Main Menu
User Menu
Reklama

Důstojník-pilot

Pilot Officer

Pilot Officer

Česky: Důstojník-pilot
English: Pilot Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Důstojník
Link to the Dictionary Entry Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Dustojnik-pilot-t237649#668664Verze : 0
MOD
Reklama