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
30th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry30. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
30th Punjab Infantry30. Pandžabská pěchota
30th Punjabis30. Pandžábci
2nd Battalion of the 30th Punjabis2. prapor 30. Pandžábců
3rd Battalion of the 30th Punjabis3. prapor 30. Pandžábců
4th Battalion of the 30th Punjabis4. prapor 30. Pandžábců
1st Battalion of the 30th Punjabis1. prapor 30. Pandžábců
1st Battalion of the 16th Punjab Regiment1. prapor 16. Pandžábského pluku
23rd Punjab Infantry23. Pandžábská pěchota
35th Regiment of Bengal Native Infantry35. pluk Bengalské domorodé pěchoty
31st Regiment of Bengal Native Infantry31. pluk Bengalské domorodé pěchoty
31st (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry31. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
31st (Punjab) Regiment of Bengal Infantry31. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
31st Punjab Infantry31. Pandžábská pěchota
31st Punjabis31. Pandžábci
2nd Battalion of the 16th Punjab Regiment2. prapor 16. Pandžábského pluku
2nd Battalion of the 16th Punjab Regiment2. prapor 16. Pandžábského pluku
37th Regiment of Bengal Native Infantry37. pluk Bengalské domorodé pěchoty
33rd Regiment of Bengal Native Infantry33. pluk Bengalské domorodé pěchoty
33rd (Allahabad) Regiment of Bengal Native Infantry37. (Allahabad) pluk Bengalské domorodé pěchoty
33rd Regiment of Bengal Infantry33. pluk Bengalské pěchoty
33rd (Punjabi) Regiment of Bengal Infantry33. (Pandžábský) pluk Bengalské pěchoty
33rd Punjab Infantry33. Pandžábská pěchota
33rd Punjabis33. Pandžábci
3rd Battalion of the 16th Punjab Regiment3. prapor 16. Pandžábského pluku
3rd Battalion of the 16th Punjab Regiment3. prapor 16. Pandžábského pluku
The Bhopal LevyBhopalští povolanci
The Bhopal BattalionBhopalský prapor
9th Bhopal Infantry9. Bhopalská pěchota
4th Battalion (Bhopal) 16th Punjab Regiment4. (Bhopalský) prapor 16. Pandžábského pluku
46th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry46. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
46th Punjab Infantry46. Pnadžábská pěchota
46th Punjabis46. Pandžábci
10th (Training) Battalion 16th Punjab Regiment10. výcvikový prapor 16. Pandžábského pluku
16th Punjab Regiment16. Pandžábský pluk
5th Battalion of the16th Punjab Regiment5. prapor 16. Pandžábského pluku
6th Battalion of the 16th Punjab Regiment6. prapor 16. Pandžábského pluku
25th Garrison Battalion of the 16th Punjab Regiment25. posádkový prapor 16. Pandžábského pluku
9th Battalion of the 16th Punjab Regiment9. prapor 16. Pandžábského pluku
26th Garrison Battalion of the 16th Punjab Regiment26. posádkový prapor 16. Pandžábského pluku
7th Battalion of the 16th Punjab Regiment7. prapor 16. Pandžábského pluku
2nd Regiment of Madras Native Infantry2. pluk Madraské domorodé pěchoty
2nd Regiment of Madras Infantry2. pluk Madraské pěchoty
2nd Madras Infantry2. Madraská pěchota
62nd Punjabis62. Pandžábci
1st Battalion of the 1st Punjab Regiment1. prapor 1. Pandžábského pluku
6th Regiment of Madras Infantry6. pluk Madraské pěchoty
6th Madras Infantry6. Madraská pěchota
66th Punjabis66. Pandžábci
66th Punjabis66. Pandžábci
2nd Battalion of the 66th Punjabis2. prapor 66. Pandžábců
2nd Battalion of the 1st Punjab Regiment2. prapor 1. Pandžábského pluku
16th Regiment of Madras Infantry16. pluk Madraské pěchoty
16th Madras Infantry16. Madraská pěchota
76th Punjabis76. Pandžábci
76th Punjabis76. Pandžábci
2nd Battalion of the 76th Punjabis2. prapor 76. Panžábců
3rd Battalion of the 1st Punjab Regiment3. prapor 1. Pandžábského pluku
1st Regiment of Bengal Native Infantry1. pluk Bengalské domorodé pěchoty
1st Regiment of Bengal Infantry1. pluk Bengalské pěchoty
1st Brahman Infantry1. Brahmánská pěchota
1st Brahmans1. Brahmáni
2nd Battalion of the 1st Brahmans2. prapor 1. Brahmánů
4th Battalion of the 1st Punjab Regiment4. prapor 1. Pandžábského pluku
22nd Regiment of Madras Infantry22. pluk Madraské pěchoty
22nd Madras Infantry22. Madraská pěchota
82nd Punjabis82. Pandžábci
5th Battalion of the 1st Punjab Regiment5. prapor 1. Pandžábského pluku
24th Regiment of Madras Infantry24. pluk Madraské pěchoty
24th Madras Infantry24. Madraská pěchota
84th Punjabis84. Pandžábci
10th (Training) Battalion of the 1st Punjab Regiment10. výcvikový prapor 1. Pandžábského pluku
1st Punjab Regiment1. Pandžábský pluk
26th Garrison Battalion of the 1st Punjab Regiment26. posádkový prapor 1. Pandžábského pluku
25th Garrison Battalion of the 1st Punjab Regiment25. posádkový prapor 1. Pandžábského pluku
16th Battalion of the 1st Punjab Regiment16. prapor 1. Pandžábského pluku
15th Battalion of the 1st Punjab Regiment15. prapor 1. Pandžábského pluku
14th Battalion of the 1st Punjab Regiment14. prapor 1. Pandžábského pluku
11th (Territorial) Battalion of the 1st Punjab Regiment11. teritoriální prapor 1. Pandžábského pluku
9th Battalion of the 1st Punjab Regiment9. prapor 1. Pandžábského pluku
6th Battalion of the 1st Punjab Regiment6. prapor 1. Pandžábského pluku
7th Battalion of the 1st Punjab Regiment7. prapor 1. Pandžábského pluku
8th Battalion of the 1st Punjab Regiment8. prapor 1. Pandžábského pluku
6th (1st Punjab) Light Anti Aircraft Regiment6. (1. Pandžáb) lehký protiletadlový pluk
7th Regiment of Punjab Infantry7. pluk Pandžábské pěchoty
23rd Regiment of Bengal Native Infantry23. pluk Bengalské domorodé pěchoty
19th Regiment Bengal Native Infantry19. pluk Bengalské domorodé pěchoty
19th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry19. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
19th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry19. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
19th Punjab Infantry19. Pandžábská pěchota
19th Punjabis19. Pandžábci
2nd Battalion of the 19th Punjabis2. prapor 19. Pandžábců
1st Battalion of the 14th Punjab Regiment1. prapor 14. Pandžábského pluku
1st Battalion of the 14th Punjab Regiment1. prapor 14. Pandžábského pluku
8th Regiment of Punjab Infantry8. pluk Pandžábské pěchoty
24th Regiment of Bengal Native Infantry24. pluk Bengalské domorodé pěchoty
20th Regiment of Bengal Native Infantry20. pluk Bengalské domorodé pěchoty
20th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry20. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
20th (Duke of Cambridge\'s Own) (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry20. (osobní Vévody z Cambridge) (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
20th (Duke of Cambridge\'s Own) (Punjab) Regiment of Bengal Infantry20. (osobní Vévody z Cambridge) (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
20th Duke of Cambridge\'s Own Punjab Infantry20. osobní Pandžábská pěchota Vévody z Cambridge
20th Duke of Cambridge\'s Own Punjabis20. osobní Pandžábci Vévody z Cambridge
20th Duke of Cambridge\'s Own Infantry (Brownlow\'s Punjabis)20. osobní pěchota Vévody z Cambridge (Brownlowovi Pandžábci)
2nd Battalion of the 14th Punjab Regiment2. prapor 14. Pandžábského pluku
2nd Battalion of the 14th Punjab Regiment2. prapor 14. Pandžábského pluku
11th Regiment of Punjab Infantry11. pluk Pandžábské pěchoty
26th Regiment of Bengal Native Infantry26. pluk Bengalské domorodé pěchoty
22nd Regiment of Bengal Native Infantry22. pluk Bengalské domorodé pěchoty
22nd (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry22. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
22nd Punjab Infantry22. Pandžábská pěchota
22nd Punjabis22. Pandžábci
2nd Battalion of the 22nd Punjabis2. prapor 22. Pandžábců
3rd Battalion of the 14th Punjab Regiment3. prapor 14. Pandžábského pluku
16th Regiment of Punjab Infantry16. pluk Pandžábské pěchoty
28th Regiment of Bengal Native Infantry28. pluk Bengalské domorodé pěchoty
24th Regiment of Bengal Native Infantry24. pluk Bengalské domorodé pěchoty
24th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry24. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
24th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry24. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
24th Punjab Infantry24. Pandžábská pěchota
24th Punjabis24. Pandžábci
24th Punjabis24. Pandžábci
4th Battalion of the 14th Punjab Regiment4. prapor 14. Pandžábského pluku
The Shahjehanpur LevyShahjehanpurskí povolanci
44th Regiment of Bengal Native Infantry44. pluk Bengalské domorodé pěchoty
40th Regiment of Bengal Native Infantry40. pluk Bengalské domorodé pěchoty
40th (Shahjehanpur) Regiment of Bengal Native Infantry40. (Shahjehanpur) pluk Bengalské domorodé pěchoty
40th (Shahjehanpur) Regiment of Bengal Infantry40. (Shahjehanpur) pluk Bengalské pěchoty
40th (Baluch) Regiment of Bengal Infantry40. (Baluch) pluk Bengalské pěchoty
40th (Pathan) Regiment of Bengal Infantry40. (Pathan) pluk Bengalské pěchoty
40th Punjab Infantry40. Pandžábská pěchota
40th Pathans40. Paštúnové
5th Battalion of the 14th Punjab Regiment5. prapor 14. Pandžábského pluku
9th Regiment of Punjab Infantry9. pluk Pandžábské pěchoty
25th Regiment of Bengal Native Infantry25. pluk Bengalské domorodé pěchoty
21st Regiment of Bengal Native Infantry21. pluk Bengalské domorodé pěchoty
21st (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry21. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
21st (Punjab) Regiment of Bengal Infantry21. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
21st Punjab Infantry21. Pandžábská pěchota
21st Punjabis21. Pandžábci
10th (Training) Battalion of the 14th Punjab Regiment10. výcvikový prapor 14. Pandžábského pluku
14th Punjab Regiment14. Pandžábský pluk
Machine Gun Battalion of the 14th Punjab RegimentKulometní prapor 14. Pandžábského pluku
15th Battalion of the 14th Punjab Regiment15. prapor 14. Pandžábského pluku
26th Garrison Battalion of the 14th Punjab Regiment26. posádkový prapor 14. Pandžábského pluku
25th Garrison Battalion of the 14th Punjab Regiment25. posádkový prapor 14. Pandžábského pluku
16th Battalion of the 14th Punjab Regiment16. prapor 14. Pandžábského pluku
14th Battalion of the 14th Punjab Regiment14. prapor 14. Pandžábského pluku
12th (Territorial) Battalion of the 14th Punjab Regiment12. teritoriální prapor 14. Pandžábského pluku
11th (Territorial) Battalion of the 14th Punjab Regiment11. teritoriální prapor 14. Pandžábského pluku
9th Battalion of the 14th Punjab Regiment9. prapor 14. Pandžábského pluku
8th Battalion of the 14th Punjab Regiment8. prapor 14. Pandžábského pluku
7th Battalion of the 14th Punjab Regiment7. prapor 14. Pandžábského pluku
6th Battalion of the 14th Punjab Regiment6. prapor 14. Pandžábského pluku
17th Regiment of Punjab Infantry17. pluk Pandžábské pěchoty
29th Regiment of Bengal Native Infantry29. pluk Bengalské domorodé pěchoty
25th Regiment of Bengal Native Infantry25. pluk Bengalské domorodé pěchoty
25th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry25. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
25th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry25. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
25th Punjab Infantry25. Pandžábská pěchota
25th Punjabis25. Pandžábci
2nd Battalion of the 25th Punjabis2. prapor 25. Pandžábců
1st Battalion of the 15th Punjab Regiment1. prapor 15. Pandžábského pluku
18th Regiment of Punjab Infantry18. pluk Pandžabské pěchoty
30th Regiment of Bengal Native Infantry30. pluk Bengalské domorodé pěchoty
26th Regiment of Bengal Native Infantry26. pluk Bengalské domorodé pěchoty
26th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry26. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
26th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry26. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
26th Punjab Infantry26. Pandžábská pěchota
26th Punjabis26. Pandžábci
2nd Battalion of the 26th Punjabis2. prapor 26. Pandžábců
2nd Battalion of the 15th Punjab Regiment2. prapor 15. Pandžábského pluku
2nd (Machine Gun) Battalion of the 15th Punjab Regiment2. kulometný prapor 15. Pandžábského pluku
19th Regiment of Punjab Infantry19. pluk Pandžábské pěchoty
31st Regiment of Bengal Native Infantry31. pluk Bengalské domorodé pěchoty
27th Regiment of Bengal Native Infantry27. pluk Bengalské domorodé pěchoty
27th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry27. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
27th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry27. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
27th Punjab Infantry27. Pandžábská pěchota
27th Punjabis27. Pandžábci
2nd Battalion of the 27th Punjabis2. prapor 27. Pandžábců
3rd Battalion of the 15th Punjab Regiment3. prapor 15. Pandžábského pluku
20th Regiment of Punjab Infantry20. pluk Pandžábské pěchoty
32nd Regiment of Bengal Native Infantry32. pluk Bengalské domorodé pěchoty
28th Regiment of Bengal Native Infantry28. pluk Bengalské domorodé pěchoty
28th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry28. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
28th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry28. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
28th Punjab Infantry28. Pandžábská pěchota
28th Punjabis28. Pandžábci
2nd Battalion of the 28th Punjabis2. prapor 28. Pandžábců
4th Battalion of the 15th Punjab Regiment4. prapor 15. Pandžábského pluku
21st Regiment of Punjab Infantry21. pluk Pandžábské pěchoty
26th Regiment of Bengal Native Infantry26. pluk Bengalské domorodé pěchoty
33rd Regiment of Bengal Native Infantry33. pluk Bengalské domorodé pěchoty
29th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry29. (Pandžáb) pluk Bengalské domorodé pěchoty
29th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry29. (Pandžáb) pluk Bengalské pěchoty
29th Punjab Infantry29. Pandžábská pěchota
29th Punjabis29. Pandžábci
10th (Training) Battalion of the 15th Punjab Regiment10. výcvikový prapor 15. Pandžábského pluku
15th Punjab Regiment15. Pandžábský pluk
Machine Gun Battalion of the 15th Punjab RegimentKulometný prapor 15. Pandžábského pluku
27th (Jind) Garrison Battalion of the 15th Punjab Regiment27. (Jindský) posákový prapor 15. Pandžábského pluku
26th Garrison Battalion of the 15th Punjab Regiment26. posádkový prapor 15. Pandžábského pluku
25th Garrison Battalion of the 15th Punjab Regiment25. posádkový prapor 15. Pandžábského pluku
16th Battalion of the 15th Punjab Regiment16. prapor 15. Pandžábského pluku
15th Battalion of the 15th Punjab Regiment15. prapor 15. Pandžábského pluku
14th Battalion of the 15th Punjab Regiment14. prapor 15. Pandžábského pluku
12th (Territorial) Battalion of the 15th Punjab Regiment12. teritoriálni prapor 15. Pandžábského pluku
9th Battalion of the 15th Punjab Regiment9. prapor 15. Pandžábského pluku
11th (Territorial) Battalion of the 15th Punjab Regiment11. teritoriální prapor 15. Pandžábského pluku
8th Battalion of the 15th Punjab Regiment8. prapor 15. Pandžábského pluku
7th Battalion of the 15th Punjab Regiment7. prapor 15. Pandžábského pluku
6th Battalion of the 15th Punjab Regiment6. prapor 15. Pandžábského pluku
5th Battalion of the 15th Punjab Regiment5. prapor 15. Pandžábského pluku
Ceylon Planters Rifle CorpsCeylonský plantážnický střelecký sbor
Matale Rifle Volunteer CorpsMataleský střelecký dobrovolnícký sbor
152nd Indian Parachute Battalion152. indický paradesantní prapor
153rd Gurkha Parachute Battalion153. gurkhský paradesantní prapor
154th Gurkha Parachute Battalion154. gurkhský paradesantní prapor
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#633808Verze : 0
MOD
tak z husaru mi zbyva jeste prelozit a odkontrolovat

18th Princess of Wales's Own Hussars / HOTOVO
18th Queen Mary's Own Hussars / HOTOVO
18th Royal Hussars Queen Mary's Own / HOTOVO
18th Victoria Mary, Princess of Wales's Own Hussars / HOTOVO
19th Alexandra, Princess of Wales's Own Hussars / HOTOVO
19th Queen Alexandra's Own Royal Hussars / HOTOVO
19th Royal Hussars Queen Alexandra's Own / HOTOVO

plus ty dva

15th The Kings Regiment of Light Dragoons Hussars / HOTOVO
18th King's Irish Regiment of Light Dragoons Hussars / HOTOVO

pozn dodelat 15. Královi královský husaři
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624167Verze : 4
MOD
18. husarský pluk

1715 - Richard Molesworth's Regiment of Dragoons // Dragounský pluk Richarda Moleswortha
1718 - zrušen

1759 - 19th Regiment of (Light) Dragoons // 19. (lehký) dragounský pluk
1763 - 18th Regiment of (Light) Dragoons // 18. (lehký) dragounský pluk
1766 - 4th Regiment of Light Dragoons // 4. lehký dragounský pluk
1769 - 18th Regiment of (Light) Dragoons // 18. (lehký) dragounský pluk
1805 - 18th (King's Irish) Regiment of (Light) Dragoons // 18. (králův irský) (lehký) dragounský pluk
1807 - 18th (King's Irish) Regiment of (Light) Dragoons (Hussars) // 18. (králův irský) (lehký) dragounský pluk (husarský)
1821 - zrušen

1858 - 18th Regiment of (Light) Dragoons // 18. (lehký) dragounský pluk
1861 - 18th Hussars // 18. husarský pluk
1903 - 18th (Princess of Wales's Own) Hussars // 18. (princezny z Walesu vlastní) husarský pluk
1905 - 18th (Victoria Mary, Princess of Wales's Own) Hussars // 18. (Viktorie Marie, princezny z Walesu vlastní) husarský pluk
1910 - 18th (Queen Mary's Own) Hussars // 18. (královny Marie vlastní) husarský pluk
1919 - 18th (Queen Mary's Own) Royal Hussars // 18. (královny Marie vlastní) královský husarský pluk
1921 - 18th Royal Hussars (Queen Mary's Own) // 18. královský husarský pluk (královny Marie vlastní)
1922 - amalgamated with 13th Hussars, to form 13th/18th Hussars // sloučen s 13. husarským plukem na 13./18. husarský pluk

EDIT ADMIN: hotovo
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624168Verze : 3
MOD
19. husarský pluk

1858 - 1st Bengal European Light Cavalry // 1. bengálský evropský lehký jezdecký pluk
1859 - 1st Bengal European Cavalry // 1. bengálský evropský jezdecký pluk
1862 - 19th Hussars // 19. husarský pluk
1902 - 19th (Alexandra, Princess of Wales's Own) Hussars // 19. (Alexandry, princezny z Walesu vlastní) husarský pluk
1908 - 19th (Queen Alexandra's Own Royal) Hussars // 19. (královny Alexandry vlastní královský) husarský pluk
1921 - 19th Royal Hussars (Queen Alexandra's Own) // 19. královský husarský pluk (královny Alexandry vlastní)
1921 - zrušen

1922 - one squadron reconstituted and amalgamated with 15th The King's Hussars, to form
15th/19th Hussars
//
jedna eskadrona obnovena a sloučena s 15th královým husarským plukem na 15./19. husarský pluk

EDIT ADMIN: hotovo
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624170Verze : 1
MOD
15. husarský pluk

1715 - William Newton's Regiment of Dragoons // Dragounský pluk Williama Newtona
1718 - zrušen

1745 Duke of Kingston's Regiment of Horse // Jezdecký pluk vévody z Kingstonu
1748.09 15th Light Horse, or Duke of Cumberland's Dragoons // 15. lehký jezdecký pluk neboli dragounský pluk vévody z Cumberlandu
1748 - zrušen

1759 - 15th (or Light) Regiment of Dragoons // 15. (neboli lehký) dragounský pluk
also known as Eliott's Light Horse // znám též jako Eliottův lehký jezdecký pluk
1760 - 15th Regiment of (Light) Dragoons // 15. (lehký) dragounský pluk
1766 - 1st (or The King's Royal) Regiment of Light Dragoons // 1. (neboli králův královský) lehký dragounský pluk
1769 - 15th (The King's) Regiment of (Light) Dragoons // 15. (králův) (lehký dragounský pluk
1807 - 15th (The King's) Regiment of (Light) Dragoons (Hussars) // 15. (králův) (lehký) dragounský pluk (husarský)
1861 - 15th (The King's) Hussars // 15. (králův) husarský pluk
1921 - 15th The King's Hussars // 15. králův husarský pluk
1922.04.11 amalgamated with 19th Royal Hussars (Queen Alexandra's Own), to form
15th/19th Hussars // sloučen s 19. královským husarským plukem (královny Alexandry vlastním)

EDIT ADMIN: hotovo
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624171Verze : 3
MOD
ď, zitra to zpracuju a doprejmenuju husary a vrhnu se na neco dalsiho, asi dragouny Smile
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624182Verze : 0
MOD
tak hussars, dragoons a lancers jsou hotove, ted si vezmu neco dalsiho
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624329Verze : 1
MOD
RoBoT K prekladu:

(Volunteer)
Volunteer Battalion
Rifle Volunteer Corps
Rifle Volunteers
12th (Tyneside Scottish) Battalion of The Durham Light Infantry

EDIT:
(Volunteer) = (dobrovolnický)
Volunteer Battalion = Dobrovolnický prapor
Rifle Volunteer Corps = Střelecký dobrovolnický sbor
Rifle Volunteers = Střelecký dobrovolnický pluk (asi pluk, ale neznám kontext)
12th (Tyneside Scottish) Battalion of The Durham Light Infantry = 12. (tynesideský skotský) prapor Durhamského lehkého pěšího pluku
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624424Verze : 3
MOD
Úkol
- vysvětlit, že 2nd/5th a 2/5th nejsou totéž
--- první případ je amalgamace dvou jednotek do jedné, jež nese ve svém názvu čísla obou předchozích jednotel (2. prapor a 5. prapor se spojí do 2./5. praporu)
--- druhý případ je označení druhého (případně někdy mohl být i třetí) praporu se stejným číslem (ve stejnou dobu např. existovaly tři 5. prapory jednoho pluku)

Soon after the outbreak of war, the formation of Reserve or 2nd Line units for each existing TF unit was authorised. These units took the 'prefix '2/' while the parent battalions took '1/'. Eventually, both 1st and 2nd Line battalions went overseas and 3rd Line battalions were raised to supply recruits.
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624447Verze : 1
MOD

Citace - RoBoT :

Úkol
- vysvětlit, že 2nd/5th a 2/5th nejsou totéž
--- první případ je amalgamace dvou jednotek do jedné, jež nese ve svém názvu čísla obou předchozích jednotel (2. prapor a 5. prapor se spojí do 2./5. praporu)
--- druhý případ je označení druhého (případně někdy mohl být i třetí) praporu se stejným číslem (ve stejnou dobu např. existovaly tři 5. prapory jednoho pluku)

Soon after the outbreak of war, the formation of Reserve or 2nd Line units for each existing TF unit was authorised. These units took the 'prefix '2/' while the parent battalions took '1/'. Eventually, both 1st and 2nd Line battalions went overseas and 3rd Line battalions were raised to supply recruits.


no, asi na peti mistech jsem to opravoval (tu tecku za prvnim cislem), ale vzdy se jednalo o 20. stoleti a tu amalgamaci ze dvou do jednoho, snad sem to nikdy nezvoral Sad

za ty preklady dik, vychazi to vse ze seznamu vyse (pro kontext kdyztak), delal jsem ted Durham Light Infantry a vsechny jeho prapory, a tohle se tam objevovalo plus to bylo u asi 90 dalsich polozek, takze podle prekladu muzu jet dal Very Happy
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624450Verze : 1
MOD
To jsem si sem připsal jako úkol pro sebe, až budu psát (nebo dokončovat, pokud už jsem začal) takovéty základní zákonitosti pojmenovávání jednotek v GB. Něco jako je téma k egalizaci v kukačkách. Smile
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624451Verze : 0
MOD
The Royal Inniskilling Fusiliers
a
The Royal Sussex Regiment
a jejich podrizene jednotky hotove
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#624664Verze : 0
MOD
RoBoT: prosel a srovnal jsem vetsinu cislovanych pesich pluku (regiment of foot) a vypadla mi zhruba nasledujici sada terminu, ktere bych potreboval pomoc prelozit:

25th (the King's Own Borderers) Regiment of Foot
25th (The York) Regiment of Foot (King's Own Borderers)
26th (The Cameronian) Regiment of Foot
41st (Royal Invalids) Regiment of Foot
42nd (Highland) Regiment of Foot
42nd Royal Highland Regiment of Foot, The Black Watch
45th (Nottinghamshire) (Sherwood Foresters) Regiment of Foot
50th Regiment of Foot (American Provincials)
51st Regiment of Foot (Cape Breton Regiment)
60th (Royal American) Regiment of Foot
60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps and Light Infantry) Regiment of Foot
60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps) Regiment of Foot
70th (Glasgow Lowland) Regiment of Foot
71st (Glasgow Highland Light Infantry) Regiment of Foot
71st (Glasgow Highland) Regiment of Foot
71st Regiment of Foot (Invalids)
72nd (Highland) Regiment of Foot
72nd Regiment of Foot (Royal Manchester Voluntiers)
73rd (Highland) Regiment of Foot (McLeod\'s Highlanders)
74th Regiment of Foot (Argyleshire Highlanders)
78th (Highlanders) Regiment of Foot
79th (Highland-Cameron Volunteers) Regiment of Foot
81st Regiment of Foot (Loyal Lincoln Volunteers)
84th Regiment of Foot (Royal Highland Emigrants)
95th Regiment of Foot (Riflemen)
96th Regiment of Foot (British Musketeers)
99th Regiment of Foot (Prince Regent\'s County of Dublin Regiment)
123rd Regiment of Foot (Loyal Lincolnshire)


ve strucnosti tedy jde o domluvu jak prekladat ty skoty - highland, highlanders, lowland, dale pak emigrants, volunteers, borderers a nejaka mistni špecifiká Very Happy

plus zbyva doresit poradi slov u nazvu pluku, kde je jen prijmeni velitele

Fox's Regiment of Foot - Foxuv pesi pluk vs. Pesi pluk Foxe vs. Pesi pluk Foxuv


diky
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#633541Verze : 2
MOD
25th (the King's Own Borderers) Regiment of Foot
25. (králův vlastní hraničářský) pěší pluk
EDIT ADMIN: hotovo

25th (The York) Regiment of Foot (King's Own Borderers)
25. (yorský) pěší pluk (králův vlastní hraničářský)
EDIT ADMIN: hotovo

26th (The Cameronian) Regiment of Foot
26. (cameronský) pěší pluk
EDIT ADMIN: hotovo

41st (Royal Invalids) Regiment of Foot
41. (královský invalidní) pěší pluk
EDIT ADMIN: hotovo i vse ostatni invalidni

42nd (Highland) Regiment of Foot
42. (?????????) pěší pluk

42nd Royal Highland Regiment of Foot, The Black Watch
42. královský ??? pěší pluk, černý strážní

45th (Nottinghamshire) (Sherwood Foresters) Regiment of Foot
45. (nottinghamshirský) (sherwoodský lesnický) pěší pluk

50th Regiment of Foot (American Provincials)
50. pěší pluk (americký provinční)
EDIT ADMIN: hotovo

51st Regiment of Foot (Cape Breton Regiment)
51. pěší pluk (capebretonský pluk)
EDIT ADMIN: hotovo

60th (Royal American) Regiment of Foot
60. (královský americký) pěší pluk
EDIT ADMIN: hotovo

60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps and Light Infantry) Regiment of Foot
60. (vévody z Yorku vlastní střelecký sbor a lehký pěší pluk) pěší pluk
EDIT ADMIN: hotovo

60th (The Duke of York\'s Own Rifle Corps) Regiment of Foot
60. (vévody z Yorku vlastní střelecký sbor) pěší pluk
EDIT ADMIN: hotovo

70th (Glasgow Lowland) Regiment of Foot
70. (glasgowský ???) pěší pluk

71st (Glasgow Highland Light Infantry) Regiment of Foot
71. (glasgowský ???? lehký pěší) pěší pluk

71st (Glasgow Highland) Regiment of Foot
71. (glasgowský ???) pěší pluk

71st Regiment of Foot (Invalids)
71. pěší pluk (invalidní)
EDIT ADMIN: hotovo

72nd (Highland) Regiment of Foot
72. (???) pěší pluk

72nd Regiment of Foot (Royal Manchester Voluntiers)
72. pěší pluk (královský manchesterský dobrovolnický)
EDIT ADMIN: hotovo, i vetsina dalsich voluntiers a volunteers

73rd (Highland) Regiment of Foot (McLeod\'s Highlanders)
73. (???) pěší pluk (McLeodův ???)

74th Regiment of Foot (Argyleshire Highlanders)
74. pěší pluk (argylshirský ???)

78th (Highlanders) Regiment of Foot
78. (???) pěší pluk

79th (Highland-Cameron Volunteers) Regiment of Foot
79. (???-cameronský dobrovolnický) pěší pluk

81st Regiment of Foot (Loyal Lincoln Volunteers)
81. pěší pluk (loajální lincolnský dobrovolnický)
EDIT ADMIN: hotovo, i dalsi loajalove

84th Regiment of Foot (Royal Highland Emigrants)
84. pěší pluk (královský ??? emigrantský)

95th Regiment of Foot (Riflemen)
95. pěší pluk (střelecký)
EDIT ADMIN: hotovo

96th Regiment of Foot (British Musketeers)
96. pěší pluk (britský mušketýrský)

99th Regiment of Foot (Prince Regent\'s County of Dublin Regiment)
99. pěší pluk (prince regenta pluk dublinský hrabský)

123rd Regiment of Foot (Loyal Lincolnshire)
123. pěší pluk (loajální lincolnshirský)
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#633811Verze : 5
MOD
Higland(ers), Upland(s), Lowland(s)

Vidím dvě možnosti, jak překládat tyto výrazy vycházející z členění Skotska na Highlands (Skotská vysočina) a Lowlands (Skotská nížina), a někdy též na Uplands (vzhledem k nadm. výšce asi Skotská vrchovina):

1. možnost - vychází z geomorfologických (nebo tak nějak) názvů
Higland - vysočinný
Upland - vrchovinný
Lowland - nížinný

nebo

2. možnost - umělá
Higland - horalský
Upland - hornozemský
Lowland - dolnozemský

To první mi přijde lepší, to druhé je (hlavně to horno/dolnozemský) taková znouzectnost, jak to (p)opsat, která nemá, pokud je mi známo, žádnou oporu v historickém či jiném názvosloví...


Doplněk pro info
V USA mámě Mountain Department (Horský department) a Highlands Department (Vysočinný department).
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#633813Verze : 1
MOD
ta prva moznost aj ked mozno bude spravensjia mi pripada taka krklomnejsia, ta druha aj ked menej spravna tak sa da pochopit jak volny preklad a znie lepsie.
Ale to je iba moj nazor Smile
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#633818Verze : 0
MOD
a mix obého? tedy


Higland - horalský
Upland - vrchovinný
Lowland - nížinný


? me se ti hornozemci a dolnozemci a cizozemci nejak nepacej, ja bych si pod tim na rozdil od horalu a nizin asi nedokazal nic predstavit.
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#633820Verze : 0
MOD
prikláňam sa k mixu. Hornozemci, dolnozemci mi evokujú nizozemcov
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#634326Verze : 0
MOD
Môžem tu dávať zoznam plukov ktoré nie sú založené? Ak založené sú, tak ich nemôžem nájsť.


Názvy podľa "armádnej ročenky" 1839:

1st Regiment of Life Guards
2nd Regiment of Life Guards

Royal Regiment of Horse Guards
1st (or the King´s) Regiment of Dragoon Guards
2nd (or The Queen´s) Regiment of Dragoon Guards
3rd or (The Prince of Wales´s) Regiment of Dragoon Guards
4th (or Royal Irish) Regiment of Dragoon Guards
5th (or Princess Charlotte of Wales´s) Regiment of Dragoon Guards
6th Regiment of Dragoon Guards (or Carabineers)
7th (or the Princess Royal´s) Regiment of Dragoon Guards

1st (or Royal) Regiment of Dragoons
2nd (or Royal North British) Regiment of Dragoons
3rd (or King´s Own) Regiment Light Dragoons

13th (or 1st Somersetshire) Foot — Light Infantry
18th (or Royal Irish) Regiment of Foot
20th (or East Devonshire) Regiment of Foot
22nd (or the Cheshire) Regiment of Foot

1st Irish Horse


5th (or Royal Irish) Regiment of Dragoons
12th (The Prince of Wales's) Regiment of (Light) Dragoons
13th Regiment of Dragoons


Názvy plukov podľa armádnej ročenky 1842
1st Regiment of Life Guards
2nd Regiment of Life Guards

Royal Regiment of Horse Guards
1st (the King´s) Regiment of Dragoon Guards
2nd (The Queen´s) Regiment of Dragoon Guards
3rd (The Prince of Wales´s) Regiment of Dragoon Guards
4th (Royal Irish) Regiment of Dragoon Guards
5th (The Princess Charlotte of Wales´s) Regiment of Dragoon Guards
6th Regiment of Drogoon Guards (Carabineers)
7th (The Princess Royal´s) Regiment of Dragoon Guards

1st (Royal) Regiment of Dragoons
2nd (Royal North British) Regiment of Dragoons
3rd (The King´s Own) Regiment of Light Dragoons

18thg (Royal Irish) Regiment of Foot
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#634328Verze : 8
MOD
ten mix mi prapada jak rozumny kompromis Smile
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#634331Verze : 0
MOD
buko1 urcite, je spousta pluku ktere jeste uplne chybi, nebo treba jejich posledni etapy smerem k soucasnosti, ale tam se prave musime vyporadat s tim pojmenovanim. Vypisuj prosim a pak to pozakladame Smile
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#634363Verze : 0
MOD
Narazil som na jednu vec ktorá mi akosi nie je jasná - v prehľade z roku 1839 sa u väčšiny číslovaných plukov v zátvorke udáva "or xxxx", napr. 38th (or the lst Staffordshire) Regiment of Foot, alebo 37th (or North Hampshire) Regt. of Foot, či 39th (or the Dorsetshire) Regiment of Foot.

Ale na valke sú tieto pluky (tieto konkrétne 3) založené ako 38. (1. staffordshirský) pěší pluk [1782-1881], 37. pěší pluk [1782-1881] či 39. (dorsetshirský) pěší pluk [1807-1881] (niektoré sú už skontrolované ako OK), teda vynechávajú to neboli / alebo. Naopak u niektorých z 18. a 19. storočia je to neboli / alebo v názve zachované - viď 2. (neboli královnin) (lehký) dragounský pluk,16. (neboli královnin) (lehký) dragounský pluk, či 20. (neboli jamajský) (lehký) dragounský pluk. A potom je skontrolovaný názov 1. neboli granátnický pěší gardový pluk, ktorý v prehľade z roku 1839 figuruje ako 1st (or Grenadier) Regiment of Foot Guards (teda so zátvorkami) a s rovnakým názvom figuruje aj v prehľadoch z roku 1842, či na regiments.org (s dátumom premenovania 15.07.1815, aspoň na tej verzii čo mám zálohovanú). Podľa akých zdrojov sa kontrolujú názvy?
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#634409Verze : 2
MOD
nazvy nekontroluji podle zdroju, ale pouze co se prekladu tyce a vychazim z toho, co v tematech (mnohdy i vic jak 10 let starych) je zalozeno. Velmi casto dochazi k tomu, ze nekde nejsou veci v zavorkach vubec uvedene, nekde jsou preskocene nektere stupne deleni (zejmena v prvopocatcich, kde se pluky jmenovaly dle svych velitelu a to se menilo co par let). Pokud se kdekoliv nazvy rozjizdeji oproti dokumentum, tak to je potreba opravit.
URL : https://www.valka.cz/EN-UK-CZ-02-Zakladni-nazvy-pro-jednotky-t209376#634440Verze : 1
MOD