Ducornet, Pierre Desire Augustin

     
Příjmení:
Surname:
Ducornet Ducornet
Jméno:
Given Name:
Pierre Desire Augustin Pierre Desire Augustin
Jméno v originále:
Original Name:
Pierre Desire Augustin Ducornet
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.04.1898 Poix-du-Nord, Sever /
19.04.1898 Poix-du-Nord, Nord /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.03.1963 Paříž /
17.03.1963 Paris /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letišť Nancy a Toulouse - commander of airfields Nancy and Toulouse
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- francouzské balónové eso 1. sv. v. se 7 sestřely (2 sám, 5 sdílel), z toho 5 balónů (1 sám, 4 sdílel)
- za 2. sv. v. spolupracoval s odbojem
- french balloon busting ace of WW1 with 7 claims (2 solo, 5 shared), thereof 5 balloons (1 solo, 4 shared)
- during WW2 cooperated with resistance
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ducornet
albindenis.free.fr
www.theaerodrome.com
https://www.as14-18.net/Ducornet
http://www.cieldegloire.com/004_ducornet_p_d_a.php
URL : https://www.valka.cz/Ducornet-Pierre-Desire-Augustin-t238887#660464 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ducornet Ducornet
Jméno:
Given Name:
Pierre Desire Augustin Pierre Desire Augustin
Jméno v originále:
Original Name:
Pierre Desire Augustin Ducornet
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
28.02.1917-09.03.1917 vojenská letecká škola, Dijon
09.03.1917-04.05.1917 vojenská letecká škola, Chartres
08.05.1917-28.06.1917 vojenská letecká škola, Avord
28.06.1917-16.07.1917 vojenská letecká škola, Pau
28.02.1917-09.03.1917 Military Aviation School, Dijon
09.03.1917-04.05.1917 Military Aviation School, Chartres
08.05.1917-28.06.1917 Military Aviation School, Avord
28.06.1917-16.07.1917 Military Aviation School, Pau
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.03.1919 poručík
18.09.1922 nadporučík v záloze
25.12.1933 kapitán v záloze
15.03.1940 major
01.08.1944 podplukovník
01.07.1950 plukovník
25.03.1919 2nd Lieutenant
18.09.1922 Lieutenant in reserves
25.12.1933 Captain in reserves
15.03.1940 Major
01.08.1944 Lieutenant Colonel
01.07.1950 Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.08.1915-22.02.1917 8. kyrysarský pluk
22.02.1917-23.02.1917 3. prapor, 8. kyrysarský pluk
23.02.1917-DD.MM.RRRR francouzské letectvo
16.07.1917-06.08.1917 uskupení divizního výcviku
06.08.1917-14.05.1919 Escadrille N/SPA 93 (pilot)
14.05.1919-27.10.1919 1. bojová eskadra
27.10.1919-25.05.1921 demobilizován
25.05.1921-DD.MM.RRRR 1. letecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 38. letecký pluk
01.12.1936-01.05.1937 letecká základna Reims (záloha)
01.05.1937-21.10.1939 1. letecká eskadra
21.10.1939-16.01.1940 122. letecký prapor
16.01.1940-DD.07.1940 velitelství stíhací skupiny 21
DD.07.1940-30.12.1940 přijímací centrum č. 7
30.12.1940-01.08.1944 demobilizován
01.08.1944-DD.MM.1946 11. vojenská oblast (zástupce velitele)
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Ústřední kancelář začlenění a archívů letectva (velitel)
01.10.1949-23.11.1951 letecká základna Toulouse-Pérignon (velitel)
23.11.1951-07.07.1953 letecká základna Essey-les-Nancy (velitel)
07.07.1953-01.05.1955 Výběrová a orientační personální služba letectva (velitel)
01.05.1955-DD.MM.RRRR výslužba
26.08.1915-22.02.1917 8th Cuirassiers Regiment
22.02.1917-23.02.1917 3rd batallion, 8th Cuirassiers Regiment
23.02.1917-DD.MM.RRRR french aviation
16.07.1917-06.08.1917 groupment of division training
06.08.1917-14.05.1919 Escadrille N/SPA 93 (pilot)
14.05.1919-27.10.1919 1st escadre de combat
27.10.1919-25.05.1921 demobilisated
25.05.1921-DD.MM.RRRR 1st Aviation Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 38th Aviation Regiment
01.12.1936-01.05.1937 air base Reims (reserve)
01.05.1937-21.10.1939 1st aviation Squadron
21.10.1939-16.01.1940 122nd aviation batallion
16.01.1940-DD.07.1940 HQ of Fighter Group 21
DD.07.1940-30.12.1940 reception center no. 7
30.12.1940-01.08.1944 demobilisated
01.08.1944-DD.MM.1946 11th military region (deputy commander)
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Central Office of 'Incorporation and Archives of the Air Force (commander)
01.10.1949-23.11.1951 Toulouse-Pérignon air base (commander)
23.11.1951-07.07.1953 Essey-les-Nancy air base (commander)
07.07.1953-01.05.1955 Selection and Orientation of Air Force Personnel Service (commander)
01.05.1955-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ducornet
albindenis.free.fr
www.theaerodrome.com
https://www.as14-18.net/Ducornet
www.cieldegloire.com
URL : https://www.valka.cz/Ducornet-Pierre-Desire-Augustin-t238887#660562 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více