Main Menu
User Menu
Reklama

Důstojnický zástupce

Warrant Officer

Offizierstellvertreter

Česky: Důstojnický zástupce
English: Warrant Officer
Deutsch: Offizierstellvertreter
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Důstojnický zástupce
Link to the Dictionary Entry Warrant Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.08.1914 Kuen, Adolf
28.08.1914 Schörner, Ferdinand
08.10.1914 Deinhardt, Karl
02.11.1914 Chill, Kurt Erich
19.12.1914 Müller, Maximilian
01.01.1915 Sturm, Alfred
21.01.1915 Trautvetter, Rudolf
01.10.1917 Bräuer, Bruno
20.10.1917 Lichtenberger, Hermann
DD.MM.RRRR Esswein, Otto
DD.MM.RRRR Heibert, Robert

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Dustojnicky-zastupce-t236711#654189Verze : 1
MOD
Reklama