Main Menu
User Menu

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

European Bank for Reconstruction and Development

Český název :
Czech name :
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
Anglický název :
English name :
European Bank for Reconstruction and Development
Francouzský název :
French name :
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
EBRD
Datum vzniku :
Establishment :
1991
Sídlo :
Seat of the organization:
Londýn, Velká Británie / London, United Kingdom
Počet členů :
Membership:
61
Typ organizace :
Type of organization :
-
Instituce :
Institutions :
Rada guvernérů, Rada ředitelů, Prezident banky / Board of Governors, Board of Directors, President of Bank
Členské státy:
Membership states:
-
Poznámka :
Note :
-


Zdroje:
https://www.ebrd.com/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/EBRD-Evropska-banka-pro-obnovu-a-rozvoj-t78130#287926Verze : 0