Main Menu
User Menu

Důstojnický zástupce

Warrant Officer

Offizierstellvertreter

Česky: Důstojnický zástupce
English: Warrant Officer
Deutsch: Offizierstellvertreter
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Důstojnický zástupce
Link to the Dictionary Entry Warrant Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.11.1914 Chill, Kurt Erich
DD.MM.RRRR Esswein, Otto

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Dustojnicky-zastupce-t236711#654189Verze : 1
MOD